Jasność Cytaty

Jasność Cytaty: Jasność - podstawowa wartość rzeczy. -Arystoteles


jasność-podstawowa-wartość-rzeczy
Jasność Cytaty: Niezawodną oznaką prawdy jest prostota i jasność. Kłamstwo zawsze bywa skomplikowane, wymyślne i wielosłowne. -Lew Tołstoj


niezawodną-oznaką-prawdy-jest-prostota-i-jasność-kłamstwo-zawsze-bywa-skomplikowane-wymyślne-i-wielosłowne
Jasność Cytaty: A ja z tej mgły chcę uciec w jasność, powrócić do jas­ności, powrócić, zasnąć... -Władysław Broniewski


a ja z tej mgły-chcę-uciec-w-jasność-powróć-do jas­noś-powróć-zasnąć
Jasność Cytaty: Jasność myśli jest wieczną zaletą każdego dzieła. Wszelkie myśli ciemno-błyskotliwe są jak one bajki dziecinne, które coś nadzwyczajnego opowiadają, a w istocie nic w sobie nie mają. -Karol Kazimierz Kurpiński


Jasność Cytaty: Serce zajęte miłością, podobne jest do powierzchni wody mocno wzburzonej; która tylko sama sobie zostawiona, naturalnym sposobem może odzyskać spokojność i jasność; wszystkie inne środki bardziej by ją jeszcze wzburzyły. -Stanisław Leszczyński


Jasność Cytaty: Nie ma ważniejszego zadania, jak być miłym i pełnym uroku. Krzewić radość, promieniować szczęściem, rozlewać jasność na ciemnych drogach życia. Czyż nie jest to największa przysługa dla innych? -Wiktor Hugo