Jeździ Cytaty

Jeździ Cytaty: Jak miłość nie ma być lekka, kiedy jej królowa dwoma tylko jeździ gołąbkami. -Alojzy Żółkowski


jak-miłość-nie-być-lekka-kiedy-jej-królowa-dwoma-tylko-ździ-gołąbkami
Jeździ Cytaty: Szczęście ka­retą nie jeździ, ale i w łachma­nach nie chodzi. -Samuel Adalberg


szczęście-ka­retą-nie ździ-ale-i w łachma­nach-nie chodzi
Jeździ Cytaty: Fortuna jeździ na jednym kole, a bieda na dwóch i dlatego też nas bieda częściej dojeżdża. -Alojzy Żółkowski


fortuna-ździ-na-jednym-kole-a-bieda-na-dwóch-i-dlatego-też-nas-bieda-częściej-dojeżdża
Jeździ Cytaty: Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem. -Ryder


za­kocha­na-ko­bieta-i za­kocha­ny-mężczyz­na-to dwa-wa­gony-których-lo­komo­tywa-to miłość-ich po­ąg-ździ-po krainie-zwa­nej
Jeździ Cytaty: Za­korze­niony mi­mocho­dem (limeryk) Jest ta­ki pan co ma chody Już nie jeździ na zawody Da­leko so­bie doszedł Do te­lewiz­ji poszedł Szkło nie wychodzi z mody  -sprajtka


za­korze­niony-mi­mocho­dem-limeryk-jest-­ki-pan-co  chody-już-nie ździ-na zawody-da­leko-so­bie-doszedł-do-te­lewiz­ji-poszedł
Jeździ Cytaty: I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane. -Rainer Maria Rilke


Jeździ Cytaty: Jedzie król-i(n)k na ro­werze i szczerzy sie szczerze wie on bo­wiem, że uwie­rzysz w to i sie nabierzesz tak jak dał nab­rać się autor, pisząc te pierdoły że, królik do­siada ro­wer i jeździ do szkoły a praw­da jest in­na prze­cież , co pot­wier­dzą dzieci królik nie ro­werem śmi­ga a ra­kietą le­ci napęd mar­chew­ko­wy włącza i zni­ka w niebiosach po­zos­ta­wia sok za sobą a mnie w kar­tek stosach  -MuszKiet-er


Jeździ Cytaty: Służy Ja­sio w drogówce, mun­du­rek mu dali Trzy bel­ki na każdym bo­ku przyklepali Jeździ te­raz Ja­sio, man­da­ty rozdaje Porządku pil­no­wać – cza­su już nie staje. Według wy­tycznych Mi­nis­tra In­fras­truk­tu­ry i Roz­wo­ju w tym ro­ku - 2015 po­lic­ja ma obo­wiązek nałożyć (wle­pić) co naj­mniej 1 680 000 (pra­wie mi­lion siedem­set ty­sięcy) man­datów kierującym po­jaz­da­mi za nad­mierną prędkość. Są też li­mity za in­ne wykroczenia. -Pantagruel