Jak kość Cytaty

Jak kość Cytaty: Ludzie, którzy przes­tają wie­rzyć w Bo­ga, lub bos­kość, na­dal jed­nak wierzą w diabła. Zło jest zaw­sze możli­we. A bos­kość jest od­wie­cznie trud­na do pojęcia. -Luanne Rice


ludzie-którzy-przes­tają-wie­rzyć-w bo­ga-lub-bos­kość-na­dal-jed­nak-wierzą-w diabła-zło jest zaw­sze-możli­we-a bos­kość
Jak kość Cytaty: Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński


naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
Jak kość Cytaty: Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, której chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była przez los sądzoną. -Terencjusz


Życie-ludzkie-jest-jak-gra-w-koś-jeśli-nam-ę-nie-dostała-do-rąk-kość-której-chcemy-trzeba-ę-starać-jak-najlepiej-wyzyskać-tę-która-nam
Jak kość Cytaty: Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była sądzona przez los. -Terencjusz


Życie-ludzkie-jest-jak-gra-w-koś-jeśli-nam-ę-nie-dostała-do-rąk-kość-którą-chcemy-trzeba-ę-starać-jak-najlepiej-wyzyskać-tę-która-nam
Jak kość Cytaty: A jak wyj­dzie śmie­sznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. -Tadeusz Różewicz


a jak wyj­dzie-śmie­sznie-ludzie ę-pośmieją-i ko­niec-wiel­kość nie boi ę-śmiesznoś
Jak kość Cytaty: Dobroczynność nie polega na dawaniu kości psu. Dobroczynność to kość dzielona z psem wówczas, gdy jesteś równie głodny jak on. -Jack London


dobroczynność-nie-polega-na-dawaniu-koś-psu-dobroczynność-to-kość-dzielona-z-psem-wówczas-gdy-jesteś-równie-głodny-jak-on
Jak kość Cytaty: No to śmierć go złapała za słowo i przyt­rzy­mała, zbyt moc­no, by mógł zap­ro­tes­to­wać, i pop­ro­wadziła go do tańca, w tan­go białe i zim­ne jak kość. -Wojciech Kuczok


no to śmierć-go złapała-za słowo-i przyt­rzy­ła-zbyt-moc­no-by mógł-zap­ro­­to­wać-i pop­ro­wadziła-go do ńca-w tan­go
Jak kość Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka


blis­kość-jakże-da­leka- 
Jak kość Cytaty: Ja­kość po­rażki de­ter­mi­nuje przyszły sukces. -Walenty


ja­kość-po­rażki-de­ter­mi­nuje-przyszły-sukces
Jak kość Cytaty: I spać wie­cznie, bo życie dało Ci w kość. -EmilyMalfoy


i spać-wie­cznie-bo życie-dało-ci w kość
Jak kość Cytaty: Blis­kość mu­si rosnąć, by dać uczu­cie zbliżenia. -Francis Scott Fitzgerald


Jak kość Cytaty: W sa­moog­ra­nicze­niu jest wiel­kość mistrza. -Johann Wolfgang Goethe


Jak kość Cytaty: Kochać - to szczęście. Być kochaną - to wiel­kość kobiety. -Narcyza Żmichowska


kochać- to szczęście-być kochaną- to wiel­kość-kobiety
Jak kość Cytaty: Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu  -Dr Tawian Stambuła


wiel­kość-to cecha-ludzi-nis­kiego-wzrostu 
Jak kość Cytaty: Ja­kość mas­ki mie­rzy się w ska­li uśmiechu. -thrillofit


ja­kość-mas­ki-mie­rzy ę-w ska­li-uśmiechu
Jak kość Cytaty: Lek­kość spojrzenia, me­lodyj­ne wibracje. Czuły szept wiosny. -Papużka


lek­kość-spojrzenia-me­lodyj­ne-wibracje-czuły-szept-wiosny
Jak kość Cytaty: Blis­kość to od­ległość, między mil­cze­niem a ciszą. -Papillondenuit


blis­kość-to od­ległość-między-mil­cze­niem-a ciszą
Jak kość Cytaty: Nie strach zamyka psu mordę, lecz duża kość. -Mieczysław Michał Szargan