Jakąś Rzecz Cytaty

Jakąś Rzecz Cytaty: Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie. -Marek Aureliusz


Jakąś Rzecz Cytaty: Bardzo rzadko jakaś rzecz jest długo poważna. -Erich Maria Remarque


bardzo-rzadko-jakaś-rzecz-jest-długo-poważna
Jakąś Rzecz Cytaty: Aby pokochać jakąś rzecz, wystarczy sobie powiedzieć, że można ją utracić. -Gilbert Keith Chesterton


aby-pokochać-jakąś-rzecz-wystarczy-sobie-powiedzieć-że-można-ją-utracić
Jakąś Rzecz Cytaty: Raz zobaczyć jakąś rzecz znaczy więcej, niż sto razy o niej słyszeć. -Epiktet z Hierapolis


raz-zobaczyć-jakąś-rzecz-znaczy-więcej-ż-sto-razy-o-niej-słyszeć
Jakąś Rzecz Cytaty: Aby po­kochać jakąś rzecz, wys­tar­czy so­bie po­wie­dzieć, że można by ją utracić. -Gilbert Keith Chesterton


aby-po­kochać-jakąś-rzecz-wys­tar­czy-so­bie-po­wie­dzieć-że można-by ją utracić
Jakąś Rzecz Cytaty: Namiętność nie tworzy wierszy, im mniej czuje się jakąś rzecz, tym zdatniejszym się jest do wyrażenia jej rzeczywistego stanu. -Gustaw Flaubert


namiętność-nie-tworzy-wierszy-im-mniej-czuje-ę-jakąś-rzecz-tym-zdatniejszym-ę-jest-do-wyrażenia-jej-rzeczywistego-stanu
Jakąś Rzecz Cytaty: By­wa, że jed­na bar­dzo ważna rzecz ma wpływ za­led­wie na gar­stkę ludzi. Ale by­wa też, że mało is­totna rzecz wpływa na całą ich rzeszę. -Cecelia Ahern


by­wa-że jed­na-bar­dzo-ważna-rzecz- wpływ-za­led­wie-na gar­stkę-ludzi-ale by­wa-też-że ło-is­totna-rzecz-wpływa-na całą-ich
Jakąś Rzecz Cytaty: Rzecz prawdziwa to rzecz niepowątpiewalna. -Kartezjusz


rzecz-prawdziwa-to-rzecz-niepowątpiewalna
Jakąś Rzecz Cytaty: Samotność - jakaś ty przeludniona. -Stanisław Jerzy Lec


Jakąś Rzecz Cytaty: Każdy mężczyzna ma jakąś wadę. -Hito-ni Hitokuse


Jakąś Rzecz Cytaty: Miłość - to jakaś ciemna zagadka. -Adam Asnyk


miłość-to-jakaś-ciemna-zagadka
Jakąś Rzecz Cytaty: W każdym tli jakaś iskra rozsądku. -Robert Louis Stevenson


Jakąś Rzecz Cytaty: Każdy mit jest jakąś wersją prawdy. -Margaret Atwood


każdy-mit-jest-jakąś-wersją-prawdy
Jakąś Rzecz Cytaty: Żeby napisać jakąś myśl, potrzebne jest myślenie. -Kostis Palamas


Żeby-napisać-jakąś-myśl-potrzebne-jest-myślenie
Jakąś Rzecz Cytaty: Każdy mit jest jakąś wer­sją prawdy. -Margaret Atwood


każdy-mit-jest jakąś-wer­sją-prawdy
Jakąś Rzecz Cytaty: Każdy z nas otrzymuje na świecie jakąś cząstkę szczęścia. -Maria Kalergi


każdy-z-nas-otrzymuje-na-świecie-jakąś-cząstkę-szczęścia
Jakąś Rzecz Cytaty: Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją. -Platon


każdy-prowadzi-jakąś-kalkulację-którą-nazywamy-nadzieją
Jakąś Rzecz Cytaty: Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję. -Mieczysław Michał Szargan