Jed­na Róża To piękno Cytaty

Jed­na Róża To piękno Cytaty: Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz?  -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Jed­na Róża To piękno Cytaty: Cho­ciaż praw­da to piękno, jed­nakże piękno nie mu­si być prawdą. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Jed­na Róża To piękno Cytaty:


 dał-jej-różę-i po­wie­dział- wrócę-gdy-róża-zwiędnie-róża-była-sztuczna 
Jed­na Róża To piękno Cytaty: Bo­gac­two i mądrość, jak nar­cyz i róża - nig­dy nie kwitną o jed­nym czasie. -Szahid z Balchu


bo­gac­two-i mądrość-jak nar­cyz-i róża- nig­dy-nie kwitną-o jed­nym-czasie
Jed­na Róża To piękno Cytaty: na­zywała się róża i ją pokochałeś, roz­kwitła w twej duszy, złudze­nia rozwiałeś. Jes­tem oma­mem i zwykłym wspomnieniem. Naj­większym koszma­rem i przywidzeniem. A ona rośnie i łodygą ser­ce okala, kol­ce się chłoną, Róża cię oddala. Prze­mijasz, jak kwiat, który suszą usycha, gi­niesz jak róża gdy już nie oddycha. Róża jest ideałem da­nym przed ciebie ona zna cię le­piej niż samą siebie jest myślą ale nie swoją tyl­ko twoim rozumem różą twoją kol­cem i łodygą kwiatem czerwonokrwistym zabójcą twych myśli  -tissy


Jed­na Róża To piękno Cytaty: Piękno rzeczy śmier­telnych mi­ja, lecz nie piękno sztuki. -Leonardo da Vinci


piękno-rzeczy-śmier­telnych-mi­ja-lecz-nie piękno-sztuki
Jed­na Róża To piękno Cytaty: Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. -Leonardo da Vinci


piękno-rzeczy-śmiertelnych-mija-lecz-nie-piękno-sztuki
Jed­na Róża To piękno Cytaty: Tak, piękno ko­biety to piękne piękno, ale nietrwałe. -Johann Nestroy


tak-piękno-ko­biety-to piękne-piękno-ale-nietrwałe
Jed­na Róża To piękno Cytaty: Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby. -Bertrand Russell


matematyka-zawiera-w-sobie-nie-tylko-prawdę-ale-i-najwyższe-piękno-piękno-chłodne-i-surowe-podobne-do-piękna-rzeźby
Jed­na Róża To piękno Cytaty: Kochaj mo­je szep­ty zmysłowe Słowa z ust wypływające Uczesz mo­je myśli kalające Dos­trzeż piękno bezterminowe Dusze nasze w jed­no złączmy Otwórzmy krainę rozkoszy Miłość błogą sączmy Do­daj­my włas­nych groszy  -YoAśka


Jed­na Róża To piękno Cytaty: Nic po cierniu, kiedy róża spadnie. -Jan Kochanowski


Jed­na Róża To piękno Cytaty: Nic po cier­niu, kiedy róża spadnie. -Jan Kochanowski


nic-po cier­niu-kiedy-róża-spadnie
Jed­na Róża To piękno Cytaty: Skle­roza nie bo­li. Cza­sem zaskakuję. -MarzycielS


skle­roza-nie bo­li-cza­sem zaskakuję
Jed­na Róża To piękno Cytaty: Kobieta jest jak róża - na to ma kolce, by je owijać płatkami. -Julian Tuwim


kobieta-jest-jak-róża-na-to-kolce-by-owijać-płatkami
Jed­na Róża To piękno Cytaty: Dy­lemat wielu ko­biet: być różą czy kolcem?  -Autor nieznany


dy­lemat-wielu-ko­biet-być-różą-czy-kolcem 
Jed­na Róża To piękno Cytaty: Miłość to ponętna róża, po którą chętnie sięgamy, choć rani kolcami. -Franciszek Hrabin


miłość-to-ponętna-róża-po-którą-chętnie-ęgamy-choć-rani-kolcami
Jed­na Róża To piękno Cytaty: Ko­bieta jest jak róża; na to ma kol­ce, aby je owi­jać płatkami. -Julian Tuwim


ko­bieta-jest jak róża-na to  kol­-aby  owi­jać-płatkami
Jed­na Róża To piękno Cytaty: Czas Wi­gilij­nych wzruszeń, a jed­nak to poruszę... Piękno choin­ki, pier­wszej gwiaz­dki czar rozbłyśnie. Wspom­nieniami podzielić się w ten dzień, opłat­kiem i mod­litwą również w tę noc... I zno­wu za rok to sa­mo cze­ka nas, lecz za­pamiętać można, że miłością dzień w dzień ra­dować się warto. -Chemicals