Jakże Są piękni Cytaty

Jakże Są piękni Cytaty: Jakże są piękni Wszys­cy w tym jed­nym smutku Ka­lekie serca. -Ariadne


jakże-są piękni-wszys­cy-w tym-jed­nym-smutku-ka­lekie-serca
Jakże Są piękni Cytaty: Jakże piękne byłoby życie bez miłości. Takie spokojne i ciche, i jakże nudne. -Umberto Eco


jakże-piękne-byłoby-życie-bez-miłoś-takie-spokojne-i-ciche-i-jakże-nudne
Jakże Są piękni Cytaty: Jakże łatwo zburzyć pałace władców, jakże trudno potem zbudować zwykłe domy dla burzycieli tych pałaców! -Urszula Zybura


jakże-łatwo-zburzyć-pałace-władców-jakże-trudno-potem-zbudować-zwykłe-domy-dla-burzycieli-tych-pałaców
Jakże Są piękni Cytaty: Słowo


słowo-beztroska-wiąże-ę-zwykle-z-wyobrażeniem-szczęścia-w-rzeczywistoś-jakże-sieroce-jakże-smutne-jest-życie-bez-trosk
Jakże Są piękni Cytaty: Wszyscy ludzie są o tyle piękni, o ile mniej poznani. -Aleksander Świętochowski


Jakże Są piękni Cytaty: Ludzie, piękni w ''środ­ku'' , roz­taczają wokół siebie taką aurę , że żad­na uro­da te­go nie od­da !  -Niusza


ludzie-piękni-w ''środ­ku''- roz­taczają-wokół-siebie-taką-aurę- że żad­na-uro­da-te­go-nie od­da- 
Jakże Są piękni Cytaty: Siła piękna po­lega na wmówieniu tym, którzy się z nim sty­kają, że oni sa­mi stają się piękni. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Jakże Są piękni Cytaty: Z tobą choćby pomilczeć Jakże jest ciekawie Gdy sie­dzisz cała piękna Przy swej małej kawie I pod­no­sisz filiżankę Nie naz­byt wysoko Jak­byś chciała sprawdzić Czy jest jeszcze po co Włosy twe kochane Oczy twe kawowe Jakże cię podziwiam W tej cichej rozmowie - Adam Ziemianin  -bezdech


Jakże Są piękni Cytaty: Leżysz w ra­mionach mych zamknięty Pochłonięty wo­nią ryt­mu serca Jakże ona pachnie niespodzianie Jakże niep­rze­widy­wal­ne jest jej granie Skąpa­ne w naszych ciałach Obej­mu­jesz mo­je płuco Od­dech tra­ci w na­miętnym uniesieniu I kłócą się Zes­po­lone do­tychczas pier­si o to Którą war­ga­mi swy­mi omieciesz Do­tykasz ner­ki i dwunastnicy Będąc we mnie całym sobą Miażdzysz ryt­micznie me uda sponiewierane Całując i szep­cząc do ucha miłos­ne zaklęcia  -Innael


Jakże Są piękni Cytaty: Lu­bię, kiedy piękni ludzie mają coś do po­wie­dze­nia. To znaczy coś in­te­resujące­go, coś, co pot­ra­fi za­fas­cy­nować. Nie chodzi mi o tych, którzy sza­fują olśniewający­mi, aniel­ski­mi zbit­ka­mi słów. Na świecie jest wiele elok­wen­tnych bałwanów. Dob­ra sko­rupa z cieka­wym wnętrzem to coś niezwykłego. -Lira99


Jakże Są piękni Cytaty: O, Wolności! Jakże cię przechytrzono! -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


Jakże Są piękni Cytaty: Blis­kość jakże da­leka...   -Papużka


blis­kość-jakże-da­leka- 
Jakże Są piękni Cytaty: Jakże żal zmarłych - niezapomnianych. -Talmud


jakże-żal-zmarłych- niezapomnianych
Jakże Są piękni Cytaty: Jakże nędzne są myśli ludzi małych. -Adolf Hitler


jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
Jakże Są piękni Cytaty: Jakże trudno jest wznieść się! -Emil Ludwig


Jakże Są piękni Cytaty: Jakże wiele ludzkiego w każdym zwierzęciu. -Feliks Chwalibóg


jakże-wiele-ludzkiego-w każdym-zwierzęciu
Jakże Są piękni Cytaty: Jakże trud­no jest wznieść się!  -Emil Ludwig


jakże-trud­no-jest wznieść-ę 
Jakże Są piękni Cytaty: Jakże bardzo pochlebstwo przypomina przyjaźń! -Seneka


jakże-bardzo-pochlebstwo-przypomina-przyjaźń