Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty

Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Dziw­ne, że zmysł do­tyku, nies­kończe­nie mniej ce­niony przez ludzi niż wzrok, w kry­tycznych chwi­lach tworzy główną, jeśli nie je­dyną więź między na­mi a rzeczywistością. -Władimir Nabokow


Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: I. Wpierw os­karżaj o zło te­go, który nie umie się bro­nić lub ma mniej­sze możli­wości obrony II. Twój ból jest zaw­sze większy niż bliźniego III. Każdy, kto myśli inaczej niż ty to twój wróg, bo two­ja rac­ja jest je­dyną słuszną IV. Potępiaj sku­tek, a nie przyczynę zła V. Wa­dy bliźniego mnóż przez swo­je krzyw­dy wszel­kie, a zasługi dziel między siebie  -szpiek


Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Prosta droga najlepsza. -Demokryt


prosta-droga-najlepsza
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Zakaz to najlepsza propaganda. -Jan Sztaudynger


Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Najlepszą szkołą jest doświadczenie -przysłowie arabskie


Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Milczenie jest czasem najlepszą odpowiedzią. -Anonim


milczenie-jest-czasem-najlepszą-odpowiedzią
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Najlepszą ceną mądrości jest głupstwo. -Stefan Witwicki


najlepszą-ceną-mądroś-jest-głupstwo
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Bądź najlepszą wersją samego siebie! -Mateusz Grzesiak


bądź-najlepszą-wersją-samego-siebie
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Za­pamiętaj mnie ja­ko chwilę dnia...- tę najlepszą... -opuszczona


za­pamiętaj-mnie-ja­ko-chwilę-dnia-tę najlepszą
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Pasja, która generuje zysk, to najlepsza inwestycja. -Mateusz Hęciak


pasja-która-generuje-zysk-to-najlepsza-inwestycja
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Przeciwko chytrym najlepszą bronią jest otwartość. -Konfucjusz


przeciwko-chytrym-najlepszą-bronią-jest-otwartość
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Najlepszą wagą do ważenia przyjaźni jest nieszczęście. -Plutarch


najlepszą-wagą-do-ważenia-przyjaź-jest-nieszczęście
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Nawet najlepsza proteza nie zastąpi mózgu. -Jan Czarny


nawet-najlepsza-proteza-nie-zastąpi-mózgu
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Wesołość jest najlepszą higieną ciała i umysłu. -George Sand


wesołość-jest-najlepszą-higieną-ciała-i-umysłu
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość - najdoskonalszy nauczyciel. -Fryderyk Chopin


czas-to-najlepsza-cenzura-a-cierpliwość-najdoskonalszy-nauczyciel
Je­dyną Niż Najlepszą Cytaty: Najlepszą obroną przed logiką jest ignorancja. -Kehlog Albran


najlepszą-obroną-przed-logiką-jest-ignorancja