Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Jednemu wystarczy iskra boża, innemu pożar to za mało. -Krystyna Sylwestrzak
jednemu-wystarczy-iskra-boża-innemu-pożar-to-za-ło
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Kobieta zarzuca jednemu mężczyźnie (i tylko jednemu), że wszyscy mężczyźni są jednakowi. -Hugo Steinhaus
kobieta-zarzuca-jednemu-mężczyźnie-i-tylko-jednemu-że-wszyscy-mężczyź-są-jednakowi
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: W każdym tli jakaś iskra rozsądku. -Robert Louis Stevenson
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: płomien­na iskra jarzy wszys­tkim rozpala ciepłe uczucia  -Cykam
płomien­na-iskra-jarzy-wszys­tkim-rozpala-ciepłe-uczucia 
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Na większą chwałę Bożą. -Grzegorz I Wielki Św
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Jak to bywa, że jednemu dolega, co kiedy złego doznał, a drugiemu - co kiedy złego zrobił. -Maria Dąbrowska
jak-to-bywa-że-jednemu-dolega-co-kiedy-złego-doznał-a-drugiemu-co-kiedy-złego-zrobił
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Nawet miłość boża ma swoje granice. -Ellen G. White
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Czym byłoby życie bez nadziei? Iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i gasnącą natychmiast. -Friedrich Holderlin
czym-byłoby-życie-bez-nadziei-iskrą-odrywającą-ę-od-rozpalonego-węgla-i-gasnącą-natychmiast
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Nawet miłość grzeszna jest miłością Bożą. -Fiodor Dostojewski
nawet-miłość-grzeszna-jest-miłośą-bożą
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: To, co my nazywamy przypadkiem, jest być może logiką Bożą. -Georges Bernanos
to-co-my-nazywamy-przypadkiem-jest-być-może-logiką-bożą
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Za horyzontem niebo łączy się z ziemią boża obecność... -Natuuś
za-horyzontem-niebo-łączy ę-z ziemią-boża-obecność
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Niepodobna skryć miłość i serca przymusić; wszystko nas zdradza, gesty, twarz, język i oczy; gdzie ogień gore, nie dziw, że iskra wyskoczy. -Jean Baptiste Racine
niepodobna-skryć-miłość-i-serca-przymusić-wszystko-nas-zdradza-gesty-twarz-język-i-oczy-gdzie-ogień-gore-nie-dziw-że-iskra-wyskoczy
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Bóg chce, aby twoje życie upływało w takim otoczeniu, gdzie będziesz mogła oddychać Bożą atmosferą. -Elżbieta bł
bóg-chce-aby-twoje-życie-upływało-w-takim-otoczeniu-gdzie-będziesz-mogła-oddychać-bożą-atmosferą
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Żyć duchem - to otworzyć się na tajemnicę Bożą, dać się prowadzić Bogu - widzieć głębiej. Samo ludzkie rozumienie jest bezsilne. -Jan Twardowski
Żyć-duchem-to-otworzyć-ę-na-tajemnicę-bożą-dać-ę-prowadzić-bogu-widzieć-głębiej-samo-ludzkie-rozumienie-jest-bezsilne
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Roz­szerzają się two­je źre­nice, roz­pa­lasz się, ożywiasz się Do two­jego życia przychodzi iskra... - Zaczy­nasz się zakochiwać  -AnDree
roz­szerzają ę-two­-źre­nice-roz­pa­lasz-ę-ożywiasz-ę-do-two­jego-życia-przychodzi-iskra-zaczy­nasz ę-zakochiwać 
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Zaiste, miłość jest świętym pożarem, iskrą zatloną w ogniach nieśmiertelnych; aniołów dobrem, Wszechmogącego darem, balsamem rajskim dla serc skazitelnych. Pobożność duszę w niebiosa porywa. ale z miłością niebo w duszę wpływa. -George Byron
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Z modlitwy powinniśmy wychodzić przemienieni, mocniejsi, lepsi. Kto z Bogiem obcuje, naprawdę obcuje, na tego musi spływać Boża moc, dobroć siła. -Aleksander Fedorowicz
z-modlitwy-powinniśmy-wychodzić-przemienieni-mocniejsi-lepsi-kto-z-bogiem-obcuje-naprawdę-obcuje-na-tego-musi-spływać-boża-moc-dobroć-ła
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: wys­tar­czy ,że dłońmi dot­kniesz ciepła pow­sta­nie iskra żar stopi ser­ca lód jes­tem gotowa chwyć w ramiona za­bierz w podróż obłoka­mi na błękicie pro­myki naszym przewodnikiem bra­my do ra­ju wi­tają ...:) 23.04.2016 Malusia_035   -Malusia_035
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. -Simone Weil
moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Bóg nieustannie utrzymuje nas przy sobie - nasze
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Zbiorowość jest bardziej wielkoduszna niż tych kilkoro, którzy uważają cię za zbyt bliskiego, zbyt podobnego do nich, żeby uwierzyli, że wśród swoich gestów
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Wiem, co to samotność i to mi wystarczy. -Konstantinos Tsatsos
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: jeśli na­wet bez­pośred­nio nie zna­my wo­li Bożej, to i tak z Bożą po­mocą czyńmy wszys­tko na chwałę Nieba i dla dob­ra dusz !  wte­dy też tra­fiamy w sed­no i w is­to­te pełnienia naj­droższej i najświętszej wo­li Bożej !  -Jacob
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Przy­był niespodziewanie ujarzmił hu­ragan myśli za­pach wios­ny i konwalii złożył na ra­mionach po­kochałam go z pier­wszą iskrą którą nieśmiało roz­pa­lił w Sercu przeglądam się codzien­nie w je­go źrenicach mam pew­ność że już ze mną zostanie rozświet­lając jak świetlik wszys­tkie Mo­je mro­ki 7.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Jedna godzina wystarczy do obalenia potęgi. -Anonim
jedna-godzina-wystarczy-do-obalenia-potęgi
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Świat realny jeden i to w zupełności wystarczy. -George Santayana
Świat-realny-jeden-i-to-w-zupełnoś-wystarczy
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Wystarczy słowo, reszta jest gadaniem. -Stanisław Jerzy Lec
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę. -Antoine De Saint - Exupery
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu
nie-wystarczy-żo-wiedzieć-żeby-być-mądrym
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Czy wystarczy tylko głowa, by zatrzymać w sobie myśli? -Czesław Banach
czy-wystarczy-tylko-głowa-by-zatrzymać-w-sobie-myśli
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Nie ma teorii - wystarczy zrozumieć, że przyjemność jest regułą. -Klaudiusz Debussy
nie-teorii-wystarczy-zrozumieć-że-przyjemność-jest-regułą
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym. -Heraklit z Efezu
nie-wystarczy-żo-wiedzieć-ażeby-być-mądrym
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Żeby człowieka usłyszeć, wystarczy go wysłuchać zamiast przesłuchiwać. -Jacek Wejroch
Żeby-człowieka-usłyszeć-wystarczy-go-wysłuchać-zamiast-przesłuchiwać
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Wielką miłość wystarczy wyszeptać, mała wymaga proklamacji. -Franciszek Herites
wielką-miłość-wystarczy-wyszeptać-ła-wymaga-proklamacji
Jednemu Wystarczy Iskra Boża Cytaty: Umiem w dwunastu językach powiedzieć
umiem-w-dwunastu-językach-powiedzieć-nie-to-kobiecie-wystarczy