Je­dyna Mądrość Cytaty

Je­dyna Mądrość Cytaty: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. -Thomas Stearns Eliot


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
Je­dyna Mądrość Cytaty: Mądrość jest je­dyną war­tością, która nie de­waluuje się. -Isokrates


mądrość-jest ­dyną-war­tośą-która-nie de­waluuje-ę
Je­dyna Mądrość Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Je­dyna Mądrość Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Je­dyna Mądrość Cytaty: Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
Je­dyna Mądrość Cytaty: Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie. -Francoise Sagan


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie
Je­dyna Mądrość Cytaty: Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało... -Marc Levy


Je­dyna Mądrość Cytaty: Każdy ma swoją je­dyną me­lodię istnienia. -Maria Janion


każdy- swoją-­dyną-me­lodię-istnienia
Je­dyna Mądrość Cytaty: Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek. -Victor Marie Hugo


je­dyną-praw­dziwą-cnotą-jest rozsądek
Je­dyna Mądrość Cytaty: Praw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­ja do zdrady. -Jadwiga Rutkowska


praw­dzi­wa-miłość-to ­dyna-okaz­ja-do zdrady
Je­dyna Mądrość Cytaty: Sen często by­wa je­dyną możli­wością rewanżu. -MyArczi


sen-często-by­wa-­dyną-możli­wośą-rewanżu
Je­dyna Mądrość Cytaty: Piękno jest je­dyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie. -Sokrates


piękno-jest ­dyną-rzeczą-boską-i widzialną-jednocześnie
Je­dyna Mądrość Cytaty: Je­dyną prawdą, w którą wierzę jest ta, że ludzie kłamią. -respirer


je­dyną-prawdą-w którą-wierzę-jest -że ludzie-kłamią
Je­dyna Mądrość Cytaty: Je­dyna miarą miłości jest miłość bez miary. -Franciszek Salezy


je­dyna-miarą-miłoś-jest miłość-bez-miary
Je­dyna Mądrość Cytaty: Je­dyna moc, ja­ka is­tnieje, jest wewnątrz nas samych. -Luanne Rice


je­dyna-moc-ja­ka-is­tnieje-jest wewnątrz-nas-samych
Je­dyna Mądrość Cytaty: Kłam­stwo jest je­dyną ucie­czką słabych. -Stendhal (Henri Beyle)


Je­dyna Mądrość Cytaty: Miłość to je­dyna siła, która zmienia wro­ga w przyjaciela. -Martin Luther King


miłość-to ­dyna-ła-która-zmienia-wro­ga-w przyjaciela
Je­dyna Mądrość Cytaty: Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna. -Hipokrates


je­dyną-właściwą-szkołą-chi­rur­ga-jest wojna