Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty

Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: Per­spek­ty­wa cza­su to je­dyne zna­ne se­rum prawdy. -Inmate


per­spek­ty­wa-cza­su-to ­dyne-zna­ne-se­rum-prawdy
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim


me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jako libretto operowe. -Pierre Augustin Beaumarchais


Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: Lep­sza jest ubo­ga mądrość niż głupie bogactwo. -Diogenes Laertios z Cylicji


Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jak libretto operowe. -Pierre Beaumarchais


to-co-zbyt-głupie-by-powiedzieć-śpiewa-ę-jak-libretto-operowe
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: Nie twierdzę, że kobiety są głupie: zostały stworzone na podobieństwo mężczyzn. -George Eliot


nie-twierdzę-że-kobiety-są-głupie-zostały-stworzone-na-podobieństwo-mężczyzn
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty:


je­dyne-co jest pew­ne-to toże-kiedyś-um­rze­my-~pa­weł-rychlica 
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet


miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: Cza­sami je­dyne, co zos­ta­je z og­niska do­mowe­go, to popiół... -Riot


cza­sami-­dyne-co zos­­-z og­niska-do­mowe­go-to popiół
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: Po człowieku dob­ro­ci można spodziewać się naj­częściej, gdy jest tania. -karaczan19


po człowieku-dob­ro­-można-spodziewać ę-naj­częściej-gdy-jest tania
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: Nawet w małżeństwie zawartym z rozsądku mogą przyjść na świat głupie dzieci. -Oldrich Fiser


nawet-w-łżeństwie-zawartym-z-rozsądku-mogą-przyjść-na-świat-głupie-dzieci
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: * * * :)) gwiaz­dy w głowie mam oczko je­dyne patrzy wyśniona miłość  -Cykam


  -gwiaz­dy-w głowie-mam-oczko-­dyne-patrzy-wyśniona-miłość 
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: Praw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełny brak ideału. -Maurice Maeterlinck


praw­dzi­we-i ­dyne-nie­szczęście-to zu­pełny-brak-ideału
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie... -Schmerz


i ­dyne-co mi zos­ło-po tobie-to-ku­bek-po niedo­pitej-kawie
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji. -Maria Dąbrowska


książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys. -Ryszard Kapuściński


kiedy-po­jawiają ę-py­tania-na które-nie  od­po­wie­dzi-to znaczy-że nastąpił-kryzys
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: Najwspanialsze jest to, że w obecności starych przyjaciół możemy sobie pozwolić na głupie zachowanie. -Ralph Waldo Emerson


najwspanialsze-jest-to-że-w-obecnoś-starych-przyjaciół-możemy-sobie-pozwolić-na-głupie-zachowanie
Je­dyne Głupie Py­tania To te Cytaty: To, co zbyt głupie, by je po­wie­dzieć, śpiewa się jak lib­retto operowe. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais