Jedyną Niż Cytaty

Jedyną Niż Cytaty: Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel


indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
Jedyną Niż Cytaty: Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać. -Margaret Mitchell


ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
Jedyną Niż Cytaty: Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings


miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę
Jedyną Niż Cytaty: Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej... -Uśmiechnięta Anielica


Jedyną Niż Cytaty: Jedyną prawdziwą cnotą jest rozsądek. -Wiktor Hugo


jedyną-prawdziwą-cnotą-jest-rozsądek
Jedyną Niż Cytaty: Kłamstwo jest jedyną ucieczką słabych. -Henri Stendhal


kłamstwo-jest-jedyną-ucieczką-słabych
Jedyną Niż Cytaty: Młodość - to jedyna rzecz godna posiadania. -Oscar Wilde


młodość-to-jedyna-rzecz-godna-posiadania
Jedyną Niż Cytaty: Jedyną sprawiedliwością jest prawo odwetu. -Aleksander Dumas


jedyną-sprawiedliwośą-jest-prawo-odwetu
Jedyną Niż Cytaty: Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana -Peter Drucker


jedyną-stałą-rzeczą-w-organizacji-jest-zmiana
Jedyną Niż Cytaty: Jedyną właściwą szkołą chirurga jest wojna. -Hipokrates


jedyną-właściwą-szkołą-chirurga-jest-wojna
Jedyną Niż Cytaty: Nieskończoność i wieczność stanowią największą i jedyną pewność. -Soren Aabye Kierkegaard


nieskończoność-i-wieczność-stanowią-największą-i-jedyną-pewność
Jedyną Niż Cytaty: Miłość jest jedyną formą prawdziwego posiadania. -Rosalina Lisboa Coelho


miłość-jest-jedyną-formą-prawdziwego-posiadania
Jedyną Niż Cytaty: Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać. -Alfred Aleksander Konar


jest-znacznie-łat­wiej-burzyć-ż-bu­dować-szkodzić-ż-po­magać-niena­widzić-ż-kochać
Jedyną Niż Cytaty: Śmierć - jedyna przyjemność, której nie można odczuć. -Karol Irzykowski


Śmierć-jedyna-przyjemność-której-nie-można-odczuć
Jedyną Niż Cytaty: Życie jest jedyną rzeczą, której warto chcieć. -Luise Rinser


Życie-jest-jedyną-rzeczą-której-warto-chcieć
Jedyną Niż Cytaty: Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary. -Franciszek Salezy Św


Jedyną Niż Cytaty: Jedyną prawdziwą propagandą jest tylko rzetelna praca. -Ludwik Hirszfeld


jedyną-prawdziwą-propagandą-jest-tylko-rzetelna-praca
Jedyną Niż Cytaty: Życie jest jedyną rzeczą której warto chcieć. -Luise Rinser


Życie-jest-jedyną-rzeczą-której-warto-chcieć