Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty

Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Dog­mat to nic in­ne­go, jak wy­raźny za­kaz myślenia. -Ludwig Andreas Feuerbach


dog­mat-to nic-in­ne­go-jak wy­raźny-za­kaz-myślenia
Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Po­każ mi siebie, dość już tej szaty Po­każ mi proszę blask Two­je­go ciała. Spraw by me no­gi były jak z waty. Spraw by reszta liczyć się przestała  -PanBarnaba


po­każ-mi siebie-dość-już-tej szaty-po­każ-mi proszę-blask-two­­go-ciała-spraw-by me no­gi-były-jak z waty-spraw-by reszta
Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: kaz­dy us­miech jest piek­ny.. ale nie kaz­dy jest Twoj  -cala_ja


kaz­dy-us­miech-jest piek­ny-ale nie kaz­dy-jest twoj 
Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Jes­tem pus­ta Nie czu­je nic Nie widze nic Nie slysze nic Choc Ty tam jes­tes Czu­je kaz­dy Twoj do­tyk Mi­mo ze to sen Widze kaz­de Two­je spojze­nie Mi­mo ze to nie na mnie pat­rzysz Slysze kaz­de Two­je slowo Mi­mo ze to nie do mnie mowisz. Cze­kam na dzien Kiedy przes­ta­ne byc pus­ta Mi­losc przyj­dzie Bol odej­dzie Za­pom­ne Lub be­de trwac w Tobie  -stesknionamilosci


Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Dogmat to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia. -Anonim


dogmat-to-nic-innego-jak-wyraźny-zakaz-myślenia
Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: W miarę jak się starzejemy, odkrywamy, że najrzadsza jest odwaga myślenia. -Anatol France


w-miarę-jak-ę-starzejemy-odkrywamy-że-najrzadsza-jest-odwaga-myślenia
Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Wola jest niczym innym jak magiczna, silną zdolnością myślenia. -Novalis


wola-jest-niczym-innym-jak-magiczna-silną-zdolnośą-myślenia
Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Nie ma nic piękniejszego jak człowiek czynu zdolny do myślenia i czucia. -Henryk Elzenberg


nie-nic-piękniejszego-jak-człowiek-czynu-zdolny-do-myślenia-i-czucia
Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Nie łudź się, nic już nie będzie ta­kie samo.. Ka­wa nie będzie już tak gorzka, Cze­kola­da nie będzie już ta­ka słodka, A twój uśmiech nie będzie już ta­ki pro­mien­ni i wy­raźny jak dawanej. -bluecaffe


Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: W miarę jak się starze­jemy, od­kry­wamy, że naj­rzad­sza jest od­wa­ga myślenia. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Niemożliwe jest myślenie o śmierci bez myślenia o tym, jak wspaniałe jest życie. -Jostein Gaarder


niemożliwe-jest-myślenie-o-śmierci-bez-myślenia-o-tym-jak-wspaniałe-jest-życie
Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Jes­teś jak po­kaz fa­jer­werków w syl­wes­trową noc dla niewi­dome­go od urodze­nia człowieka, jak po­ran­ny szum morza dla te­go, kto jest całko­wicie głuchy. Jes­teś jak marze­nie o biegu ma­ratońskim dla spa­raliżowa­nej od pa­sa w dół kobiety... Jes­teś tak cho­ler­nie nieosiągalny... -Riot


Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Chodź..po­każ mi jak la­tać..wzbić się po­nad prochy ludzkiego dnia..po­kochać siebie ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy..nie za­bijać.. krzy­kiem ra­dos­ne­go śpiewu skowronka. -agusia96


Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Żaden oj­ciec kaz­nodzieja tak nie grzmi na ko­biety, jak człek oświeco­ny, gdy w chwi­lach cieles­ne­go prze­sytu chce oczyścić myśli z ko­biece­go ducha tkli­wości, fałszu i mętu. -Wacław Berent


Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Człowiek jest odkryciem niedawnym, jak wykaziije bez trudności archeologia naszego myślenia. Wykazuje też ona możliwość jego rychłego kresu. -Michel Foucault


człowiek-jest-odkryciem-niedawnym-jak-wykaziije-bez-trudnoś-archeologia-naszego-myślenia-wykazuje-też-ona-możliwość-jego-rychłego-kresu
Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Błagam, nie każ mi czekać... -PróbujPatrzećKolorowo


Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: bo widzisz w niebie nie ma nic na po­kaz, ni do uk­ry­cia też  -Cykam


bo widzisz-w niebie-nie- nic-na po­kaz-do-uk­ry­cia-też 
Jak wy­raźny Za­kaz Myślenia Cytaty: Jes­teś jak gwiaz­da. Widzę Cię, błyszczysz jes­teś tak jas­ny, piękny jed­nak ta­ki da­leki. Wy­ciągam rękę mając nadzieję, że Cię dot­knę, złapię, zat­rzy­mam. tra­fiam na ni­cość. Jes­teś za da­leko.. Nocą sta­jesz się wy­raźny ta­ki real­ny, ale kiedy nas­ta­je dzień wszys­tko zni­ka.. Mówią, że da­lej świecisz.. Jed­nak ja nie widzę. Cze­kam na wieczór. Na czas, w którym Ty zaczy­nasz błyszczeć jeszcze jaśniej. -chrupcia