Jego Owoc Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jego Owoc Cytaty: Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój. -Artur Schopenhauer
Jego Owoc Cytaty: Kiedy dzicy w Luizjanie chcą mieć owoc, ścinają drzewo przy samej ziemi i zrywają owoc. Oto rząd despotyczny. -Montesquieu
kiedy-dzicy-w-luizjanie-chcą-mieć-owoc-ścinają-drzewo-przy-samej-ziemi-i-zrywają-owoc-oto-rząd-despotyczny
Jego Owoc Cytaty: Nim ułożysz mnie na sobie Po owoc­nym polowaniu, Bądź mu­zyką w roz­szep­ta­niu – Dzi­siaj, jut­ro – w każdej dobie. Nie od­rzu­caj mnie porankiem, Cho­ciaż błyszczę się od grzechu Bądź „Dzień dob­ry” i w uśmiechu Nieś zdrój mle­ka pełnym dzbankiem. A gdy odejdę z pot­rze­by nasze­go istnienia Proszę … nie za­pom­nij mo­jego imienia. -funeralofheart
Jego Owoc Cytaty: Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza. -Artur Schopenhauer
lekarz-stara-ę-ujrzeć-w-człowieku-jego-niedomagania-sędzia-jego-złe-strony-a-ksiądz-jego-głupotę-im-głębsza-tym-lepsza
Jego Owoc Cytaty: Owoc zakazany smakuje najlepiej. -Owidiusz
owoc-zakazany-smakuje-najlepiej
Jego Owoc Cytaty: Zaz­drość to zat­ru­ty owoc miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Jego Owoc Cytaty: Gu­bisz ziar­no - stra­cisz owoc. -Mieczysław Miszewski
Jego Owoc Cytaty: Odurza zmysły za­kaza­ny owoc lśni na pokuszenie  -to_tylko_łzy
odurza-zmysły-za­kaza­ny-owoc-lś-na-pokuszenie 
Jego Owoc Cytaty: Piękno: owoc, na który patrzymy, nie wyciągając ręki. -Simone Weil
piękno-owoc-na-który-patrzymy-nie-wyciągając-ręki
Jego Owoc Cytaty: Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. -Arthur Schopenhauer
Jego Owoc Cytaty: Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II
miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Jego Owoc Cytaty:
owoc-przemyśń-oświetl-s k l e p i k gołą-pupą-wte­dy-przyjdą-i coś-k u p i ą
Jego Owoc Cytaty: nie sadzę wiary w moim sadzie rośnie owoc zwątpienia  -marchand de sommeil
nie sadzę-wiary-w-moim-sadzie-rośnie-owoc-zwątpienia 
Jego Owoc Cytaty: Głupi to, który na owoc pat­rzy, a jak wy­soko wi­si, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na owoc-pat­rzy-a jak wy­soko-wi­-nie myśli
Jego Owoc Cytaty: Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
Jego Owoc Cytaty: Owoc się nie pleni szlachetny tam, gdzie chwastem zaszło pole. -Alighieri Dante
owoc-ę-nie-pleni-szlachetny-tam-gdzie-chwastem-zaszło-pole
Jego Owoc Cytaty: Kolana, a nie rozum albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach, książkach. -Maksymilian Kolbe
kolana-a-nie-rozum-albo-pióro-dają-owoc-w-pracy-kazaniach-książkach
Jego Owoc Cytaty: Miłość to owoc każdej pory roku, więc zawsze jest w zasięgu ręki. -Matka Teresa z Kalkuty
miłość-to-owoc-każdej-pory-roku-więc-zawsze-jest-w-zasięgu-ręki
Jego Owoc Cytaty: Owoc nie ple­ni się szlachet­ny, gdzie chwas­tem zaszło pole. -Alighieri Dante
owoc-nie ple­ ę-szlachet­ny-gdzie-chwas­tem-zaszło-pole
Jego Owoc Cytaty: Kołysan­ka - cii. Przy ko­min­ku owoc śpi. Ra­dość dzień i noc. Krys­ty­na Sz.  15.12.2014r. -krysta
kołysan­ka- cii-przy-ko­min­ku-owoc-śpi-ra­dość-dzień-i noc-krys­ty­na-sz- 15122014r
Jego Owoc Cytaty: Rozumować znaczy porównywać. Doskonałość rodzi się z rozumowania, tak jak owoc z drzewa. -Napoleon Bonaparte
rozumować-znaczy-porównywać-doskonałość-rodzi-ę-z-rozumowania-tak-jak-owoc-z-drzewa
Jego Owoc Cytaty: W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wieczne: w jego odrębności od wszystkich innych narodów, w rzeczy niezmiennej i odwiecznej - w rasie. -Stanisław Przybyszewski
Jego Owoc Cytaty: Czuję, że coś się we mnie zmienia Jak jabłoń, która dojrzewa Ser­ca owoc co­raz czerwieńszy Zerwij... -Andrea
czuję-że coś ę-we mnie-zmienia-jak-jabłoń-która-dojrzewa-ser­ca-owoc-co­raz-czerwieńszy-zerwij
Jego Owoc Cytaty: Niebezpiecznie jest zanadto pokazywać człowiekowi, jak bardzo podobny jest zwierzętom, nie wskazując mu jego wielkości. Równie niebezpiecznie jest zanadto mu ukazywać jego wielkość bez jego nikczemnoścl -Blaise Pascal
Jego Owoc Cytaty: Myśmy łupina tylko i listowie, a wielka śmierć, którą ma każdy w sobie, to jest ten owoc, o który zabiega wszelki byt. -Rainer Maria Rilke
myśmy-łupina-tylko-i-listowie-a-wielka-śmierć-którą-każdy-w-sobie-to-jest-ten-owoc-o-który-zabiega-wszelki-byt
Jego Owoc Cytaty: Chłopcy pożerają dziewczęta jak owoc, a ich serca wypluwają jak pestki. -Magdalena Samozwaniec
chłopcy-pożerają-dziewczę-jak-owoc-a-ich-serca-wypluwają-jak-pestki
Jego Owoc Cytaty: Trwały i cenny owoc wychowania to cnota. Ona najwyższym dobrem i najwyższym skarbem. -John Locke
trwały-i-cenny-owoc-wychowania-to-cnota-ona-najwyższym-dobrem-i-najwyższym-skarbem
Jego Owoc Cytaty: Kobiety najbardziej wabi to, co zakazane. Ewa może by nie sięgała po rajski owoc, gdyby nie zakaz. -Michał Bałucki
kobiety-najbardziej-wabi-to-co-zakazane-ewa-może-by-nie-ęgała-po-rajski-owoc-gdyby-nie-zakaz
Jego Owoc Cytaty: Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego biciu, ale po jego miłości. -Anonim
prawdziwe-serce-rozpoznaje-ę-nie-po-jego-biciu-ale-po-jego-miłoś
Jego Owoc Cytaty: Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego poezja to kobieta -Napoleon Bonaparte
bóg-także-był-autorem-jego-proza-to-mężczyzna-jego-poezja-to-kobieta
Jego Owoc Cytaty: Godność człowieka potęguje się jego obowiązkami, a domierza wielkością jego zadania. -Maurice Maeterlinck
godność-człowieka-potęguje-ę-jego-obowiązkami-a-domierza-wielkośą-jego-zadania
Jego Owoc Cytaty: Pożytek życia nie tkwi w czasie jego trwania: jest on w jego wyzyskaniu. -Michel de Montaigne
pożytek-życia-nie-tkwi-w-czasie-jego-trwania-jest-on-w-jego-wyzyskaniu
Jego Owoc Cytaty: Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach. -Antoine de Levis
mądrość-człowieka-rozpoznaje-ę-lepiej-po-jego-pytaniach-ż-po-jego-odpowiedziach
Jego Owoc Cytaty: Namiętna czytelniczka powieści smakuje powieść jak owoc, pochłania ją i - niewiele z niej potem pamięta poza aurą danego dzieła i postaciami bohaterów. -Anonim
namiętna-czytelniczka-powieś-smakuje-powieść-jak-owoc-pochłania-ją-i-niewiele-z-niej-potem-pamię-poza-aurą-danego-dzieła-i-postaciami
Jego Owoc Cytaty: Pocieszyć człowieka znaczy w jego własnych oczach jego cierpienie podnieść do najwyższej godności. -Henryk Elzenberg
pocieszyć-człowieka-znaczy-w-jego-własnych-oczach-jego-cierpienie-podnieść-do-najwyższej-godnoś