Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty

Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty:


Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości. -Stefan Wyszyński kard


współczesnemu-światu-potrzeba-mądroś-kontemplacji-śli-ę-uratować-a-nie-zginąć-w-szumie-liś-sezonowych-mądroś
Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Nie możesz uciec przed słabościami, mu­sisz je zwal­czyć lub zginąć. I jeśli tak ma być, cze­mu nie te­raz, tam gdzie stoisz?  -Robert Louis Stevenson


nie-możesz-uciec-przed-słabościami-mu­sisz- zwal­czyć-lub-zginąć-i śli-tak- być-cze­mu-nie te­raz-tam-gdzie-stoisz 
Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy. -Martin Luther King


musimy-nauczyć-ę-żyć-razem-jak-bracia-śli-nie-chcemy-zginąć-razem-jak-szaleńcy
Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć ra­zem jak bra­cia, jeśli nie chce­my zginąć ra­zem jak szaleńcy. -Martin Luther King


mu­simy-nau­czyć ę-żyć-ra­zem-jak bra­cia-śli-nie chce­my-zginąć-ra­zem-jak szaleńcy
Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Jeżeli poz­wo­licie, żeby ja­kiś człowiek mówił dos­ta­tecznie długo, to znaj­dzie wyznawców. -Robert Louis Stevenson


jeżeli-poz­wo­licie-żeby-ja­kiś-człowiek-mówił-­­tecznie-długo-to znaj­dzie-wyznawców
Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: To,co się pos­po­licie na­zywa in­te­lek­tualiz­mem,po­win­no się raczej naz­wać szablonem. -Karol Irzykowski


toco ę-pos­po­licie-na­zywa-in­te­lek­tualiz­mempo­win­no ę-raczej-naz­wać-szablonem
Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Materia nie może zginąć. -Antoine Laurent Lavoisier


Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości. -Fryderyk Schiller


Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć po­win­no w rzeczywistości. -Friedrich von Schiller


Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Le­piej zginąć stojąc, niż żyć na kolanach. -MrJakvb


le­piej-zginąć-stojąc-ż-żyć-na kolanach
Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Lepiej jest zginąć stojąc, niż żyć na kolanach. -Emiliano Zapata


lepiej-jest-zginąć-stojąc-ż-żyć-na-kolanach
Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Szczyt pecha - zginąć pod ruinami łuku triumfalnego. -Urszula Zybura


szczyt-pecha-zginąć-pod-ruinami-łuku-triumfalnego
Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć. -Augustyn Św


sprawiedliwoś-musi-ę-stać-zadość-choćby-świat-miał-zginąć
Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Nie może zginąć naród, który pro­duku­je trzys­ta ga­tunków sera. -Charles de Gaulle


nie-może-zginąć-naród-który-pro­duku­-trzys­-ga­tunków-sera
Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Spra­wied­li­wości mu­si się stać za­dość, choćby świat miał zginąć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Ten, kto trzymał się kurczowo życia, może zginąć wraz z nim. -Stanisław Jerzy Lec


ten-kto-trzymał-ę-kurczowo-życia-może-zginąć-wraz-z-nim
Jeśli Wo­licie Zginąć Cytaty: Kto zma­ga się ze światem, zginąć mu­si w cza­sie, by żyć w wieczności. -Stefan Żeromski


kto-zma­ga ę-ze światem-zginąć-mu­-w cza­sie-by żyć-w wiecznoś