Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty

Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Cóż pisać o miłości, gdyśmy nie kochani. -Joachim Du Bellay


Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Pi­sarz stwarza wizję życia. Czy­tel­nik może ją przyjąć lub od­rzu­cić, po­kochać lub zniena­widzić. Jed­na obojętność niesie książce śmierć. -Jerzy Andrzejewski


pi­sarz-stwarza-wizję-życia-czy­tel­nik może-ją przyjąć-lub-od­rzu­ć-po­kochać-lub-zniena­widzić-jed­na obojętność-niesie
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Trud­no po­wie­dzieć, co na­pisać na stro­nie internetowej. -Jacek Kaczmarski


trud­no-po­wie­dzieć-co na­pisać-na stro­nie-internetowej
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: My­si być cier­pienie i miłość, żeby na­pisać wiersz. -Władysław Broniewski


my­-być-cier­pienie-i miłość-żeby-na­pisać-wiersz
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą. -Henryk Ibsen


pisać-to-znaczy-odbywać-sąd-nad-samym-sobą
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Lepiej pisać bez namysłu, niż namyślając się za mało. -Tristan Bernard


lepiej-pisać-bez-namysłu-ż-namyślając-ę-za-ło
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Daleko trudniej ukochać niewolnika, niżeli pisać o zniesieniu niewoli. -Adam Mickiewicz


daleko-trudniej-ukochać-niewolnika-żeli-pisać-o-zniesieniu-niewoli
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty:


ot­wieram-umysł-i myślę-co by  na­pisać-na pa­pie­rze- ~pa­weł-rychlica 
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Człowiek przerzu­ci pół bib­liote­ki, by na­pisać jedną książkę. -Paul Samuel Leon Johnson


człowiek-przerzu­-pół-bib­liote­ki-by na­pisać-jedną-książkę
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Zawsze łatwo pisać rozwlekle: zwięzłość - oto co zabiera czas. -Henri Alain


zawsze-łatwo-pisać-rozwlekle-zwięzłość-oto-co-zabiera-czas
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie. -Honore de Balzac


serce-kobiety-cnotliwej-jest-o-jedną-strunę-bogatsze-lub-uboższe-ż-serce-innych-kobiet-zależnie-od-tego-zasługuje-ona-na-bezgraniczny-podziw-lub
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Łat­wiej niektórym książkę na­pisać, niż dru­gim ją przeczytać. -Alojzy Żółkowski


Łat­wiej-niektórym-książkę-na­pisać-ż-dru­gim-ją przeczytać
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Zaspokojona miłość nie produkując wierszy, najwyżej pozwala pisać prozą. -Heinrich Heine


zaspokojona-miłość-nie-produkując-wierszy-najwyżej-pozwala-pisać-prozą
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: To wielka sztuka pisać tak jak trzeba, nie wiedząc o tym. -Anonim


to-wielka-sztuka-pisać-tak-jak-trzeba-nie-wiedząc-o-tym
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Historię musiano zawsze pisać według jakiegoś kryterium wziętego spoza niej. -Fryderyk Engels


historię-musiano-zawsze-pisać-według-jakiegoś-kryterium-wziętego-spoza-niej
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Ludzie bez serca w piersi nie mogą pisać dla szerokich mas. -Heinrich Heine


ludzie-bez-serca-w-piersi-nie-mogą-pisać-dla-szerokich-mas
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Kto chce czytać aforyzmy, które by mu się zupełnie podobały, musi je sam, pisać. -Adolf Nowaczyński


kto-chce-czytać-aforyzmy-które-by-mu-ę-zupełnie-podobały-musi-sam-pisać
Je Wypowiadać Lub Pisać Ze Cytaty: Człowiek pot­ra­fi każde nie­szczęście swo­je przy­pisać czy­jejś winie. -Fryderyk Chrystian Hebbel


człowiek-pot­ra­fi-każde-nie­szczęście-swo­-przy­pisać-czy­jejś-winie