Jak­by Nikt Cytaty

Jak­by Nikt Cytaty: Żyj jak­byś nig­dy nie upadł. Śpiewaj jak­by nikt Cię nie słyszał. Tańcz jak­by nikt Cię nie widział. Bieg­nij jak­byś is­tniał tyl­ko Ty. Kochaj jak­by nikt Cię nie zranił. Bo życia od no­wa nie zaczniesz z myślą


Jak­by Nikt Cytaty: Tańcz , jak­by nikt nie widział .Kochaj , jak gdy­by Two­je ser­ce nig­dy nie zos­tało złama­ne .Śpiewaj , jak­by nikt nie słuchał , jak­by jut­ro miało nig­dy nie na­dejść . -Samostność^^


Jak­by Nikt Cytaty: Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz. -Bogdański


Jak­by Nikt Cytaty: Nikt tak jak Ty nie roz­pie­szczał mnie... Nikt tak jak Ty pew­nie nie po­kocha mnie... Dziękuję Ta­tusiu za wszystko. -opuszczona


nikt-tak-jak ty nie roz­pie­szczał-mnie-nikt-tak-jak ty pew­nie-nie po­kocha-mnie-dziękuję-ta­tusiu-za wszystko
Jak­by Nikt Cytaty: Przet­warzam da­ne jak komputer, mi­mo wszys­tkich tych rzeczy, pa­mietam wszys­tko, jak­byś puścił film i od­tworzył na szybko, wszys­tko przepływa wam przez pal­ce, ja za­pamietu­je każdy parcel, życie to jak kosz, usu­wasz ,tworzysz, do­dajesz wszys­tko na swój koszt, nikt za błedy two­je nie od­po­wie, nikt ich tez nie naprawi, weź pli­ki i roz­pla­nuj wszys­tko tak by kosz usunąc z dys­ku umysłu. -orlik


Jak­by Nikt Cytaty: Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki. -littlemess


Jak­by Nikt Cytaty: Nikt za Ciebie nie um­rze, nikt lodów nie przełamie Uni­wer­salność prze­de wszys­tkim, nie zat­war­działość jak kamień Śmiałość, od­wa­ga, chęć mówić nad wy­raz mądrze Traf­ne puen­ty, ri­pos­ty i naj­ważniej­szy kontekst Słowa jak strzały śmier­cionośne, celne Nie ob­ro­nisz się przed ni­mi w żad­nym hełmie To jak ko­pyt tętent, po­zos­ta­je w twej pamięci Jak piękna, na­ga ona swą urodą nęci Cha­ryz­ma pod­stawą posłuchu, nie wie­rzysz? Popatrz Kiedy mówi je­den, reszta tra­ci z światem kontakt. -Bruno


Jak­by Nikt Cytaty: Myślą że są lep­si, lep­si nie są, spójrz mi w oczy, nikt mi te­go nie dał, nikt mi te­go nie za­bie­rze, bo żyć god­nie, to nie znaczy nie upa­dać, nasze ry­my są zabójcze jak os­trze gilotyny. -Klaudiajeni


Jak­by Nikt Cytaty: Większość ludzi wie jak zabić czas, ale nikt nie wie jak go wskrzesić. -Albert Einstein


większość-ludzi-wie-jak-zabić-czas-ale-nikt-nie-wie-jak-go-wskrzesić
Jak­by Nikt Cytaty: Nikt jak aptekarka nie wie co to miarka. -I. Kłosek


nikt-jak-aptekarka-nie-wie-co-to-miarka
Jak­by Nikt Cytaty: Nikt nie wie, jak mi czasem żyć ciężko! -Adam Mickiewicz


Jak­by Nikt Cytaty: Chodziła zatłoczo­nymi uli­cami, nieus­tannie samotna. Zjeździła wiele miast, szu­kając brat­niej duszy. La­tała w przes­tworzach, podzi­wiając niebo... ...nikt jej zauważał po­mimo jej piękna. Nadzieja... niewidzial­na przy­jaciółka, której nikt nie dos­trze­ga i nikt nie chce. -Marie


Jak­by Nikt Cytaty: Co ci z wol­ności, jak nikt nie trzy­ma cię w garści?  -fyrfle


co  z wol­noś-jak nikt-nie trzy­-ę-w garś 
Jak­by Nikt Cytaty: ... nikt ci tak tyłka nie wys­ma­ruje, jak wazeliniarz... AgaWa  -Irracja


nikt  tak-tyłka-nie wys­­ruje-jak wazeliniarz-agawa 
Jak­by Nikt Cytaty: Nikt nie zna tak mało swoich poddanych jak władcy. -Morris West


nikt-nie-zna-tak-ło-swoich-poddanych-jak-władcy
Jak­by Nikt Cytaty: Nikt nie jest bardziej skłonny do błędów, jak ci, co działają tylko po zastanowieniu. -Luc De Vauvenargues


nikt-nie-jest-bardziej-skłonny-do-błędów-jak-co-działają-tylko-po-zastanowieniu
Jak­by Nikt Cytaty: Nikt nie egzaltuje się tak łatwo, jak ludzie bez temperamentu. -Iwan Turgieniew


nikt-nie-egzaltuje-ę-tak-łatwo-jak-ludzie-bez-temperamentu
Jak­by Nikt Cytaty: Nikt nie wysłuchuje wymówek z taką cierpliwością jak ci, którzy zasługują na pochwałę. -Pliniusz Młodszy


nikt-nie-wysłuchuje-wymówek-z-taką-cierpliwośą-jak-którzy-zasługują-na-pochwałę