Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty

Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Miłość wierna - jeśli nie ulega zubożeniu - jest dla człowieka najbardziej dostępnym sposobem zachowania w sobie tego, co najlepsze. -Albert Camus


miłość-wierna-śli-nie-ulega-zubożeniu-jest-dla-człowieka-najbardziej-dostępnym-sposobem-zachowania-w-sobie-tego-co-najlepsze
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Dziś doszło do tego, że jeśli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter. -Marcel Achard


dziś-doszło-do-tego-że-śli-ktoś-nie-ulega-każdej-pokusie-to-mówi-ę-o-nim-że-silny-charakter
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Ludzkość ulega złudzeniu, że świat prowadzą ludzie mądrzy. Byłoby to niemożliwe choćby dlatego, że większość tej ludzkości to przeciętność -jeśli już nie ludzie głupi. -Jan Lechoń


ludzkość-ulega-złudzeniu-że-świat-prowadzą-ludzie-mądrzy-byłoby-to-niemożliwe-choćby-dlatego-że-większość-tej-ludzkoś-to
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Człowiek powinien uczyć się i rozwijać całe życie, żeby w jak najpóźniejszym wieku osiągnąć optimum swoich możliwości. Jeśli tego nie robi, to szybko osiąga to optimum, a następnie popada w stereotypię i rutynę, powtarzając wyuczone czynności i działania i zapominając o tych, których nie powiela, a jego mózg ulega atrofii. -Urszula Ruszkowska


Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Rusałka: Chętnie ulega pierwszemu z brzega. -L. Czarny


rusałka-chętnie-ulega-pierwszemu-z-brzega
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Człowiek jest delikatną maszyną, łatwo ulega rozregulowaniu. -Nikos Kazantzakis


człowiek-jest-delikatną-maszyną-łatwo-ulega-rozregulowaniu
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Dziś doszło do tego, że jeżeli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter. -Marcel Achard


dziś-doszło-do-tego-że-żeli-ktoś-nie-ulega-każdej-pokusie-to-mówi-ę-o-nim-że-silny-charakter
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Prawdziwa miłość nie ulega zobojętnieniu, cała jest z ducha, więc nie stygnie. Żar się spopiela, ale nie gwiazda. -Wictor Hugo


prawdziwa-miłość-nie-ulega-zobojętnieniu-cała-jest-z-ducha-więc-nie-stygnie-Żar-ę-spopiela-ale-nie-gwiazda
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Człowiek, który zawierzył wyłącznie swemu rozumowi, łatwo ulega systemom. Zawsze jest skłonny nie ufać swoim instynktom. -Hermann Hesse


człowiek-który-zawierzył-wyłącznie-swemu-rozumowi-łatwo-ulega-systemom-zawsze-jest-skłonny-nie-ufać-swoim-instynktom
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Żaden instynkt, nawet płciowy, nie ulega tak łatwo zboczeniom jak instynkt posiadania. -Aldous Huxley


Żaden-instynkt-nawet-płciowy-nie-ulega-tak-łatwo-zboczeniom-jak-instynkt-posiadania
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Ta cicha duma w człowieku - śmierć broni się przed nami ale w końcu ulega. -Stanisław Jerzy Lec


ta-cicha-duma-w-człowieku-śmierć-broni-ę-przed-nami-ale-w-końcu-ulega
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Pier­wsze: nie myśl! Dru­gie: jeśli myślisz, nie mów! Trze­cie: jeśli mówisz, nie pisz! Czwar­te: jeśli piszesz, nie podpisuj! Piąte: jeśli pod­pi­sujesz, nie dziw się. -Jan Grzegorczyk


Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Nie ulega wątpliwości, że złe wychowanie dziewcząt szkodliwszym jest, niż złe wychowanie chłopców. -Francois Fenelon


nie-ulega-wątpliwoś-że-złe-wychowanie-dziewcząt-szkodliwszym-jest-ż-złe-wychowanie-chłopców
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Zrobiłem to, powiada moja pamięć. Nie mogłem zrobić tego - powiada moja duma i jest nieubłagana. W końcu - pamięć ulega. -Friedrich Nietzsche


zrobiłem-to-powiada-moja-pamięć-nie-mogłem-zrobić-tego-powiada-moja-duma-i-jest-nieubłagana-w-końcu-pamięć-ulega
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. -Jan Paweł II


Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż. -Janusz Korczak


dziecko-chce-być-dobre-jeśli-nie-umie-naucz-jeśli-nie-wie-wytłumacz-jeśli-nie-może-pomóż
Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Całuję oczęta - jeśli jesteś uśmiechnięta. Całuję buziaka - jeśli nie masz chłopaka. Całuję ramiona - jeśli jesteś spragniona. Całuję pozostałości - jeśli pragniesz miłości. -Anonim


Jeśli Nie Ulega Zubożeniu Cytaty: Człowieka obłudnego poznasz po trzech cechach: jeśli coś powie, skłamie; jeśli coś obieca, nie dotrzyma; jeśli mu zawierzysz, zdradzi. -Mahomet


człowieka-obłudnego-poznasz-po-trzech-cechach-śli-coś-powie-skłamie-śli-coś-obieca-nie-dotrzyma-śli-mu-zawierzysz-zdradzi