Jeśli Chcę Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jeśli Chcę Cytaty: Niewiasta przecież to wie: jeśli chce panować, musi udawać, że robi to, czego chce jej mężczyzna. -Honore de Balzac
niewiasta-przecież-to-wie-śli-chce-panować-musi-udawać-że-robi-to-czego-chce-jej-mężczyzna
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli siła po­lega na po­kony­waniu prob­lemów w po­jedynkę, to nie chcę być sil­na. Jeśli mądrość po­lega na kiero­waniu się w życiu wyłącznie głosem rozsądku to nie chcę być mądra. -PrzerostDuszy
Jeśli Chcę Cytaty: Jest coś dziwnie przygnębiającego w tym, jeśli się chce sprzedać rzecz, której nikt nie chce kupić. -Anna Kowalska
jest-coś-dziwnie-przygnębiającego-w-tym-śli-ę-chce-sprzedać-rzecz-której-nikt-nie-chce-kupić
Jeśli Chcę Cytaty: Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż. -Janusz Korczak
dziecko-chce-być-dobre-jeśli-nie-umie-naucz-jeśli-nie-wie-wytłumacz-jeśli-nie-może-pomóż
Jeśli Chcę Cytaty: Każda ko­bieta chce wziąć od­wet i chce prze­baczyć. Jeśli nie odeg­ra się na nas, odeg­ra się na kimś in­nym, al­bo na nas za ko­goś innego. -Miodrag Pavlović
każda-ko­bieta-chce-wziąć-od­wet-i chce-prze­baczyć-jeśli nie odeg­ra ę-na nas-odeg­ra ę-na kimś-in­nym-al­bo-na nas
Jeśli Chcę Cytaty: Każda kobieta chce wziąć odwet i chce przebaczyć. Jeśli nie odegra się na nas, odegra się na kimś innym albo na nas za kogoś innego. -Miodrag Pavlovic
każda-kobieta-chce-wziąć-odwet-i-chce-przebaczyć-jeśli-nie-odegra-ę-na-nas-odegra-ę-na-kimś-innym-albo-na-nas-za-kogoś-innego
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli się chce ko­goś zwal­czać, trze­ba go znać. -Jerzy Zawieyski
jeśli ę-chce-ko­goś-zwal­czać-trze­ba-go znać
Jeśli Chcę Cytaty: Trze­ba być kimś, jeśli chce się uchodzić za coś. -Ludwig van Beethoven
Jeśli Chcę Cytaty: Trzeba być kimś, jeśli chce się uchodzić za coś. -Ludwik Van Beethoven
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli chcę przeżyć, muszę zam­knąć za sobą przeszłość. -Tim Guénard
jeśli-chcę-przeżyć-muszę-zam­knąć-za sobą-przeszłość
Jeśli Chcę Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli góra nie chce przyjść do Mahometa, Mahomet pójdzie do niej. -Franciszek Bacon
jeśli-góra-nie-chce-przyjść-do-mahometa-mahomet-pójdzie-do-niej
Jeśli Chcę Cytaty: każda dro­ga jest pros­ta jeśli chce się gdzieś dostać. -Who
każda-dro­ga-jest pros­-śli-chce ę-gdzieś-dostać
Jeśli Chcę Cytaty: Dlacze­go jeśli cze­goś bar­dzo chcę, to nie przychodzi?  -NightHuntress
dlacze­go-śli-cze­goś-bar­dzo-chcę-to nie przychodzi 
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli się chce aby kobieta wróciła, należy ją za drzwi wyrzucić. -Gabriela Zapolska
jeśli-ę-chce-aby-kobieta-wróła-należy-ją-za-drzwi-wyrzucić
Jeśli Chcę Cytaty: Dziś trze­ba być uczo­nym, jeśli chce się zos­tać zabójcą. -Władimir Nabokow
dziś-trze­ba-być-uczo­nym-śli-chce ę-zos­ć-zabójcą
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli chce się no­sić głowę w chmu­rach, trze­ba obiema no­gami stąpać po ziemi. -Terry Pratchett
jeśli-chce ę-no­ć-głowę-w chmu­rach-trze­ba-obiema-no­gami-stąpać-po ziemi
Jeśli Chcę Cytaty: Chcę z Ciebie zrzu­cić mok­re ub­ra­nie i pieścić twe speszo­ne, niedoświad­czo­ne ciało. Chce tonąć w twoich kaszta­nowych, lśniących włosach i pic z twych krwis­to czer­wo­nych ust. Chcę kraść te dzi­kie spojrzenia. Chcę byś od­dała mi się i poczuła ten słod­ki smak rozkoszy. -bluecaffe
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli pies spojrzy na ciebie nie chce podejść, powinieneś dokładnie przyjrzeć się swojemu sumieniu. -Woodrow Wilson
jeśli-pies-spojrzy-na-ciebie-nie-chce-podejść-powinieneś-dokładnie-przyjrzeć-ę-swojemu-sumieniu
Jeśli Chcę Cytaty: Każdą przy­jem­ność na­leży daw­ko­wać, jeśli się chce przedłużyć jej trwanie. -Lisa Carey
każdą-przy­jem­ność-na­ży-daw­ko­wać-śli ę-chce-przedłużyć-jej-trwanie
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli kto­kol­wiek chce mnie zro­zumieć, po­winien uważnie pat­rzeć na mo­je obrazy. -Gustav Klimt
jeśli-kto­kol­wiek-chce-mnie-zro­zumieć-po­winien-uważnie-pat­rzeć-na mo­-obrazy
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli chce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczym, trze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka. -Terry Pratchett
jeśli-chce ę-od­nieść-suk­-w świecie-przestępczym-trze­ba-mieć-re­putację-uczci­wego-człowieka
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli się chce, by mężczyzna czy chłopiec pożądał danej rzeczy, należy ją jedynie uczynić trudno osiągalną. -Mark Twain
jeśli-ę-chce-by-mężczyzna-czy-chłopiec-pożądał-danej-rzeczy-należy-ją-jedynie-uczynić-trudno-osiągalną
Jeśli Chcę Cytaty: Chcę drin­ka. Chcę pięćdziesiąt drinków. Chcę bu­telkę naj­czys­tsze­go, naj­mocniej­sze­go, naj­bar­dziej niszczy­ciel­skiego naj­bar­dziej trujące­go al­ko­holu na Ziemi.Chcę pięćdziesiąt bu­telek. Chce crac­ku, brud­ne­go i żółte­go i wy­pełnione­go for­malde­hydem. Chcę kopę me­tam­fy w proszku, pięćset kwasów, wo­rek grzybków, tubę kle­ju większą od ciężarówki, ba­sen benzyn tak duży, żeby się w nim uto­pić.Chcę cze­goś wszys­tkiego cze­gokol­wiek jak­kolwiek ile tyl­ko się da by zapomnieć. -James Frey
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli się chce, by mężczyz­na czy chłopiec pożądał da­nej rzeczy, na­leży ją je­dynie uczy­nić trud­no osiągalną. -Mark Twain
jeśli ę-chce-by mężczyz­na-czy-chłopiec-pożądał-da­nej-rzeczy-na­ży-ją ­dynie-uczy­ć-trud­no-osiągalną
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli ko­goś nap­rawdę kocha­my, ale on nas nie chce, wys­tar­czy to że możemy na niego patrzeć. -ktos-do-kochania
jeśli-ko­goś-nap­rawdę-kocha­my-ale-on nas-nie chce-wys­tar­czy-to że możemy-na niego-patrzeć
Jeśli Chcę Cytaty: I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ... -Marza1
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli chce się demokracji, trzeba pogodzić się z odrobiną nieudolności. -Hugh Cubitt
jeśli-chce-ę-demokracji-trzeba-pogodzić-ę-z-odrobiną-nieudolnoś
Jeśli Chcę Cytaty: Jeśli się chce zachować przyjaciół, lepiej się z nimi nie widywać. -Tristan Bernard
jeśli-ę-chce-zachować-przyjaciół-lepiej-ę-z-nimi-nie-widywać
Jeśli Chcę Cytaty: Pobłażliwość, jeśli nie chce pobudzić niesprawiedliwości, nie może być zbyt wielka. -Jouvert
pobłażliwość-śli-nie-chce-pobudzić-niesprawiedliwoś-nie-może-być-zbyt-wielka
Jeśli Chcę Cytaty: Nie zaczy­na się cze­goś współkę, jeśli chce się skończyś w po­jedynkę ... -Izu3
nie-zaczy­na ę-cze­goś-współkę-śli-chce ę-skończyś-w po­jedynkę
Jeśli Chcę Cytaty: Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim
chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na
Jeśli Chcę Cytaty: Kobieta umie wszystko wybaczyć mężczyźnie, którego kocha, i chce kochać go nadal, jeśli dzięki niemu odkryła miłość w sobie samej. -Eugene O'neal
kobieta-umie-wszystko-wybaczyć-mężczyźnie-którego-kocha-i-chce-kochać-go-nadal-śli-dzięki-niemu-odkryła-miłość-w-sobie-samej
Jeśli Chcę Cytaty: Pamiętajcie o tym, że jeśli diabeł chce kogoś kopnąć, nie uczyni tego nigdy swym końskim kopytem, lecz swą ludzką nogą. -Stanisław Jerzy Lec
pamiętajcie-o-tym-że-śli-diabeł-chce-kogoś-kopnąć-nie-uczyni-tego-nigdy-swym-końskim-kopytem-lecz-swą-ludzką-nogą
Jeśli Chcę Cytaty: Raczej należy zwiedzać życie niż żyć, a jeśli już koniecznie chce się w życiu na coś postawić, to stawiać na konie, na swoje ja i na kobiety. -Urszula Kozioł
raczej-należy-zwiedzać-życie-ż-żyć-a-śli-już-koniecznie-chce-ę-w-życiu-na-coś-postawić-to-stawiać-na-konie-na-swoje-ja-i-na-kobiety