Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty

Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Małżonkowie powinni wystrzegać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić. -Edmond Rostand


małżonkowie-powinni-wystrzegać-ę-kłótni-śli-nie-dość-ę-kochają-aby-ę-pogodzić
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Małżon­ko­wie po­win­ni wys­trze­gać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić. -Edmond Rostand


małżon­ko­wie-po­win­-wys­trze­gać ę-kłótni-śli-nie dość ę-kochają-aby ę-pogodzić
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: - Ogień i wo­da - rzekł - nie za bar­dzo się kochają. Ale jeśli już się kochają, to na­miętną miłością. -Cornelia Funke


 ogień-i wo­da- rzekł- nie za bar­dzo ę-kochają-ale śli-już ę-kochają-to na­miętną-miłośą
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Życzenie zmęczonej ludzkości: wieczny odpoczynek. Pewnego dnia ma się dość. Przestaje się czekać na cokolwiek, na kogokolwiek. Najpierw ma się dość innych, a potem ma się dość siebie. -Anna Kowalska


Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Biada niewiastom, jeśli kochają szaleńców. -Adam Mickiewicz


biada-niewiastom-śli-kochają-szaleńców
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi. -Lew Tołstoj


mówi-ę-że-kobiety-kochają-tych-którzy-kochają-to-nieprawda-ulegają-one-temu-kto-im-to-mówi
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Kobiety brzydzą się zazdrosnym mężczyzną, którego nie kochają, ale gniewają się bardzo, gdy mężczyzna, którego kochają, nie jest zazdrosny. -Feliks Feldheim


kobiety-brzydzą-ę-zazdrosnym-mężczyzną-którego-nie-kochają-ale-gniewają-ę-bardzo-gdy-mężczyzna-którego-kochają-nie-jest-zazdrosny
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy


gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Jeśli żyjesz dość długo, spostrzegasz, iż każ zwycięstwo obraca się w klęskę. -Simone de Beauvoir


jeśli-żyjesz-dość-długo-spostrzegasz-iż-każ-zwycięstwo-obraca-ę-w-klęskę
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Kochać to znaczy dać to­bie moją ra­dość, to two­ja ra­dość dla mnie; to nasza ra­dość dla innych. -Henri Grouès (Abbé Pierre)


kochać-to znaczy-dać-to­bie-moją-ra­dość-to two­ja-ra­dość-dla-mnie-to nasza-ra­dość-dla-innych
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Kobiety nienawidzą i gardzą swoim posiadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zazdrosny, ale byłyby straszliwie upokorzone, gdyby człowiek, którego kochają, nie był zazdrosny. -Pitigrilli


kobiety-nienawidzą-i-gardzą-swoim-posiadaczem-kiedy-go-nie-kochają-żeli-jest-zazdrosny-ale-byłyby-straszliwie-upokorzone-gdyby-człowiek-którego
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Ko­biety niena­widzą i gar­dzą swoim po­siadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zaz­dros­ny, ale byłyby straszli­wie upo­korzo­ne, gdy­by człowiek, które­go kochają, nie był zazdrosny. -Pitigrilli


Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Jeśli człowiek ma dość pieniędzy, trud­no mu w ogóle po­pełnić ja­kieś przestępstwo. Zdarzają mu się tyl­ko za­baw­ne, drob­ne niezręczności. -Terry Pratchett


jeśli-człowiek- dość-pieniędzy-trud­no-mu w ogó-po­pełć-ja­kieś-przestępstwo-zdarzają mu ę-tyl­ko-za­baw­ne-drob­ne
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Mamy dość czasu, jeśli wykorzystujemy go właściwie. -Johann Wolfgang Goethe


Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Jeśli kto niena­widzi ludzi i życia, to je­dynie dla­tego, iż wzrok je­go nie sięga dość daleko. -Francois Rene de Chateaubriand


jeśli-kto-niena­widzi-ludzi-i życia-to ­dynie-dla­tego-iż wzrok-­go-nie ęga-dość-daleko
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Ra­dość życia rodzi się z poczu­cia, że zarówno ucie­cha, jak stra­pienie trwają krótko, a biada nam jeśli się do­wiemy, że cze­ka nas wie­czna szczęśliwość. -Umberto Eco


ra­dość-życia-rodzi ę-z poczu­cia-że zarówno-ucie­cha-jak stra­pienie-trwają-krótko-a biada-nam-śli ę-do­wiemy-że cze­ka-nas
Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!!  -aleksandra026


Jeśli Nie Dość Się Kochają Cytaty: Dusza smakuje tyle rozkoszy w panowaniu nad innymi duszami] ci nawet, którzy kochają dobro, tak bardzo kochają siebie samych, iż nie ma nikogo, kto by, na swoje nieszczęście, nie musiał się mieć na baczności przed swymi dobrymi intencjami: i w istocie, nasze uczynki zależą od tylu rzeczy, że tysiąc razy łatwiej jest czynić dobro, niż dobrze je czynić. -Montesquieu