Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty

Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Gdy już się zbliżysz, Poczuję Twój zapach, Za­pach Twoich dłoni, szyi i włosów. Przy­tulę się do Twe­go ciepłego ciała. Roz­grza­nego, rozpalonego Żarzące­go się niczym ogień. Od­dam się Tobie Tak jak jeszcze ni­komu się nie oddałam. I wreszcie się poznamy Poz­nają się nasze ciała. -Fallina


Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Trzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt, komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak. Bowiem każda kobieta dobrze o tym wie komu trzeba, komu można, komu tak, komu nie. -A. Bierre


trzeba-mieć-to-wyczucie-to-minimum-ten-takt-komu-trzeba-komu-można-komu-nie-komu-tak-bowiem-każda-kobieta-dobrze-o-tym-wie-komu-trzeba-komu
Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie. -Jan Twardowski


Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Sekret ciąży temu, komu go powierzono, ale komu on ciąży, ten dowodzi, że ma słabego ducha, kiedy go unieść nie może. -Ignacy Krasicki


sekret-ąży-temu-komu-go-powierzono-ale-komu-on-ąży-ten-dowodzi-że-słabego-ducha-kiedy-go-unieść-nie-może
Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty:


ni­komu-los-nie wy­daje ę-tak-ś­py-jak tym-którym nie sprzyja 
Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Ser­ce oddałam w lombardzie pod zas­taw miłości Twojej... Inaczej mnie na nią nie stać -jest zbyt cen­na i droga... -Uśmiechnięta Anielica


ser­-oddałam-w-lombardzie-pod-zas­taw-miłoś-twojej-inaczej-mnie-na-ą-nie stać-jest-zbyt-cen­na-i-droga
Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Z miłością dzieje się obec­nie jak z ducha­mi - odkąd przes­ta­no w nie wie­rzyć, ni­komu się już nie ukazują. -Magdalena Samozwaniec


z miłośą-dzieje ę-obec­nie-jak z ducha­mi- odkąd-przes­­no-w nie wie­rzyć-­komu ę-już-nie ukazują
Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: zwie­rzy się oswoi jak dob­rze że ma komu dbają o ufność  -Cykam


zwie­rzy ę-oswoi-jak-dob­rze-że  komu-dbają-o ufność 
Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Komu już nic do szczęścia nie brakuje, temu wszystkiego jeszcze do szczęścia brakuje. -Tadeusz Kordyasz


komu-już-nic-do-szczęścia-nie-brakuje-temu-wszystkiego-jeszcze-do-szczęścia-brakuje
Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Sztu­ka jeszcze ni­komu nie po­mogła(...) Ludzie nie mają z niej kon­kret­ne­go pożyt­ku: nie mogą jej zjeść, nie zastąpi im mie­szka­nia ani pożywienia, a jeśli są chorzy, nie jest w sta­nie ich uleczyć. -John Irving


Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Naj­mocniej za­cis­ka się pętla bez­silności i właśnie dla­tego zarówno atak w ple­cy jak i ko­panie leżące­go ni­komu nie po­win­no na sucho uchodzić. z se­rii jak to pew­ne­go ra­zu BÓG KU­BIE dru­gi po­liczek na po­wita­nie pow­ra­cające­go bu­meran­ga nadstawił  -natalia(__ups


Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Mówisz, że mo­ge Ci zaufać. Sa­ma nie wiem. Obiecu­jesz, przyżekasz... To nie dla mnie. Nie chcę się rozczarować, jak niewin­ne szcze­nie, które zaufało człowiekowi. Wziął szcze­niaka ze schronisk. A do­rosłego psa wyrzu­cił, jak zurzytą zabawkę. Wy­wiózł, porzu­cił, zostawił... Bo­je sie, że zos­ta­ne porzu­cona i ni­komu nie zaufam... jak pies, który zos­tał wywieziony... -Nieżywy


Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: cza­sem coś we mnie pęka jak­by chciało sa­mo oddychać roz­winąć płat­ki jak skrzydła pójść bo­so w śla­dy la­ta po łąkach coś drży jeszcze w środku i tli się a jednak boi się chłodu ale gdzieś tam pod nie pier­wszym już śniegiem ser­ce jeszcze całe mam w pąkach  -giulietka


Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Nikt nie śledzi tak bacznie postępowania innych ludzi jak ten, komu nic do tego. -Wiktor Hugo


nikt-nie-śledzi-tak-bacznie-postępowania-innych-ludzi-jak-ten-komu-nic-do-tego
Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Z tej powiastki morał w tym sposobie, jak ty komu, tak on tobie. -Aleksander Fredro


z-tej-powiastki-morał-w-tym-sposobie-jak-ty-komu-tak-on-tobie
Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Bo­je się po­kochać bo jeśli za moc­no po kocham i za szyb­ko zaufam będę skrzyw­dzo­na tak nap­rawdę nie wiem czym jest miłość nig­dy jeszcze jej nie spot­kał am ale w głębi duszy pragnę kochać i być kochaną ale ten strach jest sil­niej­szy blo­kuje mnie nie poz­wa­la ni­komu zaufać lecz ja wie­rze że kiedyś uda mi się pokochać. -Niusiaaa448


Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty:


Jak jeszcze Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować, lecz przystajesz jak gapa, bo nie widzisz komu, a przecież sam nie jesteś płacząc po kryjomu. -Jan Twardowski


jest-taka-wdzięczność-kiedy-chcesz-dziękować-lecz-przystajesz-jak-gapa-bo-nie-widzisz-komu-a-przecież-sam-nie-jesteś-płacząc-po-kryjomu