Jedynym Rozsądnym Cytaty

Jedynym Rozsądnym Cytaty: Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym, dobrym przykładem, a jeśli to nie odnosi skutku, to przykładem odstraszającym. -Albert Einstein


jedynym-rozsądnym-sposobem-wychowania-jest-oddziaływanie-własnym-dobrym-przykładem-a-śli-to-nie-odnosi-skutku-to-przykładem-odstraszającym
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem. -Albert Einstein


jedynym-rozsądnym-sposobem-wychowania-jest-oddziaływanie-własnym-dobrym-przykładem-a-śli-nie-można-inaczej-odstraszającym-przykładem
Jedynym Rozsądnym Cytaty: To niemożliwe, by kochać i być rozsądnym. -Franciszek Bacon


to-niemożliwe-by-kochać-i-być-rozsądnym
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Co jest rozsądnym, jest rzeczywistym; a co jest rzeczywistym, jest rozsądnym. -Fryderyk Hegel


co-jest-rozsądnym-jest-rzeczywistym-a-co-jest-rzeczywistym-jest-rozsądnym
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Zdarzają się sytuacje, w których być rozsądnym znaczy być tchórzem. -Marie Von Ebner - Eschenbach


zdarzają-ę-sytuacje-w-których-być-rozsądnym-znaczy-być-tchórzem
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Je­dynym rozsądnym spo­sobem wycho­wania jest od­działywa­nie włas­nym dob­rym przykładem, a jeśli nie można inaczej - od­straszającym przykładem. -Albert Einstein


je­dynym-rozsądnym-spo­sobem-wycho­wania-jest od­działywa­nie-włas­nym-dob­rym-przykładem-a śli-nie można-inaczej- od­straszającym
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Doświadczenie jest jedynym korektorem praw. -Tytus Liwiusz


doświadczenie-jest-jedynym-korektorem-praw
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Jedynym Bogiem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte


Jedynym Rozsądnym Cytaty: Piękno jest jedynym miernikiem wolności człowieka. -Nikos Kazantzakis


piękno-jest-jedynym-miernikiem-wolnoś-człowieka
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Jedynym źródłem prawdziwej śmieszności jest afektacja. -Henry Fielding


jedynym-źródłem-prawdziwej-śmiesznoś-jest-afektacja
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Miłość jest jedynym, co trwonione - pomnaża się. -Ricarda Huch


miłość-jest-jedynym-co-trwonione-pomnaża-ę
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Jedynym ideałem jest miniona realność przeszłości. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Jedynym Rozsądnym Cytaty: Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. -Phil Bosmans


dziecko-jest-chodzącym-cudem-jedynym-wyjątkowym-i-niezastąpionym
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Znosić zło jest jedynym sposobem, żeby je zniszczyć. -Simone Weil


znosić-zło-jest-jedynym-sposobem-żeby-zniszczyć
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Miłość jest jedynym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi. -Otto Betz


miłość-jest-jedynym-kluczem-który-otwiera-wszystkie-drzwi
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Jedynym zadaniem pisarza jest wyrazić... ludzką treść własną. -Tadeusz Żeleński - Boy


jedynym-zadaniem-pisarza-jest-wyrazić-ludzką-treść-własną
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej. -Oscar Wilde


jedynym-sposobem-pozbycia-ę-pokusy-jest-uleganie-jej
Jedynym Rozsądnym Cytaty: Przyjaźń jest jedynym cementem, który może spoić świat. -Woodrow Wilson


przyjaźń-jest-jedynym-cementem-który-może-spoić-świat