Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty

Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Jeżeli ci trudno zrozumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa. -Demokryt


jeżeli-trudno-zrozumieć-pochwały-to-uważaj-za-pochlebstwa
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Kobietę i politykę trudno zrozumieć. -Aniela Danuta Szymańska


Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Jeżeli ci trud­no zro­zumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa. -Demokryt


jeżeli- trud­no-zro­zumieć-pochwały-to uważaj- za pochlebstwa
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Zakochując się w kobiecie, nie sięgamy po narzędzia do mierzenia jej kształtów. A tymczasem, jeżeli chodzi o sztukę, ludzie chcą


zakochując-ę-w-kobiecie-nie-ęgamy-po-narzędzia-do-mierzenia-jej-kształtów-a-tymczasem-żeli-chodzi-o-sztukę-ludzie-chcą-zrozumieć
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Jeżeli chcesz zrozumieć słowo szczęście, musisz je pojmować jako zadośćuczynienie, a nie jako cel. -Antoine De Saint - Exupery


jeżeli-chcesz-zrozumieć-słowo-szczęście-musisz-pojmować-jako-zadośćuczynienie-a-nie-jako-cel
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Jeżeli się nie chce, by mężczyzna czy chłopiec podążał danej rzeczy, należy ją jedynie uczynić trudno osiągalną. -Mark Twain


jeżeli-ę-nie-chce-by-mężczyzna-czy-chłopiec-podążał-danej-rzeczy-należy-ją-jedynie-uczynić-trudno-osiągalną
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Lepiej zrozumieć mało niż zrozumieć źle. -Anatol France


Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle. -Anatol France


Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Zrozumieć szczęście to jakby zrozumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szerszy od dwóch stóp, które go pokrywają. -Franz Kafka


zrozumieć-szczęście-to-jakby-zrozumieć-że-grunt-na-którym-stoisz-nie-może-być-szerszy-od-dwóch-stóp-które-go-pokrywają
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Jeżeli pragniemy, aby nasz kontakt z otoczeniem był owocny i zadawalający, przede wszystkim należy starać się zrozumieć ludzi, z którymi przestajemy. Nie zadręczaj się drobiazgami. -Richard Carlson


jeżeli-pragniemy-aby-nasz-kontakt-z-otoczeniem-był-owocny-i-zadawalający-przede-wszystkim-należy-starać-ę-zrozumieć-ludzi-z-którymi
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Jednaką miarą mierz pochwały i potwarze. -Aleksander Puszkin


jednaką-miarą-mierz-pochwały-i-potwarze
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Jed­na­kową miarą mierz pochwały i potwarze. -Aleksander Puszkin


jed­na­kową-miarą-mierz-pochwały-i potwarze
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Szlachetność zbiera pochwały i drży przy tym z zimna. -Decimus Junius Juvenalis


szlachetność-zbiera-pochwały-i-drży-przy-tym-z-zimna
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Szlachet­ność zbiera pochwały i drży przy tym z zimna. -Decimus Junius Juvenalis


szlachet­ność-zbiera-pochwały-i drży-przy-tym-z zimna
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Jeżeli coś kochasz, daj mu wol­ność. Jeżeli wróci do Ciebie, jest Two­je. Jeżeli nie wróci, oz­nacza to, że nig­dy od początku Two­je nie było. -Salomon


jeżeli-coś-kochasz-daj-mu wol­ność-jeżeli wró-do ciebie-jest two­-jeżeli nie wró-oz­nacza-to-że nig­dy-od początku-two­
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Nie zwal­czy­my pochwały gwałtu przez pochwałę pow­szechne­go zobojętnienia. -Leszek Kołakowski


nie-zwal­czy­my-pochwały-gwał-przez-pochwałę-pow­szechne­go-zobojętnienia
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Nikt nie wysłuchuje wymówek z taką cierpliwością jak ci, którzy zasługują na pochwały. -Pliniusz Młodszy


nikt-nie-wysłuchuje-wymówek-z-taką-cierpliwośą-jak-którzy-zasługują-na-pochwały
Jeżeli Ci Trudno Zrozumieć Pochwały Cytaty: Nie wiem jak trudno być Bogiem, ale wiem jak trudno być człowiekiem. -Coccioli


nie-wiem-jak-trudno-być-bogiem-ale-wiem-jak-trudno-być-człowiekiem