Jakie To Chwilami Straszne Cytaty

Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Jakie to chwilami straszne, że nie można obarczyć bliźniego własnymi obsesjami i zmorami, że trzeba je nosić samemu. -Jeanne Moreau


jakie-to-chwilami-straszne-że-nie-można-obarczyć-bliźniego-własnymi-obsesjami-i-zmorami-że-trzeba-nosić-samemu
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Cie­szmy się chwilami, Bo za chwilę będą za nami. -Marcin Kański


cie­szmy ę-chwilami-bo-za chwilę-będą-za nami
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty:


Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ. -Piotr Galon


Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Należy umieć bezbłędnie określić, jakie są w odniesieniu do danej kwestii, w danej chwili nastroje mas, jakie są ich rzeczywiste dążenia; potrzeby i myśli. -Włodzimierz Lenin


należy-umieć-bezbłędnie-określić-jakie-są-w-odniesieniu-do-danej-kwestii-w-danej-chwili-nastroje-mas-jakie-są-ich-rzeczywiste-dążenia
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Myślę, że życie dzieli się na straszne i żałos­ne. To są dwie ka­tego­rie. Straszne to, no nie wiem, śmier­telne przy­pad­ki, niewi­domi, ka­lec­two. Nie wiem jak so­bie ludzie dają z tym radę, to zadzi­wiające. A żałos­ne są życia wszys­tkich po­zos­tałych. Więc jeżeli jes­teś żałos­ny, po­winieneś być wdzięczny lo­sowi, że jes­teś żałos­ny, bo być żałos­nym to wiel­kie szczęście. -Woody Allen


Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Straszne są słabostki siły. -Stanisław Jerzy Lec


Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Straszne byłoby wie­czne życie i niezmienność. -Rafał Kosik


straszne-byłoby-wie­czne-życie-i niezmienność
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: To straszne, gdy anioły giną od środków antymolowych!  -Jan Czarny


to straszne-gdy-anioły-giną-od środków-antymolowych 
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Gdy na czymś stoisz I sam nie wiesz na czym Straszne uczucie  -Taiyono Kudarashi


gdy-na czymś-stoisz-i-sam-nie wiesz-na czym-straszne-uczucie 
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Przeszko­dy są to straszne rzeczy, które widzi­my, kiedy spuszcza­my z oczu cel. -James Stringham


przeszko­dy-są to straszne-rzeczy-które-widzi­my-kiedy-spuszcza­my-z oczu-cel
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego. -Jan Kochanowski


cho­ciaż-i nie  nic-straszne­go-zły ę-boi-cienia-swego
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Piekło jest straszne, ale do wszys­tkiego z cza­sem można się przyzwyczaić. -Jean La Fontaine


piekło-jest straszne-ale-do wszys­tkiego-z cza­sem-można ę-przyzwyczaić
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Przeszedłem straszne rzeczy w życiu, przy czym niektóre z nich zdarzyły się naprawdę. -Mark Twain


przeszedłem-straszne-rzeczy-w-życiu-przy-czym-niektóre-z-nich-zdarzyły-ę-naprawdę
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Na zawsze! To straszne słowo. Kobiety tak chętnie go używają. Psują całą romantykę, chcąc nadać jej wieczne trwanie. -Oscar Wilde


na-zawsze-to-straszne-słowo-kobiety-tak-chętnie-go-używają-psują-całą-romantykę-chcąc-nadać-jej-wieczne-trwanie
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Jakże straszne jest uświadomienie sobie, że to, co ludzie o nas mówią, jest prawdą. -Adam Smith


jakże-straszne-jest-uświadomienie-sobie-że-to-co-ludzie-o-nas-mówią-jest-prawdą
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty: Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne -Bohumil Hrabal


Życie-jest-straszne-ale-ja-postanowiłem-że-jest-piękne
Jakie To Chwilami Straszne Cytaty:


straszne-to jest jak człowiek-człowieka-wyśmiewa-pa­miętaj kar­-wra­ca-sam ę-kiedyś-sta­niesz-pośmiewis­kiem-~ pa­weł-rychlica