Jedynie Druga Cytaty

Jedynie Druga Cytaty: Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy. -Karol Schmitt


jedynie-władza-uświęca-prawo-jedynie-władza-daje-prawu-pozycję-uprzywilejowaną-jedynie-ona-ucieleśnia-nagie-prawo-jest-straszliwsze-od
Jedynie Druga Cytaty: Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się. -Juliusz Słowacki


dwie-są-bowiem-melancholije-jedna-jest-w-mocy-druga-ze-słaboś-pierwsza-jest-skrzydłami-ludzi-wysokich-druga-kamieniem-ludzi-topiących-ę
Jedynie Druga Cytaty: Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia. -Budda


Jedynie Druga Cytaty: Wolność polityczna istnieje jedynie w rządach umiarkowanych. Ale nie zawsze jest ona w państwach umiarkowanych. Jest w nich jedynie wówczas, kiedy się nie nadużywa władzy. Ale wiekuiste doświadczenie uczy, iż wszelki człowiek, który posiada władzę, skłonny jest jej nadużyć; posuwa się tak daleko aż napotka granice. -Montesquieu


Jedynie Druga Cytaty: Jedna zmiana przygotowuje drugą. -Niccolo Machiavelli


Jedynie Druga Cytaty: Poez­ja jest drugą twarzą duszy. -Odisseas Elitis


Jedynie Druga Cytaty: Przyzwyczajenie staje się poniekąd drugą naturą. -Arystoteles


przyzwyczajenie-staje-ę-poniekąd-drugą-naturą
Jedynie Druga Cytaty: Miłość - to tęsknota za wiecznym zjednoczeniem z drugą osobą. -Platon


miłość-to-tęsknota-za-wiecznym-zjednoczeniem-z-drugą-osobą
Jedynie Druga Cytaty: Jed­na zmiana przy­goto­wuje drugą. -Niccolò Machiavelli


Jedynie Druga Cytaty: Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-jest drugą-na­turą-człowieka
Jedynie Druga Cytaty: W miłości nig­dy nie jest za późno na drugą szansę. -Nicholas Sparks


w miłoś-nig­dy-nie jest za późno-na drugą-szansę
Jedynie Druga Cytaty: Nie ma kobiety, która potrafiłaby powstrzymać drugą od zdobycia mężczyzny. -Sybille Bedford


nie-kobiety-która-potrafiłaby-powstrzymać-drugą-od-zdobycia-mężczyzny
Jedynie Druga Cytaty: Cier­pli­wy i oszczędny ku­pi drugą krowę za to, co z jed­nej wydoi. -Karol Bunsch


cier­pli­wy-i oszczędny-ku­pi-drugą-krowę-za to-co z jed­nej-wydoi
Jedynie Druga Cytaty: Rzut oka jednej kobiety na drugą przypomina kontrolę bagażu na cle. -Krecia Pataczkówna


rzut-oka-jednej-kobiety-na-drugą-przypomina-kontrolę-bagażu-na-cle
Jedynie Druga Cytaty: Kochać to znaczy widzieć drugą osobę taką, jak Bóg zaplanował. -Fiodor Dostojewski


kochać-to-znaczy-widzieć-drugą-osobę-taką-jak-bóg-zaplanował
Jedynie Druga Cytaty: Pier­wszą połowę życia niszczą nam rodzi­ce, drugą dzieci. -Clarence S. Darrow


pier­wszą-połowę-życia-niszczą-nam-rodzi­-drugą-dzieci
Jedynie Druga Cytaty:


w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
Jedynie Druga Cytaty: Ludzie w ogóle są istotami irracjonalnymi. Jedną ręką budują, drugą niszczą. -Maria Kuncewicz


ludzie-w-ogó-są-istotami-irracjonalnymi-jedną-ręką-budują-drugą-niszczą