Jak przechodzi­my Cytaty

Jak przechodzi­my Cytaty: Miłość jak pochód - przechodzi. -Henri Verneul


miłość-jak pochód- przechodzi
Jak przechodzi­my Cytaty: Miłość jest jak pochód - przechodzi. -Henri Verneuil


Jak przechodzi­my Cytaty: Smu­tek jest jak pochód – przechodzi. -Edward Stachura


Jak przechodzi­my Cytaty: Nic nam tak łat­wo przez us­ta nie przechodzi jak obmowa. -Magdalena Samozwaniec


nic-nam-tak-łat­wo-przez-us­-nie przechodzi-jak obmowa
Jak przechodzi­my Cytaty: Nic nam tak łatwo przez usta nie przechodzi jak obmowa. -Magdalena Samozwaniec


nic-nam-tak-łatwo-przez-usta-nie-przechodzi-jak-obmowa
Jak przechodzi­my Cytaty: Miłość jest jak odra, przechodzi się ją tylko raz, a im później przychodzi, tym cięższy ma przebieg. -Josh Billings


miłość-jest-jak-odra-przechodzi-ę-ją-tylko-raz-a-im-później-przychodzi-tym-ęższy-przebieg
Jak przechodzi­my Cytaty: Jak kwiat ku słońcu kiedy Ona przechodzi Ser­ce zakwita Niep­rze­mijająca - Odys, 10 paździer­nik 2015  -Odys syn Laertesa


jak-kwiat-ku słońcu-kiedy-ona-przechodzi-ser­-zakwita-niep­rze­mijająca- odys-10 paździer­nik-2015 
Jak przechodzi­my Cytaty: Większość z nas przechodzi przez życie nie zastanawiając się nawet, jak naprawdę mogłoby wyglądać nasze życie gdybyśmy tylko zapragnęli być szczęśliwi. -Anonim


większość-z-nas-przechodzi-przez-życie-nie-zastanawiając-ę-nawet-jak-naprawdę-mogłoby-wyglądać-nasze-życie-gdybyśmy-tylko-zapragnęli-być
Jak przechodzi­my Cytaty: Żadna nie może być taką samą kochanką dla dwu mężczyzn. Każde posiadanie jej przez innego mężczyznę przechodzi po niej jak fala, wciąż zmieniając jej istotę. -Maria Meiedźwiecka


Żadna-nie-może-być-taką-samą-kochanką-dla-dwu-mężczyzn-każde-posiadanie-jej-przez-innego-mężczyznę-przechodzi-po-niej-jak-fala-wciąż
Jak przechodzi­my Cytaty: Z całym sek­sem jest jak z przyprawą samą się nie na­jesz, wręcz zaszkodzi, ale bez niego związek mdłą potrawą i z cza­sem przez gardło nie przechodzi  -szpiek


z całym-sek­sem-jest jak z przyprawą-samą ę-nie na­jesz-wręcz-zaszkodzi-ale-bez-niego-związek-mdłą-potrawą-i-z cza­sem-przez
Jak przechodzi­my Cytaty: Piękno przechodzi w styl. -Mieczysław Jastrun


Jak przechodzi­my Cytaty: I głos sumienia przechodzi mutację. -Stanisław Jerzy Lec


Jak przechodzi­my Cytaty: Op­ty­mizm błądząc we mgle szyb­ciej przechodzi. -IKON


op­ty­mizm-błądząc-we mgle-szyb­ciej-przechodzi
Jak przechodzi­my Cytaty: W dyplomacji ultimatum to stanowcze żądanie, po którym przechodzi się do ustępstw. -Ambrose Bierce


w-dyplomacji-ultimatum-to-stanowcze-żądanie-po-którym-przechodzi-ę-do-ustępstw
Jak przechodzi­my Cytaty: Brak ilości (a nie tyl­ko ilość) też przechodzi w jakość. -Tadeusz Kotarbiński


brak-iloś-a nie tyl­ko-ilość-też-przechodzi-w jakość
Jak przechodzi­my Cytaty: Kiedy przechodzi ładna dziewczyna, zaraz mi Amor łuk napina. -Jan Sztaudynger


kiedy-przechodzi-ładna-dziewczyna-zaraz-mi-amor-łuk-napina
Jak przechodzi­my Cytaty: Tylko myślący przeżywa swe życie, u bezmyślnego przechodzi ono obok. -Marie Von Ebner - Eschenbach


tylko-myślący-przeżywa-swe-życie-u-bezmyślnego-przechodzi-ono-obok
Jak przechodzi­my Cytaty: Nie każdy kto żyje w glorii, razem z nią przechodzi do historii. -Krystyna Sylwestrzak


nie-każdy-kto-żyje-w-glorii-razem-z-ą-przechodzi-do-historii