Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty

Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim


me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Je­dyne na co tak nap­rawdę ma­my wpływ, to to, co się dzieje w naszej głowie. -Ryder


je­dyne-na co tak-nap­rawdę-­my-wpływ-to to-co ę-dzieje-w naszej-głowie
Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować. -Terry Pratchett


jeśli ę-wie-cze­go-in­-nap­rawdę-ale-tak-nap­rawdę-pragną-można-­mi-pokierować
Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy. -Carlo Frabetti


nie-ro­zumiem-cze­mu-ludzie-boją ę-cmen­tarzy-tak nap­rawdę-to ­dyne-miej­sce-które­go-mie­szkańcy-nie mogą-­komu-zro­bić
Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE  -bezoddechu


Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci... -Ewelinka


Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic. -Neil Gaiman


Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Tak nap­rawdę to nie jest Mo­ja wi­na, tyl­ko Twoja. Nie pla­no­wałam roz­kochać Cię w So­bie, tak po pros­tu wyszło, czy przep­raszam? To w su­mie Two­ja spra­wa,każdy po­winien być od­po­wie­dzial­ny za swo­je uczu­cia,nie również za in­nych,bo tak nap­rawdę nie wiemy,kiedy wy­wołuje­my je w in­nych,dlacze­go i w ja­ki sposób! Bar­tlo­miej Van Kalisz  -Van Kalisz


Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Ludzie wstyd­li­wi są nap­rawdę god­ni pożałowania!  -Georges Courteline


ludzie-wstyd­li­wi-są nap­rawdę-god­-pożałowania 
Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: To, co jest nap­rawdę no­we, zachwy­ca lub przeraża. -C » Julio Cortázar » Opowieści o kronopiach i famach


Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Nap­rawdę zdradzić można tyl­ko sercem. -Pierre La Mure


nap­rawdę-zdradzić-można-tyl­ko-sercem
Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński


tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Dusza, która jest nap­rawdę na­ga, nie od­czu­wa wstydu. -Papillondenuit


dusza-która-jest nap­rawdę-na­ga-nie od­czu­wa-wstydu
Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset


Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Nic nap­rawdę war­tościowe­go nie pow­sta­je z przymusu. -jatoja


nic-nap­rawdę-war­tościowe­go-nie pow­sta­-z przymusu
Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Człowiek nap­rawdę wiel­ki nie boi się ludzi dużych. -Marian Buchowski


człowiek-nap­rawdę-wiel­ki-nie boi ę-ludzi-żych
Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Tyl­ko śmierć budzi w człowieku nap­rawdę głębo­kie zainteresowanie. -Aleksander Dumas


tyl­ko-śmierć-budzi-w człowieku-nap­rawdę-głębo­kie-zainteresowanie
Je­dyne Nap­rawdę Ob­ce Ciała Cytaty: Człowiek pot­rze­buje cze­goś, co nap­rawdę lubi. -Kai Hermann


człowiek-pot­rze­buje-cze­goś-co nap­rawdę-lubi