Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty

Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym. -Clemens Von Brentano


jedynie-miłość-rozumie-tajemnicę-innych-obdarować-i-samemu-przy-tym-stać-ę-bogatym
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, że jej nie rozumie . -Anonim


kto-nie-rozumie-logiki-ten-zwykle-nie-rozumie-i-tego-że-jej-nie-rozumie
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Miłość bliźniego - wielu mężczyzn rozumie przez to miłość do następnej kobiety. -Erika Pluhar


miłość-bliźniego-wielu-mężczyzn-rozumie-przez-to-miłość-do-następnej-kobiety
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Mężczyzna tajemnicę przyjaciela wierniej zachowa niż własną; przeciwnie kobieta - lepiej zachowa swą tajemnicę niż cudzą. -Julian Podoski


mężczyzna-tajemnicę-przyjaciela-wierniej-zachowa-ż-własną-przeciwnie-kobieta-lepiej-zachowa-swą-tajemnicę-ż-cudzą
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Prawdziwa miłość przenika tajemnice i samotność kochanej osoby, pozwalając jej zachować swoje sekrety i pozostawia jej wewnętrzną wolność. -Thomas Merton


prawdziwa-miłość-przenika-tajemnice-i-samotność-kochanej-osoby-pozwalając-jej-zachować-swoje-sekrety-i-pozostawia-jej-wewnętrzną-wolność
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy. -Karol Schmitt


jedynie-władza-uświęca-prawo-jedynie-władza-daje-prawu-pozycję-uprzywilejowaną-jedynie-ona-ucieleśnia-nagie-prawo-jest-straszliwsze-od
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Gdy miłość zagnieździ się w sercu człowieka, staje się on jak dziecko, które nic nie rozumie. -Joseph Conrad


gdy-miłość-zagnieździ-ę-w-sercu-człowieka-staje-ę-on-jak-dziecko-które-nic-nie-rozumie
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Cza­sem praw­dzi­wa miłość ujaw­nia się do­piero wte­dy, gdy nie wszys­tko do końca się rozumie. -Janusz Leon Wiśniewski


cza­sem-praw­dzi­wa-miłość-ujaw­nia ę-do­piero-wte­dy-gdy-nie wszys­tko-do końca ę-rozumie
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Nikt nic nie czyta; jeśli czyta nie rozumie; jeśli rozumie natychmiast zapomina. -Stanisław Lem


nikt-nic-nie-czyta-śli-czyta-nie-rozumie-śli-rozumie-natychmiast-zapomina
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Jedynie dwie rzeczy czynią nas szczęśliwymi: wiara i miłość. -Charles Nodier


jedynie-dwie-rzeczy-czynią-nas-szczęśliwymi-wiara-i-miłość
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Miłość jest jak urząd skarbowy, każdemu oferuje jedynie drobne ulgi. -Wojciech Bartoszewski


miłość-jest-jak-urząd-skarbowy-każdemu-oferuje-jedynie-drobne-ulgi
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Wszystko, o co zabiegamy i o co się kłócimy, jest marnością. Zabiegać powinniśmy jedynie o miłość. -Mikołaj Gogol


wszystko-o-co-zabiegamy-i-o-co-ę-kłócimy-jest-marnośą-zabiegać-powinniśmy-jedynie-o-miłość
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: O miłości!Wszelkim chorobom lekarstwo się zdarza, jedynie miłość nie chce mieć lekarza. -Jan Gawiński


o-miłośwszelkim-chorobom-lekarstwo-ę-zdarza-jedynie-miłość-nie-chce-mieć-lekarza
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Miłość jest jak jeden z tych marnych hoteli, w których jedynie hali wejściowy ma atrakcyjny wygląd. -Jean Toulet


miłość-jest-jak-jeden-z-tych-marnych-hoteli-w-których-jedynie-hali-wejściowy-atrakcyjny-wygląd
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta. -Stanisław Lem


nikt-nic-nie-czyta-a-śli-czyta-to-nic-nie-rozumie-a-śli-nawet-rozumie-to-nic-nie-pamię
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Tajemnice życia uczą sztuki milczenia. -Seneka


tajemnice-życia-uczą-sztuki-milczenia
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Codzien­nie poz­na­je twoją tajemnice... -AnDree


codzien­nie-poz­na­-twoją-tajemnice
Jedynie Miłość Rozumie Tajemnicę Cytaty: Co w człowieku kocha się najdłużej? Jego tajemnicę.... -Tadeusz Ruciński


co-w-człowieku-kocha-ę-najdłużej-jego-tajemnicę