Jak krop­la Cytaty

Jak krop­la Cytaty: Łzy są krop­la­mi krwi duszy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Jak krop­la Cytaty: Za­tańczyć nocą, czuć jak spływające po Nas krop­le deszczu zmy­wają resztki gniewu… Następne­go dnia poczuć na So­bie pro­mienie słońca, które budzą w Nas za­nie­chaną przez gniew miłość… *dla Ko­goś za wczo­raj­szą roz­mo­we nocą  -kate-em


Jak krop­la Cytaty: Jak chmu­ra deszczu przychodzi nagle znika. W krop­lach słonych łez to­nie nieustannie. Uśmie­chem zaprasza zdrad­li­wym cieniem duszy. Słod­ko kwaśny na języ­ku gorzki smak zwątpienia. Krad­nie ser­ce zuchwa­le gorące to­pi się. Żeśki i cichy po­ranek falami chłodzi je. -Raven Im My Eyes


Jak krop­la Cytaty: ka­wałek szczęścia krop­la miłości od­ro­bina serca  -jacollo7721


ka­wałek-szczęścia-krop­-miłoś-od­ro­bina-serca 
Jak krop­la Cytaty: po­między szumem, drzew i krop­la­mi deszczu, uk­ry­ty smutek. -cytlopka


po­między-szumem-drzew-i krop­­mi-deszczu-uk­ry­ty-smutek
Jak krop­la Cytaty: Z krop­li tęskno­ty ocean za­pom­nienia, we mnie. -kszyszunia


z krop­li-tęskno­ty-ocean-za­pom­nienia-we mnie
Jak krop­la Cytaty: Wol­ność nie jest da­rem, ma krop­le po­tu na czole. -Zbigniew Jerzyna


wol­ność-nie jest da­rem- krop­-po­-na czole
Jak krop­la Cytaty: Każda krop­la prag­nie prze­lać kielich. -Andrzej Coryell


Jak krop­la Cytaty: Krop­la miłości znaczy więcej niż ocean rozumu. -Blaise Pascal


krop­-miłoś-znaczy-więcej-ż-ocean-rozumu
Jak krop­la Cytaty: Usiadłem zmęczo­ny w drew­nianej altanie Ja młody i jakże wo­bec niej niedojrzały Uśmie­chnęła się do mnie i zo­baczyłem jej zmarszczki Krop­le klejące­go się po­tu zmie­sza­ne­go z łza­mi Ubiczo­wa­ne ple­cy które ochra­niały przed deszczem i słońcem I spoj­rzałem na swo­je de­li­kat­ne dłonie Jak one będą służyć innym?  -braciszek0


Jak krop­la Cytaty: kroplę po krop­li piję , ciszę w to­bie tyl­ko od­najdując le­ki na miłość  -tknp


kroplę-po krop­li-piję- ciszę-w-to­bie-tyl­ko-od­najdując-­ki-na miłość 
Jak krop­la Cytaty: Pow­tarzając wciąż Two­je imię po­między krop­la­mi deszczu miłości. -bluecaffe


pow­tarzając-wciąż-two­-imię-po­między-krop­­mi-deszczu-miłoś
Jak krop­la Cytaty: sko­ro uczu­cia to nasz wewnętrzny wszechświat łzy są krop­la­mi kosmosu  -Adnachiel


sko­ro-uczu­cia-to nasz-wewnętrzny-wszechświat-łzy-są krop­­mi-kosmosu 
Jak krop­la Cytaty: Abor­cją pos­ta­wienie krop­ki za­nim zaczęło się zdanie. -never


abor­cją-pos­­wienie-krop­ki-za­nim-zaczęło ę-zdanie
Jak krop­la Cytaty: spa­cer po łące spi­jamy krop­le drżące czas zakochania  -Serva me


spa­cer-po-łą-spi­jamy-krop­-drżą-czas-zakochania 
Jak krop­la Cytaty: Gdy ra­tująca życie krop­la jest pa­liwem two­jego serca... Wo­le umrzeć  -Ewerina


gdy-ra­tująca-życie-krop­-jest pa­liwem-two­jego-serca-wo­-umrzeć 
Jak krop­la Cytaty: Na­par lubczyku Ma­leńka krop­la czaru Miłość i spokój Krys­ty­na Sz. 14.06.2015r. -krysta


na­-lubczyku-ma­ńka-krop­-czaru-miłość-i spokój-krys­ty­na-sz-14062015r
Jak krop­la Cytaty: drąży krop­la głaz by za­ryso­wać choć raz ka­mien­ne serce  -onejka


drąży-krop­-głaz-by-za­ryso­wać-choć-raz-ka­mien­ne-serce