Jeść Po Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jeść Po Cytaty: Najlepszy sposób zachowania zdrowia nie jeść, gdy się nie chce i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia. -Bertrand Saadi z Szirazu
najlepszy-sposób-zachowania-zdrowia-nie-ść-gdy-ę-nie-chce-i-przestać-ść-gdy-jeszcze-jest-chęć-do-jedzenia
Jeść Po Cytaty: Można nie jeść w ogóle, ale nie można jeść źle. -Salvador Dalí
Jeść Po Cytaty: Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść. -Molier
człowiek-powinien-ść-po-to-żeby-żyć-nie-żyć-po-to-żeby-ść
Jeść Po Cytaty: Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym. -Moon G
Jeść Po Cytaty: Kiedy się jest zamężną już jeść wolno. -Margaret Mitchell
Jeść Po Cytaty: Kiedy się jest zamężną, już jeść wolno. -Margaret Mitchell
Jeść Po Cytaty: Kto lubi jeść dobrze, może z głodu umrzeć. -Konfucjusz
kto-lubi-ść-dobrze-może-z-głodu-umrzeć
Jeść Po Cytaty: Le­piej z mądrym pie­czeń ob­ra­cać, niż z głupim ją jeść. -Samuel Adalberg
le­piej-z mądrym-pie­czeń-ob­ra­cać-ż-z głupim-ją ść
Jeść Po Cytaty: Socjalizm pobudza apetyty, ale jeść trzeba potem w uspołecznionych, restauracjach. -Joanna Wilińska
socjalizm-pobudza-apetyty-ale-ść-trzeba-potem-w-uspołecznionych-restauracjach
Jeść Po Cytaty: Mężczyzna to jak pies. Dać mu jeść i miejsce do spania, to już swej budy nie opuści. -Isaac Bashevis Singer
mężczyzna-to-jak-pies-dać-mu-ść-i-miejsce-do-spania-to-już-swej-budy-nie-opuś
Jeść Po Cytaty: Niektórzy lu­bią jeść słodycze po ciężkim dniu, żeby poz­być się sma­ku goryczy. -Kaye
niektórzy-lu­bią-ść-słodycze-po ężkim-dniu-żeby-poz­być ę-sma­ku-goryczy
Jeść Po Cytaty: Mężczyz­na to jak pies - dać mu jeść i miej­sce do spa­nia, a już swej bu­dy nie opuści. -Isaac Bashevis Singer
mężczyz­na-to jak pies- dać-mu ść-i miej­sce-do spa­nia-a już-swej-bu­dy-nie opuś
Jeść Po Cytaty: Wstałem rano, jeść mi dano, chodzę sobie, nic nie robię; ludzie inni bardzo czynni. -Stanisław Jachowicz
wstałem-rano-ść-mi-dano-chodzę-sobie-nic-nie-robię-ludzie-inni-bardzo-czynni
Jeść Po Cytaty: naj­bar­dziej war­czy i szcze­ka ten, który gryźć i jeść pot­ra­fi siebie jedynie  -danioł
naj­bar­dziej-war­czy-i szcze­ka-ten-który-gryźć-i ść-pot­ra­fi-siebie-jedynie 
Jeść Po Cytaty: Na świecie nigdy nie zapanuje trwały i niewzruszony pokój, jeśli ludzie będą się bić, żeby mieć co jeść? -Anonim
na-świecie-nigdy-nie-zapanuje-trwały-i-niewzruszony-pokój-śli-ludzie-będą-ę-bić-żeby-mieć-co-ść
Jeść Po Cytaty: Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele. -Joseph Conrad
jak-głód-najlepiej-ść-gotuje-tak-fatyga-najlepiej-ściele
Jeść Po Cytaty: Nie żyję, aby jeść, lecz jem, aby żyć. -Anonim
nie-żyję-aby-ść-lecz-jem-aby-żyć
Jeść Po Cytaty: Edi­mus, ut vi­vamus, non vi­vimus ut edamus. Je­my, aby żyć, nie żyje­my, aby jeść. -Sokrates
edi­mus-ut vi­vamus-non-vi­vimus-ut edamus-je­my-aby żyć-nie żyje­my-aby ść
Jeść Po Cytaty: Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść. -Sokrates
jemy-aby-żyć-nie-żyjemy-aby-ść
Jeść Po Cytaty: Kochać się za młodu, a ożenić na starość, to słuchać przez cały dzień śpiewu skowronka latającego w powietrzu, a wieczorem jeść z niego pieczeń. -Jean Paul Richter
kochać-ę-za-młodu-a-ożenić-na-starość-to-słuchać-przez-cały-dzień-śpiewu-skowronka-latającego-w-powietrzu-a-wieczorem-ść-z-niego
Jeść Po Cytaty: Właśnie skończyłeś jeść obiad; i choćby rzeźnia była nie wiem jak starannie ukryta we wdzięcznej oddali, jest w tym twój współudział. -Ralph Waldo Emerson
właśnie-skończyłeś-ść-obiad-i-choćby-rzeźnia-była-nie-wiem-jak-starannie-ukryta-we-wdzięcznej-oddali-jest-w-tym-twój-współudział
Jeść Po Cytaty: Piękna, mądra, bo­gata i zdrowa, Tak o so­bie mówi teściowa. Fut­bol, pra­sa, pić i jeść, Te­go tyl­ko chce mój teść. -Ivo Vuco-  -Writer
piękna-mądra-bo­gata-i zdrowa-tak-o so­bie-mówi-teściowa-fut­bol-pra­-pić-i ść-te­go-tyl­ko-chce-mój-teść-ivo-vuco- 
Jeść Po Cytaty: Nie możesz jeść ponad swój apetyt. Druga połowa bochenka należy do drugiego człowieka, i jeszcze trochę powinno zostać dla przypadkowego gościa. -Khalil Gibran
nie-możesz-ść-ponad-swój-apetyt-druga-połowa-bochenka-należy-do-drugiego-człowieka-i-jeszcze-trochę-powinno-zostać-dla-przypadkowego
Jeść Po Cytaty: Kiedy się kocha, musi się umieć śpiewać, biegać, jeść, gwizdać. I trzeba nauczyć się pracować. -Blaise Cendrars
kiedy-ę-kocha-musi-ę-umieć-śpiewać-biegać-ść-gwizdać-i-trzeba-nauczyć-ę-pracować
Jeść Po Cytaty: pa­ni po­leca ik­sińskiemu opo­wie­dzieć o zmysłach człowieka. - uszy ma­my, abyśmy słysze­li ; oczy ma­my, abyśmy widzieli ; us­ta ma­my ...abyśmy się mog­li na­jeść i na­pić !  -lovely-girl
Jeść Po Cytaty: Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia. -Marilyn Monroe
sława-jest-jak-kawior-bardzo-przyjemnie-ść-go-od-czasu-do-czasu-ale-na-co-dzień-jest-nie-do-zniesienia
Jeść Po Cytaty: Małżeństwo to bardzo sprawiedliwe urządzenie: żona musi codziennie gotować, mąż musi codziennie jeść. -Alberto Sordi
małżeństwo-to-bardzo-sprawiedliwe-urządzenie-żona-musi-codziennie-gotować-mąż-musi-codziennie-ść
Jeść Po Cytaty: W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy. -Epiktet z Hierapolis
w-czasie-uczty-nie-opowiadaj-jak-należy-ść-ale-jedz-jak-należy
Jeść Po Cytaty: Poszedł chłop do la­su ce­pem ści­nać dęby. Tra­fił żabie na obcas, wy­biła mu zęby. Ko­mar się zlitował, swo­je podarował. -Naści, chłopie, zębów sześć, będziesz miał czym jeść!  -Mrs Vercetti
Jeść Po Cytaty: pe­wien człowiek wyg­rał mi­liard w środę. - ja­ka była pier­wsza wy­mier­na korzyść z tej wyg­ra­nej ? - py­ta go dziennikarz. - ta­ka, że już w nie­dzielę nie mu­siałem jeść obiadu go­towa­nego przez moją żonę !  -lovely-girl
Jeść Po Cytaty: pan mądra­la jadł po raz pier­wszy w życiu os­try­gi i dos­tał straszne­go bólu żołądka. poszedł więc do lekarza. - czy te os­try­gi były aby świeże ? - powątpiewa lekarz. - świeżut­kie, pa­nie dok­torze, można je było jeść bez wyj­mo­wania z muszli ... -lovely-girl
Jeść Po Cytaty: pos­trze­lo­na mar­chew­ka z og­rodów się wyr­wała natką chętnie pot­rząsała kwiat­ka uda­wała na­jeść się tym chciała w pod­sko­kach ra­dości kiedy ? nie zauważyła zjadła się do kości 2013   -wdech
Jeść Po Cytaty: Trus­kawki w Milanówku, mar­twa na­tura-żywy dowód, że jeszcze wciąż is­tnieje powód, by pod­wie­czor­ki jeść... Trus­kawki w Milanówku, wyt­worne żar­ty od niechcenia, ach - pra­cowały pokolenia na formę tę i treść  -Wojciech Młynarski
Jeść Po Cytaty: Chodź, wys­koczmy spod prześcieradła i zróbmy na­miot. Możemy jeść cze­koladę al­bo Prin­ce­Polo i szep­tać słowa od tyłu. Będziemy ry­sować zwierzątka pal­ca­mi na ple­cach i zga­dywać. Roz­palmy og­nisko, przes­koczmy, a po­tem poczy­tamy his­to­rie o duchach... -słońiczka
Jeść Po Cytaty: Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze. -William Somerset Maugham
na-przyjęciu-powinno-ę-ść-mądrze-ale-niezbyt-żo-i-mówić-żo-ale-niezbyt-mądrze