Je w wodzie By Urosły Cytaty

Je w wodzie By Urosły Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


Je w wodzie By Urosły Cytaty: Mydło jest rybą najtrudniejszą do złapania w wodzie. -Ramon Gomez De La Serna


mydło-jest-rybą-najtrudniejszą-do-złapania-w-wodzie
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Spodziewaj się tru­ciz­ny po stojącej wodzie. -William Blake


spodziewaj ę-tru­ciz­ny-po stojącej-wodzie
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Żebyś po wodzie chodził i pić pro­sił !  -Who


Żebyś-po wodzie-chodził-i pić-pro­ł- 
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Można umierać z pragnienia stojąc po szyję w wodzie. -Urszula Kozioł


można-umierać-z-pragnienia-stojąc-po-szyję-w-wodzie
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Ja scho­wałem przeszłość za mu­rem mil­cze­nia, ty zaś za maską uśmiechu. Mnie strzegą wy­sokie mu­ry, ciebie sekretność. Na py­tania od­po­wiadam chłodem ka­mienia, ciebie nikt o przeszłość nie pyta. Ja mówię, że to­bie jest łatwiej. Bo maskę możesz zdjąć a mu­ry urosły wy­soko- z obu stron przejść je ciężko. -Silvidian


Je w wodzie By Urosły Cytaty: Ażeby po nas zostały jedynie ślady na piasku i kręgi na wodzie. -Leopold Staff


ażeby-po-nas-zostały-jedynie-ślady-na-piasku-i-kręgi-na-wodzie
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Chodzi­liśmy po wodzie - nikt nam te­go nie może odebrać. -worldinbrown


chodzi­liśmy-po-wodzie- nikt-nam-te­go-nie-może-odebrać
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Ażeby po nas zos­tały jedynie Śla­dy na pias­ku i kręgi na wodzie  -Leopold Staff


ażeby-po nas-zos­ły-jedynie-Ś­dy-na pias­ku-i kręgi-na wodzie 
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Cza­sem człowiek czu­je się jak ry­ba w wodzie...z Za­toki Meksykańskiej. -Ryder


cza­sem-człowiek-czu­ ę-jak ry­ba-w wodziez-za­toki-meksykańskiej
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Gdy maluję - szemrze ocean. Inni malarze pluskają się w wodzie fryzjerskiej. -Salvador Dali


gdy-maluję-szemrze-ocean-inni-malarze-pluskają-ę-w-wodzie-fryzjerskiej
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Gdy ma­luję - szem­rze ocean. In­ni ma­larze plus­kają się w wodzie fryzejskiej. -Salvador Dalí


gdy-­luję- szem­rze-ocean-in­ ­larze-plus­kają ę-w wodzie-fryzejskiej
Je w wodzie By Urosły Cytaty: W uzdrowiskach lekarze rodzą się niejako ze źródeł, tak samo jak pęcherzyki powietrza na musującej wodzie mineralnej. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


w-uzdrowiskach-lekarze-rodzą-ę-niejako-ze-źródeł-tak-samo-jak-pęcherzyki-powietrza-na-musującej-wodzie-mineralnej
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Kobieta jest jak herbata w torebce: z jej mocy można zdać sobie sprawę tylko w gorącej wodzie. -Nancy Reagan


kobieta-jest-jak-herbata-w-torebce-z-jej-mocy-można-zdać-sobie-sprawę-tylko-w-gorącej-wodzie
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Szukamy odbicia swego wizerunku nie w płynącej, lecz stojącej wodzie, albowiem tylko coś stałego jest w stanie je zatrzymać. -Czuang-Cy


szukamy-odbicia-swego-wizerunku-nie-w-płynącej-lecz-stojącej-wodzie-albowiem-tylko-coś-stałego-jest-w-stanie-zatrzymać
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Kto sie­dzi w wodzie, nie boi się deszczu. -Karol Bunsch


kto-sie­dzi-w wodzie-nie boi ę-deszczu
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Złe obyczaje człowieka wykuwa się w brązie, cnoty - zapisuje się na wodzie. -William Shakespeare


złe-obyczaje-człowieka-wykuwa-ę-w-brązie-cnoty-zapisuje-ę-na-wodzie
Je w wodzie By Urosły Cytaty: Po­dob­no człowiek może wyczuć kroplę so­ku z cyt­ry­ny w kil­ku­set lit­rach wody. Ty jes­teś tą kwaśną kroplą w wodzie mo­jego życia. -Gold Fishy


po­dob­no-człowiek-może-wyczuć-kroplę-so­ku-z cyt­ry­ny-w kil­ku­set-lit­rach-wody-ty-jes­teś-tą kwaśną-kroplą-w wodzie