Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty

Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Je­dyne głupie py­tania to te, których nie zadajesz. -Paul MacCready


je­dyne-głupie-py­tania-to te-których-nie zadajesz
Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE  -bezoddechu


Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński


tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: To właśnie jest głupie w tej całej ma­gii. Przez dwadzieścia lat stu­diujesz czar, który spro­wadza ci do sy­pial­ni na­gie dziewi­ce. Ale wte­dy jes­teś już tak zat­ru­ty opa­rami rtęci i półśle­py od czy­tania sta­rych ksiąg, że nie pa­miętasz, co da­lej robić. -P » Terry Pratchett » Kolor magii


Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty:


z biegiem-lat-człowiek-za­daje-so­bie-py­tania-jak wyglądał-by świat-bez-nasze­go-ga­tun­ku-~pa­wel-rychli­ca-py­tania-na które
Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Wie­rzysz w potęgę miłości, na­pełnia cię ona do te­go stop­nia, że nie zos­ta­wia miej­sca na py­tania. I dob­rze tak jest. Bo sko­ro do­puścisz do jed­ne­go py­tania, jed­nej wątpli­wości, pus­tka zacznie wkra­dać się do two­jego serca. -Jarosław Iwaszkiewicz


Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: śmieje­cie się ze mnie ta­ka mo­ja rola ro­bię głupie miny i dow­ci­py głupie pat­rzę na was pop­rzez klauna maskę widzę różne twarze zaz­wyczaj tak płaskie żad­na myśl nie mąci wasze­go oblicza śmie­chem nagradzacie mój rodzaj kicza wstyd mi za was ludzie bo kiedyś myślałem że klaun jest najgłupszy lecz się przekonałem że klaunem być może tyl­ko fi­lozof głęboki które­go fascynują ludzkiej głupo­ty widoki *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Rzeczy za mądre są głupie. -Ogden Nash


rzeczy-za-mądre-są-głupie
Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ... -Kredka132


Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Uwielbiam głupie eksperymenty, zawsze je wykonuję. -Charles Darwin


uwielbiam-głupie-eksperymenty-zawsze-wykonuję
Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Przy­jaźń - je­dyne co kocham... -MyslacaWierszem


Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Je­dyne co mi w życiu wyszło to dystans. -XX na krancu swiata


je­dyne-co mi w życiu-wyszło-to dystans
Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Godzi­na czy­tania jest godziną skradzioną z raju. -Thomas Wharton


godzi­na-czy­tania-jest godziną-skradzioną-z raju
Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza. -Wilhelm Busch


Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Na­leży od­po­wiadać na drażli­we py­tania, za­nim zos­taną zadane. -Wiesław Brudziński


na­ży-od­po­wiadać-na drażli­we-py­tania-za­nim-zos­taną-zadane
Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Rzeczy głupie też są pot­rzeb­ne. Na głupim poziomie. -Antoni Cwojdziński


rzeczy-głupie-też-są pot­rzeb­ne-na głupim-poziomie
Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Wszystko, co jest zbyt głupie, by to wypowiedzieć, będzie wyśpiewane. -Wolter


wszystko-co-jest-zbyt-głupie-by-to-wypowiedzieć-będzie-wyśpiewane
Je­dyne Głupie Py­tania Cytaty: Miłość to ściema, Miłości nie ma, Są tyl­ko głupie, zauroczenia... -true.story


miłość-to ściema-miłoś-nie -są-tyl­ko-głupie-zauroczenia