Jedynie Z Racji Cytaty

Jedynie Z Racji Cytaty: Nie potrzeba mieć racji, trzeba mieć powód do malowania. -Jan Cybis


nie-potrzeba-mieć-racji-trzeba-mieć-powód-do-malowania
Jedynie Z Racji Cytaty: Nie po to interpretuje się fakty, aby je wyjaśniać, ale aby dowieść swoich racji. -Stefan Pacek


nie-po-to-interpretuje-ę-fakty-aby-wyjaśniać-ale-aby-dowieść-swoich-racji
Jedynie Z Racji Cytaty: Szarlatan: Tylko szarlatan jest pewny swojej racji. -Wolter


szarlatan-tylko-szarlatan-jest-pewny-swojej-racji
Jedynie Z Racji Cytaty: Bys­trość nie opuszcza ludzi in­te­ligen­tnych, zwłaszcza gdy nie mają racji. -Johann Wolfgang Goethe


bys­trość-nie opuszcza-ludzi-in­te­ligen­tnych-zwłaszcza-gdy-nie mają-racji
Jedynie Z Racji Cytaty: Jakże byłoby to możliwe, żebyśmy zawsze tylko my mieli słuszność, a inni nigdy nie mieli racji? -Anonim


jakże-byłoby-to-możliwe-żebyśmy-zawsze-tylko-my-mieli-słuszność-a-inni-nigdy-nie-mieli-racji
Jedynie Z Racji Cytaty: Nie zdradzę Ci racji, dla których mnie kochasz. Nie ma ich. Racją miłości jest miłość. -Antoine De Saint - Exupery


nie-zdradzę-ci-racji-dla-których-mnie-kochasz-nie-ich-racją-miłoś-jest-miłość
Jedynie Z Racji Cytaty: Przegrać to nie znaczy nie mieć racji. -Lord Hailsham


przegrać-to-nie-znaczy-nie-mieć-racji
Jedynie Z Racji Cytaty: Nie bez racji utrzymuje się, że dysputa przypomina zderzenie dwóch kamieni, dzięki któremu wykrzesać można ogień, głęboko w nich ukryty. -Pierre Bayle


nie-bez-racji-utrzymuje-ę-że-dysputa-przypomina-zderzenie-dwóch-kamieni-dzięki-któremu-wykrzesać-można-ogień-głęboko-w-nich-ukryty
Jedynie Z Racji Cytaty: Za­pew­ne po­zos­ta­nie to naj­większą głupotą de­mok­racji, że udostępnia swoim wro­gom środ­ki do uni­ces­twienia sa­mej siebie. -Rudolf Hess


za­pew­ne-po­zos­­nie-to naj­większą-głupotą-de­mok­racji-że udostępnia-swoim-wro­gom-środ­ki-do uni­­twienia-­mej-siebie
Jedynie Z Racji Cytaty: Radość negatywna, radość z tego, że przeciwnik nie ma racji, cechuje ludzi małych, niezdolnych do wzięcia odpowiedzialności za całość. -Stefan Kisielewski


radość-negatywna-radość-z-tego-że-przeciwnik-nie-racji-cechuje-ludzi-łych-niezdolnych-do-wzięcia-odpowiedzialnoś-za-całość
Jedynie Z Racji Cytaty: Początki de­mok­racji wy­rosły na wie­rze, że jeśli ludzie w pew­nym sen­sie są równi, to są równi we wszystkim. -Arystoteles


początki-de­mok­racji-wy­rosły-na wie­rze-że śli-ludzie-w pew­nym-sen­sie-są równi-to są równi-we wszystkim
Jedynie Z Racji Cytaty: W do­bie swo­bod­nej mig­racji i kom­pu­tery­zac­ji, po­jecie Pla­tona


w do­bie-swo­bod­nej-mig­racji-i kom­pu­tery­zac­ji-po­jecie-pla­tona-oby­wate­-Świata-na­biera-zu­pełnie-no­wego-znaczenia
Jedynie Z Racji Cytaty: Gdyby narody wiedziały, jak okrutne mogą być ich rządy w imię tak zwanej racji stanu, nie zostawiałyby rządom swoim tyle swobody. -Ludwik Hirszfeld


gdyby-narody-wiedziały-jak-okrutne-mogą-być-ich-rządy-w-imię-tak-zwanej-racji-stanu-nie-zostawiałyby-rządom-swoim-tyle-swobody
Jedynie Z Racji Cytaty: Stałość w dążeniu do celu to niezbędny rys charakteru i jeden z najlepszych sposobów zdobycia powodzenia. Bez tego geniusz trwoni próżne wysiłki w labiryncie sprzecznych racji. -Philip Donner Chesterfield


stałość-w-dążeniu-do-celu-to-niezbędny-rys-charakteru-i-jeden-z-najlepszych-sposobów-zdobycia-powodzenia-bez-tego-geniusz-trwoni-próżne
Jedynie Z Racji Cytaty: Jeśli dworzan obciąża wina, gdy niskimi pochlebstwami usypiają sumienie książąt, to dostojnicy państwowi, zobowiązani z racji swego stanowiska do mówienia prawdy, tym większą ponoszą winę. -Montesquieu


jeśli-dworzan-obciąża-wina-gdy-niskimi-pochlebstwami-usypiają-sumienie-książąt-to-dostojnicy-państwowi-zobowiązani-z-racji-swego-stanowiska
Jedynie Z Racji Cytaty: Zwykłem mawiać:


zwykłem-mawiać-nie-żywię-estymy-dla-ludzi-z-tej-racji-że-nie-mają-przywar-lecz-dlatego-że-wyzbyli-ę-tych-które-posiadali
Jedynie Z Racji Cytaty: Życie nie byłoby tak szalenie trudne, gdyby nie to, że wszyscy mają trochę racji. Idzie oto, jaka racja jest na poziomie czasów. -Maria Dąbrowska


Życie-nie-byłoby-tak-szalenie-trudne-gdyby-nie-to-że-wszyscy-mają-trochę-racji-idzie-oto-jaka-racja-jest-na-poziomie-czasów
Jedynie Z Racji Cytaty: Nie ma zdrowej racji w żądaniu, by uznawać wolę księcia za świętą i nie uznawać zarazem świętości prawa. -Montesquieu


nie-zdrowej-racji-w-żądaniu-by-uznawać-wolę-księcia-za-świętą-i-nie-uznawać-zarazem-świętoś-prawa