Je­dyne Głupie Cytaty

Je­dyne Głupie Cytaty: Je­dyne głupie py­tania to te, których nie zadajesz. -Paul MacCready


je­dyne-głupie-py­tania-to te-których-nie zadajesz
Je­dyne Głupie Cytaty: Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE  -bezoddechu


Je­dyne Głupie Cytaty: Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński


tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
Je­dyne Głupie Cytaty: śmieje­cie się ze mnie ta­ka mo­ja rola ro­bię głupie miny i dow­ci­py głupie pat­rzę na was pop­rzez klauna maskę widzę różne twarze zaz­wyczaj tak płaskie żad­na myśl nie mąci wasze­go oblicza śmie­chem nagradzacie mój rodzaj kicza wstyd mi za was ludzie bo kiedyś myślałem że klaun jest najgłupszy lecz się przekonałem że klaunem być może tyl­ko fi­lozof głęboki które­go fascynują ludzkiej głupo­ty widoki *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Je­dyne Głupie Cytaty: Rzeczy za mądre są głupie. -Ogden Nash


rzeczy-za-mądre-są-głupie
Je­dyne Głupie Cytaty: Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ... -Kredka132


Je­dyne Głupie Cytaty: Uwielbiam głupie eksperymenty, zawsze je wykonuję. -Charles Darwin


uwielbiam-głupie-eksperymenty-zawsze-wykonuję
Je­dyne Głupie Cytaty: Przy­jaźń - je­dyne co kocham... -MyslacaWierszem


Je­dyne Głupie Cytaty: Je­dyne co mi w życiu wyszło to dystans. -XX na krancu swiata


je­dyne-co mi w życiu-wyszło-to dystans
Je­dyne Głupie Cytaty: Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza. -Wilhelm Busch


Je­dyne Głupie Cytaty: Miłość to ściema, Miłości nie ma, Są tyl­ko głupie, zauroczenia... -true.story


miłość-to ściema-miłoś-nie -są-tyl­ko-głupie-zauroczenia
Je­dyne Głupie Cytaty: Rzeczy głupie też są pot­rzeb­ne. Na głupim poziomie. -Antoni Cwojdziński


rzeczy-głupie-też-są pot­rzeb­ne-na głupim-poziomie
Je­dyne Głupie Cytaty: Wszystko, co jest zbyt głupie, by to wypowiedzieć, będzie wyśpiewane. -Wolter


wszystko-co-jest-zbyt-głupie-by-to-wypowiedzieć-będzie-wyśpiewane
Je­dyne Głupie Cytaty: Per­spek­ty­wa cza­su to je­dyne zna­ne se­rum prawdy. -Inmate


per­spek­ty­wa-cza­su-to ­dyne-zna­ne-se­rum-prawdy
Je­dyne Głupie Cytaty: Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim


me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
Je­dyne Głupie Cytaty: Nie twierdzę, że kobiety są głupie: zostały stworzone na podobieństwo mężczyzn. -George Eliot


nie-twierdzę-że-kobiety-są-głupie-zostały-stworzone-na-podobieństwo-mężczyzn
Je­dyne Głupie Cytaty: Lep­sza jest ubo­ga mądrość niż głupie bogactwo. -Diogenes Laertios z Cylicji


Je­dyne Głupie Cytaty: To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jak libretto operowe. -Pierre Beaumarchais


to-co-zbyt-głupie-by-powiedzieć-śpiewa-ę-jak-libretto-operowe