Jedynie Z Racji Cytaty

Jedynie Z Racji Cytaty: Nie masz racji mówiąc, że ktoś nie ma racji. Prawie każdy ma rację - z tym tylko, że racja jednych jest prawdziwa, innych fałszywa. -Stefan Pacek


nie-masz-racji-mówiąc-że-ktoś-nie-racji-prawie-każdy-rację-z-tym-tylko-że-racja-jednych-jest-prawdziwa-innych-fałszywa
Jedynie Z Racji Cytaty: Duch ludzki, podobnie jak ciało, często nadmiernie tyje i niedomaga jedynie z racji zbyt wielkich wygód i, podobnie jak ciało, bywa skutecznie leczony środkami, które są bardzo przykre i niesmaczne. -Karol Dickens


duch-ludzki-podobnie-jak-ciało-często-nadmiernie-tyje-i-niedomaga-jedynie-z-racji-zbyt-wielkich-wygód-i-podobnie-jak-ciało-bywa-skutecznie-leczony
Jedynie Z Racji Cytaty: Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy. -Karol Schmitt


jedynie-władza-uświęca-prawo-jedynie-władza-daje-prawu-pozycję-uprzywilejowaną-jedynie-ona-ucieleśnia-nagie-prawo-jest-straszliwsze-od
Jedynie Z Racji Cytaty: Kontrowersiści* bronią panującej religii z tej tylko racji, że jest panująca; zwalczają tych, którzy ją atakują, z tej tylko racji, że ją atakują. -Montesquieu


kontrowersiś-bronią-panującej-religii-z-tej-tylko-racji-że-jest-panująca-zwalczają-tych-którzy-ją-atakują-z-tej-tylko-racji-że-ją-atakują
Jedynie Z Racji Cytaty: Nie należy przemilczać racji. -Eurypides


nie-należy-przemilczać-racji
Jedynie Z Racji Cytaty: Im więcej krzy­ku, tym mniej racji. -MyBigDreams


im więcej-krzy­ku-tym-mniej-racji
Jedynie Z Racji Cytaty: Nieobecni nigdy nie mają racji. -Philippe Destouches


Jedynie Z Racji Cytaty: Nie na­leży prze­mil­czać racji. -Eurypides


nie-na­ży-prze­mil­czać-racji
Jedynie Z Racji Cytaty: Obelgi są racjami tych, którzy nie mają racji. -Anonim


obelgi-są-racjami-tych-którzy-nie-mają-racji
Jedynie Z Racji Cytaty: Niejeden wyparł się wiary i racji Dla aklamacji. -Krystyna Sylwestrzak


Jedynie Z Racji Cytaty: Długa dysputa oznacza, że obie strony nie mają racji. -Wolter


długa-dysputa-oznacza-że-obie-strony-nie-mają-racji
Jedynie Z Racji Cytaty: Najłatwiej wyprowadzić z równowagi tych, którzy czują, że nie mają racji. -Wilson Mitzner


najłatwiej-wyprowadzić-z-równowagi-tych-którzy-czują-że-nie-mają-racji
Jedynie Z Racji Cytaty: Można mieć zupełną rację, nie mając zupełnie racji. Wystarczy uzasadnić bezzasadność. -Stefan Pacek


można-mieć-zupełną-rację-nie-mając-zupełnie-racji-wystarczy-uzasadnić-bezzasadność
Jedynie Z Racji Cytaty: Błędy niewiele na tym zyskują, że już od wieków trwają. Trudno je z tej racji uznać za lepsze. -Pierre Bayle


błędy-niewiele-na-tym-zyskują-że-już-od-wieków-trwają-trudno-z-tej-racji-uznać-za-lepsze
Jedynie Z Racji Cytaty: Wolność polityczna istnieje jedynie w rządach umiarkowanych. Ale nie zawsze jest ona w państwach umiarkowanych. Jest w nich jedynie wówczas, kiedy się nie nadużywa władzy. Ale wiekuiste doświadczenie uczy, iż wszelki człowiek, który posiada władzę, skłonny jest jej nadużyć; posuwa się tak daleko aż napotka granice. -Montesquieu


Jedynie Z Racji Cytaty: Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy. -Mikołaj Kopernik


nie-jest-sprawą-łej-wagi-uczynić-jasnym-to-co-z-racji-swych-właściwoś-pozostaje-zasłonięte-grubą-mgłą-niewiedzy
Jedynie Z Racji Cytaty: Powściągliwość, jaką społeczeństwa narzucają kobietom, sprawia, że miłość ich jest szczególnie rozpaczliwa - i z tej racji bardziej interesująca. -Adam Smith


powśągliwość-jaką-społeczeństwa-narzucają-kobietom-sprawia-że-miłość-ich-jest-szczególnie-rozpaczliwa-i-z-tej-racji-bardziej
Jedynie Z Racji Cytaty: Wielkim problemem tego świata jest, że głupcy i fanatycy są tak pewni swych racji, a ludzie mądrzy - pełni wątpliwości -Bertrand Russel


wielkim-problemem-tego-świata-jest-że-głupcy-i-fanatycy-są-tak-pewni-swych-racji-a-ludzie-mądrzy-peł-wątpliwoś