Jakaż To Mądrość Cytaty

Jakaż To Mądrość Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Jakaż To Mądrość Cytaty: Powodzenie jakaż to kojąca rzecz. -Gertruda Stein


powodzenie-jakaż-to-kojąca-rzecz
Jakaż To Mądrość Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Jakaż To Mądrość Cytaty: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. -Thomas Stearns Eliot


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
Jakaż To Mądrość Cytaty: Jakaż to cudowna rzecz, młodość! Ale co to za zbrodnia pozwolić ją marnować młodym! -George Bernard Shaw


jakaż-to-cudowna-rzecz-młodość-ale-co-to-za-zbrodnia-pozwolić-ją-marnować-młodym
Jakaż To Mądrość Cytaty: Ach, jakąż dobrą komedią byłby ten świat, gdyby się tu nie grało jakiejś roli. -Denis Diderot


ach-jakąż-dobrą-komedią-byłby-ten-świat-gdyby-ę-nie-grało-jakiejś-roli
Jakaż To Mądrość Cytaty: Spoj­rzaw­szy na Po­laków i na­puszo­ność kil­ku nieuków, jakąż mam zaw­sze chęć co prędzej coś napisać. -Bogdan Jański


spoj­rzaw­szy-na po­laków-i na­puszo­ność-kil­ku-nieuków-jakąż-mam-zaw­sze-chęć-co prędzej-coś-napisać
Jakaż To Mądrość Cytaty: Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
Jakaż To Mądrość Cytaty: Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie. -Francoise Sagan


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie
Jakaż To Mądrość Cytaty: Takie dziwne zatracić się całkowicie w kimś innym. Ale jakaż nagroda, gdy się tego kogoś odnajduje w sobie. -Simone de Beauvoir


takie-dziwne-zatracić-ę-całkowicie-w-kimś-innym-ale-jakaż-nagroda-gdy-ę-tego-kogoś-odnajduje-w-sobie
Jakaż To Mądrość Cytaty: Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało... -Marc Levy


Jakaż To Mądrość Cytaty: Jakaż różnica pomiędzy sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia! -Witold Gombrowicz


jakaż-różnica-pomiędzy-sławą-za-którą-ę-płaci-a-sławą-na-której-ę-zarabia
Jakaż To Mądrość Cytaty: Mądrość to córka doświadczenia -Leonardo Da Vinci


Jakaż To Mądrość Cytaty: Mądrość to wypoczynek w światłości. -Joseph Joubert


mądrość-to-wypoczynek-w-światłoś
Jakaż To Mądrość Cytaty: Mądrość jest zagadką. -Piotr Szreniawski


Jakaż To Mądrość Cytaty: Mądrość jest harmonią. -Novalis


mądrość-jest-harmonią
Jakaż To Mądrość Cytaty: Rozwaga, męstwo, mądrość, sprawiedliwość. -Platon


rozwaga-męstwo-mądrość-sprawiedliwość
Jakaż To Mądrość Cytaty: Mądrość jest córką doświadczenia. -Leonardo da Vinci