Jakąś Myśl Cytaty

Jakąś Myśl Cytaty: Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją. -Platon


każdy-prowadzi-jakąś-kalkulację-którą-nazywamy-nadzieją
Jakąś Myśl Cytaty: Każdy mit jest jakąś wer­sją prawdy. -Margaret Atwood


każdy-mit-jest jakąś-wer­sją-prawdy
Jakąś Myśl Cytaty: Każdy z nas otrzymuje na świecie jakąś cząstkę szczęścia. -Maria Kalergi


każdy-z-nas-otrzymuje-na-świecie-jakąś-cząstkę-szczęścia
Jakąś Myśl Cytaty: Bardzo rzadko jakaś rzecz jest długo poważna. -Erich Maria Remarque


bardzo-rzadko-jakaś-rzecz-jest-długo-poważna
Jakąś Myśl Cytaty: Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję. -Mieczysław Michał Szargan


Jakąś Myśl Cytaty: Zawieś swoje życie o jakąś gwiazdę, a noc ci nie zaszkodzi. -Phil Bosmans


zawieś-swoje-życie-o-jakąś-gwiazdę-a-noc-nie-zaszkodzi
Jakąś Myśl Cytaty: Umiera się nie na jakąś chorobę, lecz na całe życie. -Charles Peguy


umiera-ę-nie-na-jakąś-chorobę-lecz-na-całe-życie
Jakąś Myśl Cytaty: scep­ty­cyzm, bóg, wątpli­wość, byt, myśl, myśl, myśl, bóg, byt, bóg i nad­miar wątpliwości. Strach, że już po wszystkim. Dlacze­go świado­mość na­kazu­je nam od­chodzić od naszych in­styk­ntów? Dlacze­go wie­rzy­my, że to ona ma rację? Błogosławieństwem na­zywa­my niechęć do od­czu­wania w czys­tej pos­ta­ci, szcze­re prag­nienie niemyśli od­rzu­camy bez analizy. Nadzieja, że już po wszys­tkim nie prze­minie w ta­kim czy in­nym wypadku. I przy­naj­mniej to możemy spra­wied­li­wie oz­najmić naszym drob­nym zwycięstwem. -michaelangelo


Jakąś Myśl Cytaty: W pytaniach, na które nie ma odpowiedzi, kryje się zawsze jakaś nadzieja. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Jakąś Myśl Cytaty: Jeśli jakaś dłoń ma miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń. -Adam Asnyk


jeśli-jakaś-dłoń-miejsce-w-drugiej-dłoni-to-właśnie-jest-przyjaźń
Jakąś Myśl Cytaty: Aby pokochać jakąś rzecz, wystarczy sobie powiedzieć, że można ją utracić. -Gilbert Keith Chesterton


aby-pokochać-jakąś-rzecz-wystarczy-sobie-powiedzieć-że-można-ją-utracić
Jakąś Myśl Cytaty: Jest jakaś granica zwierzeń, której przejść słowami nie trzeba. -Zofia Bystrzycka


jest-jakaś-granica-zwierzeń-której-przejść-słowami-nie-trzeba
Jakąś Myśl Cytaty: Każdy człowiek ma jakąś rację, tyl­ko nie każda rac­ja wychodzi na zdrowie. -Jerzy Andrzejewski


każdy-człowiek- jakąś-rację-tyl­ko-nie każda-rac­ja-wychodzi-na zdrowie
Jakąś Myśl Cytaty: Nic się nie dzieje przypadkowo, zawsze jest jakaś przyczyna i konieczność. -Platon


nic-ę-nie-dzieje-przypadkowo-zawsze-jest-jakaś-przyczyna-i-konieczność
Jakąś Myśl Cytaty: Każdy człowiek ma jakąś rację, tylko nie każda racja wychodzi na zdrowie. -Jerzy Andrzejewski


każdy-człowiek-jakąś-rację-tylko-nie-każda-racja-wychodzi-na-zdrowie
Jakąś Myśl Cytaty: Między mężczyznami zawsze panuje jakaś oschłość, którą tylko kobieta osłodzić w stanie. -Jean Jacques Rousseau


między-mężczyznami-zawsze-panuje-jakaś-oschłość-którą-tylko-kobieta-osłodzić-w-stanie
Jakąś Myśl Cytaty: Gdy szczerze kochamy jakąś osobę, szukamy przyjemności w zadowoleniu i szczęściu tej osoby. -Gottfried Wilhelm


gdy-szczerze-kochamy-jakąś-osobę-szukamy-przyjemnoś-w-zadowoleniu-i-szczęściu-tej-osoby
Jakąś Myśl Cytaty: Człowiek jest wielkim dzieckiem, zawiedzionym zawsze wtedy, gdy okrywa jakąś tajemnicę. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-jest-wielkim-dzieckiem-zawiedzionym-zawsze-wtedy-gdy-okrywa-jakąś-tajemnicę