Jak głosy Cytaty

Jak głosy Cytaty: Głosy fi­lozofów są jak ter­mo­metr w ludzkim or­ga­niz­mie. Zaz­wyczaj przez fi­lozo­fię naj­le­piej wy­raża się gorączka te­go świata. -Józef Stanisław Tischner


głosy-fi­lozofów-są jak ter­mo­metr-w ludzkim-or­ga­niz­mie-zaz­wyczaj przez-fi­lozo­fię-naj­­piej-wy­raża ę-gorączka-te­go
Jak głosy Cytaty: Słyszę głosy w mo­jej głowie, i chce mi się śmiać ♥  -WhiteAngel ♥


słyszę-głosy-w mo­jej-głowie-i chce-mi ę-śmiać-♥ 
Jak głosy Cytaty: W śpiewa­niu to jest właśnie naj­przy­jem­niej­sze - śpiewać tyl­ko z in­ny­mi, nig­dy sa­memu, słyszeć, jak głosy spla­tają się, ocierają o siebie, do­tykają raz szor­stko, raz gład­ko, zbliżają się do siebie i opuszczają. -Olga Tokarczuk


Jak głosy Cytaty: Gdzieś na dnie snu, późną jesienią, powraca tu rozmowa zła, te głosy dwa których już nie ma, ten stary temat – to ty i ja. -Agnieszka Osiecka


gdzieś-na-dnie-snu-późną-jesienią-powraca-rozmowa-zła-te-głosy-dwa-których-już-nie-ten-stary-temat-to-ty-i-ja
Jak głosy Cytaty: Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. -Józef Stalin


nieważne-kto-głosuje-ważne-kto-liczy-głosy
Jak głosy Cytaty: Nieważne, kto głosu­je, ważne, kto liczy głosy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Jak głosy Cytaty: drżę gdy każde słowo dzwięczy rozbierane na głoski i głosy szepcąc z cicha chce cierpiąc modlitwy gasną z brzaskiem w plo­mieniach pragnień  -Papużka


drżę-gdy-każde-słowo-dzwięczy-rozbierane-na-głoski-i-głosy-szepcąc-z-cicha-chce-cierpiąc-modlitwy-gasną-z brzaskiem-w-plo­mieniach
Jak głosy Cytaty: Praw­da – pożąda­na, zna­leziona i od­kry­ta spra­wia, że ser­ce nie jest pus­te, oczy śle­pe na blask Słońca, uszy zaś głuche na głosy natury. -Giordano Bruno


praw­da-pożąda­na-zna­leziona-i od­kry­-spra­wia-że ser­-nie jest pus­te-oczy-ś­pe-na blask-słońca-uszy-zaś-głuche-na głosy
Jak głosy Cytaty: nad rzeką wspomnień głosy przy­rody niosą ukojenie pochmur­ne odpłynęły z nurtem niebo gra­natem przebarwione po­now­nie otu­lone białym welonem twarz w uśmiech stroję Krys­ty­na A.Sz. 26.05.2016r. -krysta


Jak głosy Cytaty: Dot­knąłeś lękli­wie me­go ciała, Gorączka nie tyl­ko za oknem, Cze­kałeś na przyzwolenie, Lecz nie dos­ta­niesz go Od niechcenia. Chcę znać Cię na pamięć, Cu­dow­ny nieboże . Stań prze­de mną jak mistrz, Mój wład­co, zrozum Jes­tem trud­na do zdobycia. To nie po­za, lecz Upór maniaka. Te­raz dot­knij mnie tam, Mo­ja dłoń Ci pokaże, Bądź uczniem mistrzu, Chłoń wiedzę jak zapach, Per­fu­my piżmo­we ulot­ne i chwila. Zet­knięcia warg i rzęs, Wil­gotnych po­tem ud, Lo­dowa­tych stóp, Pier­si lek­ko sterczących, Od­dechów jed­no szepczących, W niebo głosy. Boże!  -grafomanka


Jak głosy Cytaty: Nigdzie dobroć nie mówi do nas piękniej i dobitniej, niż w cichym świecie małych rzeczy. To wydaje się dziwne, ale jest łatwe do zrozumienia. Głos dobra mówi prawie zawsze cicho. I tylko w ciszy można dobrze zrozumieć ciche głosy. -Hans Margolius


Jak głosy Cytaty: Nie powstałem w chwili narodzin ani w momencie poczęcia. Rosnę i rozwijam się przez niezliczone ilości tysiącleci. Wszystkie moje poprzednie jaźnie posiadają swoje głosy i echa, odzywające się we mnie. Och, będę się jeszcze rodził niezliczone razy. -Jack London


Jak głosy Cytaty: Dwie Dusze, dwa Ser­ca, dwie pa­ry zielo­nych oczu Spot­kały się na skar­pie prze­ciwieństw losu Żad­ne z nich nie chciało kończyć w ten sposób Dla­tego jed­na ze stron pos­ta­nowiła skorzys­tać z pra­wa głosu Dwie Dusza, dwa Ser­ce, dwo­je Oczu połączo­ne w dwa ciała Te zaś chcą by z tych połówek całość powstała By głosy zadrżały, by ucichł w ser­cu hałas Od zaw­sze ma­my siebie, na zaw­sze nie będziesz sama. -Bruno


Jak głosy Cytaty: Żal za współczes­nym bra­tem mil­knie Ze­gar wy­raźniej znaczy godzi­ny Wyk­ruszam sko­rupę brudów Po­dej­muję walkę - chcę żyć Ba­riery przy­pomi­nające - mos­ty Wciąż są, wisząc - cze­kają Ka­meral­ne cier­pienie ma­mi W ciem­nej to­ni przyszłości Jakże trud­no wykładać życie Nie będąc nań przygotowanym Od­rzu­cam do­tychcza­sowe głosy Praw­da się we mnie dławi Wróg się czai w ukryciu Z niepo­kojem na wskroś go­towy Unoszę dłoń tak po prostu By się bronić…  -JaiTy


Jak głosy Cytaty: Se­kun­da jak godzi­na. Łza jak ule­wa deszczu, która za­piera dech. Od­dech jak kłujący w ser­ce nóż. Oczy jak szlan­ka pel­na zim­nej wo­dy. Ciało jak pus­ty wo­rek na wiet­rze. Dusza jak pies cze­kaja­cy na pow­rot Pana. -każdyponadkażdym


Jak głosy Cytaty: Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


kawa-musi-być-gorąca-jak-piekło-czarna-jak-diabeł-czysta-jak-anioł-słodka-jak-miłość
Jak głosy Cytaty: Jak powiew wiosny, jak kwiat wielobarwny jak. . . jak wszystko co najpiękniejsze - taką jest kobieta. -Henryk Jurand


jak-powiew-wiosny-jak-kwiat-wielobarwny-jak-jak-wszystko-co-najpiękniejsze-taką-jest-kobieta
Jak głosy Cytaty: Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń. -Elizabeth Taylor


ciężki-jest-los-współczesnej-kobiety-musi-ubierać-ę-jak-chłopak-wyglądać-jak-dziewczyna-myść-jak-mężczyzna-i-pracować-jak-koń