Jak uświado­mienie Cytaty

Jak uświado­mienie Cytaty: Ucz swo­je dzieci ka­mienie gryźć. -Samuel Adalberg


Jak uświado­mienie Cytaty: Głupi za całe mienie pokłonów nakupi. -William Shakespeare


Jak uświado­mienie Cytaty: Za­tańczyć nocą, czuć jak spływające po Nas krop­le deszczu zmy­wają resztki gniewu… Następne­go dnia poczuć na So­bie pro­mienie słońca, które budzą w Nas za­nie­chaną przez gniew miłość… *dla Ko­goś za wczo­raj­szą roz­mo­we nocą  -kate-em


Jak uświado­mienie Cytaty: Su­mienie człowieka jest myśle­niem Boga. -Victor Marie Hugo


Jak uświado­mienie Cytaty: Nie każde­mu su­mienie star­cza do pierwszego. -Wiesław Brudziński


nie-każde­mu-su­mienie-star­cza-do pierwszego
Jak uświado­mienie Cytaty: Słabi duchem ka­mienie z ser­ca wiążą na szyi. -Tadeusz Szyfer


słabi-duchem-ka­mienie-z ser­ca-wiążą-na szyi
Jak uświado­mienie Cytaty: Mo­je su­mienie, choć ka­lekie i nieme, na­dal istnieje  -Lola_♡


mo­-su­mienie-choć-ka­lekie-i nieme-na­dal-istnieje 
Jak uświado­mienie Cytaty: Czymże jest su­mienie? Pom­pa­tycznym bzikiem. -Ryūnosuke Akutagawa


czymże-jest su­mienie-pom­pa­tycznym-bzikiem
Jak uświado­mienie Cytaty: I diabeł ma spra­wied­li­we i czys­te su­mienie w za­leżności od te­go, w co wierzy. -Hagiwara Sakutaro


i diabeł- spra­wied­li­we-i czys­te-su­mienie-w za­żnoś-od te­go-w co wierzy
Jak uświado­mienie Cytaty: Czys­te su­mienie wy­nika naj­częściej ze złej pamięci. -Marcel Pagnol


czys­te-su­mienie-wy­nika-naj­częściej-ze złej-pamię
Jak uświado­mienie Cytaty: Su­mienie praw­dzi­wej ko­biety zaw­sze ją usprawiedliwia. -Honoré de Balzac


su­mienie-praw­dzi­wej-ko­biety-zaw­sze-ją usprawiedliwia
Jak uświado­mienie Cytaty: Pro­mienie skrzące, Dłoń opa­da na wietrze, Ru­dawy taniec. -grafomanka


pro­mienie-skrzą-dłoń-opa­da-na wietrze-ru­dawy-taniec
Jak uświado­mienie Cytaty: Po miesiącu uświado­mił jej,że to była tyl­ko gra. Tyl­ko,że jej nikt nie nau­czył


po miesiącu-uświado­mił-jejże-to była-tyl­ko-gra-tyl­koże-jej-nikt-nie nau­czył-kochac-na próbę
Jak uświado­mienie Cytaty: Cza­sem na­wet ka­mienie płaczą w og­ro­dach nies­pełnionych obietnic. -Halina Ewa Olszewska


cza­sem-na­wet-ka­mienie-płaczą-w og­ro­dach-nies­pełnionych-obietnic
Jak uświado­mienie Cytaty: Dob­rze wy­ciosa­ne ka­mienie trzy­mają się bez cementu. -Cyceron


dob­rze-wy­ciosa­ne-ka­mienie-trzy­mają ę-bez-cementu
Jak uświado­mienie Cytaty: Su­mienie jest niczym teściowa, której wi­zyta nig­dy nie ma końca. -Henry Louis Mencken


su­mienie-jest niczym-teściowa-której wi­zyta-nig­dy-nie  końca
Jak uświado­mienie Cytaty: Su­mienie to jest ten cichy głosik, który szep­ce, że ktoś patrzy. -Julian Tuwim


su­mienie-to jest ten-cichy-głosik-który-szep­-że ktoś-patrzy
Jak uświado­mienie Cytaty: Su­mienie jest cechą ludzi odpowiedzialnych. Wyrzu­ty su­mienia to de­fekt marzycieli…  -Papillondenuit


su­mienie-jest cechą-ludzi-odpowiedzialnych-wyrzu­ty-su­mienia-to de­fekt-marzycieli