Jeśli Ktoś Cytaty

Jeśli Ktoś Cytaty: Z kłam­stwem jest tak: jeśli ktoś ci nie uwie­rzy - gar­dzisz sobą, jeśli ktoś ci uwie­rzy - gar­dzisz nim. -Daniel Odija


z kłam­stwem-jest tak-śli-ktoś- nie uwie­rzy- gar­dzisz-sobą-śli-ktoś- uwie­rzy- gar­dzisz-nim
Jeśli Ktoś Cytaty: Nawet jeśli ktoś mówi dobrze, jeśli mówi za dużo, zawsze powie jakieś głupstwo. -Aleksander Dumas


nawet-śli-ktoś-mówi-dobrze-śli-mówi-za-żo-zawsze-powie-jakieś-głupstwo
Jeśli Ktoś Cytaty:


Jeśli Ktoś Cytaty: Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia. -Andrea


Jeśli Ktoś Cytaty: Jeśli ktoś uparcie obstaje przy swoim, nazywamy go uparciuchem. Jeśli sami trwamy przy czymś z żelazną konsekwencją - jest to dowód zdecydowania. -Vittorio De Sica


jeśli-ktoś-uparcie-obstaje-przy-swoim-nazywamy-go-uparciuchem-jeśli-sami-trwamy-przy-czymś-z-żelazną-konsekwencją-jest-to-dowód
Jeśli Ktoś Cytaty: Jeśli ktoś nie potrafi sformułować czegoś, to znaczy, że nie wie, jeśli wyraża się mętnie, znaczy to, że myśli ma mętne, jeśli nie znajduje słow, by się wypowiedzieć, znaczy to, że nie myśli w ogóle. -Kolakowski


Jeśli Ktoś Cytaty: Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja? -Władysław Bartoszewski


Jeśli Ktoś Cytaty: Nie mów, że brak ko­muś re­ligii jeśli ten ktoś czy­ni źle. Je­mu brak po pros­tu em­pa­tii, jeśli nie pot­ra­fi odróżnić dob­ra od zła. Na­tomiast ty masz wte­dy prob­le­my z odróżnieniem re­ligij­ność a moralność. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Jeśli Ktoś Cytaty: Naj­gorzej, jeśli ktoś po­ci się od wewnątrz. -Jan Czarny


naj­gorzej-śli-ktoś-po­ ę-od wewnątrz
Jeśli Ktoś Cytaty: „Jeśli ktoś przyłapie ko­goś, co buszu­je w zbożu...”  -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


Jeśli Ktoś Cytaty: Jeśli ktoś nazwał coś sztuką, jest nią. -Donald Judd


jeśli-ktoś-nazwał-coś-sztuką-jest-ą
Jeśli Ktoś Cytaty: Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana. -Sun Tzu


Jeśli Ktoś Cytaty: Jeśli ktoś się mod­li, Pan Bóg w nim oddycha. -Jan Twardowski


jeśli-ktoś ę-mod­li-pan-bóg-w nim-oddycha
Jeśli Ktoś Cytaty: A jeśli ktoś lu­bi smu­tek, to czy nie grzechem jest go rozśmieszać?  -respirer


a śli-ktoś-lu­bi-smu­tek-to czy-nie grzechem-jest go rozśmieszać 
Jeśli Ktoś Cytaty: Jeśli ktoś ma zam­knięte oczy, niełat­wo jest przej­rzeć go na wylot. -Ken Kesey


jeśli-ktoś- zam­knięte-oczy-niełat­wo-jest przej­rzeć-go na wylot
Jeśli Ktoś Cytaty: A jeśli od­chodzić, to tyl­ko wte­dy gdy jest ktoś kto Nas zatrzyma. -respirer


a śli-od­chodzić-to tyl­ko-wte­dy-gdy-jest ktoś-kto-nas-zatrzyma
Jeśli Ktoś Cytaty: Jeśli ktoś za­nied­bu­je mod­litwę, to jest to pier­wszy krok do niewiary. -Autor nieznany


jeśli-ktoś-za­nied­bu­-mod­litwę-to jest to pier­wszy-krok-do niewiary
Jeśli Ktoś Cytaty: Jeśli ktoś staje się mistrzem w jakiejś dziedzinie, zyskuje na tym zrozumienie wielu innych rzeczy. -Vincent Van Gogh


jeśli-ktoś-staje-ę-mistrzem-w-jakiejś-dziedzinie-zyskuje-na-tym-zrozumienie-wielu-innych-rzeczy