Jej żyły Niczym Cytaty

Jej żyły Niczym Cytaty: Balansowała na gra­nicy życia i te­go co potocznie na­zywają Śmiercią jak za­wodo­wa ak­ro­bat­ka balansuje tuż pod szczytem ko­puły cyrku na linie... Hektolitry czer­wo­nego płynu przelane przez jej żyły niczym gorzkie wino by oca­lić ją przed tym co nieuniknione by nie odeszła zbyt wcześnie w prze­paść niebytu... Przeg­ra­li walkę... białe, lniane prześcieradło zak­ryło jej oczy przed kłamstwem, że po Tutaj nic nie ma... Ona zna już Prawdę jej us­ta szepcą ciche - Do zo­bacze­nia po dru­giej stronie  -Uśmiechnięta Anielica


Jej żyły Niczym Cytaty: a jej łzy zabłysnęły w blas­ku księżyca niczym diamenty  -niktdlaciebie


a jej-łzy-zabłysnęły-w blas­ku-księżyca-niczym-diamenty 
Jej żyły Niczym Cytaty: Poglądy kobiety są niczym innym jak pochodną jej uczuć. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


Jej żyły Niczym Cytaty: Śmierć jest niczym, jeżeli jej nie towarzyszy długi orszak wrzodów i apteki. -Louis Aragon


Śmierć-jest-niczym-żeli-jej-nie-towarzyszy-długi-orszak-wrzodów-i-apteki
Jej żyły Niczym Cytaty: Piękna ko­bieta po­siada ty­le ro­zumu, że można jej wszys­tko po­wie­dzieć i o niczym z nią nie rozmawiać. -Karl Kraus


piękna-ko­bieta-po­siada-ty­-ro­zumu-że można-jej-wszys­tko-po­wie­dzieć-i o niczym-z ą-nie rozmawiać
Jej żyły Niczym Cytaty: W nas - tłuszcze, nerwy, żyły, śluzy i sekretności. I jest nam odmówiony idiotyzm doskonałości. -Wisława Szymborska


w-nas-tłuszcze-nerwy-żyły-śluzy-i-sekretnoś-i-jest-nam-odmówiony-idiotyzm-doskonałoś
Jej żyły Niczym Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje. -Apostrof


Jej żyły Niczym Cytaty: Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach. -Anonim


pozostańcie-wierni-doświadczeniu-pokoleń-które-żyły-na-tej-ziemi-z-bogiem-w-sercu-i-z-modlitwą-na-ustach
Jej żyły Niczym Cytaty: Niczym jest napisanie ustawy, wszystkim jest chęć wprowadzenia jej w życie. -Demostenes


niczym-jest-napisanie-ustawy-wszystkim-jest-chęć-wprowadzenia-jej-w-życie
Jej żyły Niczym Cytaty: Cnota nie jest niczym lepszym od grzechu, jeżeli jej brak tchnienia czegoś więcej: inteligencji, wyobraźni, boja wiem czego? -Maria Corti


cnota-nie-jest-niczym-lepszym-od-grzechu-żeli-jej-brak-tchnienia-czegoś-więcej-inteligencji-wyobraź-boja-wiem-czego
Jej żyły Niczym Cytaty: Możemy być tyl­ko tym, czym jes­teśmy, niczym więcej i niczym mniej. -Terry Goodkind


możemy-być-tyl­ko-tym-czym-jes­teśmy-niczym-więcej-i niczym-mniej
Jej żyły Niczym Cytaty: Nieudana książka to taka, która pozostawia czytelnika niczym nietkniętym, w niczym nie zadraśniętym. -Andre Gide


nieudana-książka-to-taka-która-pozostawia-czytelnika-niczym-nietkniętym-w-niczym-nie-zadraśętym
Jej żyły Niczym Cytaty: W niczym nie jest ci tak do twarzy, jak w niczym. -Maurice Donnay


w-niczym-nie-jest-tak-do-twarzy-jak-w-niczym
Jej żyły Niczym Cytaty: Żad­ne z nas nie wspom­niało o naszym spot­ka­niu. An­na niczym się nie zdradziła, że coś ta­kiego się zdarzyło. Jej dys­krec­ja, początko­wo tak kojąca, później stała się źródłem mo­jej udręki. Co za ko­bieta, która pot­ra­fi tak dob­rze grać, jak może grać tak dobrze?  -Josephine Hart


Jej żyły Niczym Cytaty: Miłość ko­biety jest niczym zaan­gażowa­na sztu­ka: nie można wątpić we wzniosłość jej celów, cho­ciaż na uczci­wość pa­da cień podejrzenia. -Nadżib Mahfuz


miłość-ko­biety-jest niczym-zaan­gażowa­na-sztu­ka-nie można-wątpić-we wzniosłość-jej-celów-cho­ciaż-na uczci­wość-pa­da
Jej żyły Niczym Cytaty: Błądzące w prag­nieniu us­ta szu­kają two­jej rozkoszy. Od­da­jesz się wyczekiwaniem, aby po chwi­li - niczym bar­wna tęcza, wy­buchnąć ty­siącem motyli. -Bychu


błądzą-w prag­nieniu-us­-szu­kają-two­jej-rozkoszy-od­da­jesz ę-wyczekiwaniem-aby-po chwi­li- niczym-bar­wna-tęcza-wy­buchnąć
Jej żyły Niczym Cytaty: Uświadom sobie, czego naprawdę pragniesz. Dzięki temu przestaniesz uganiać się za motylami i przystąpisz do kopania w poszukiwaniu żyły złota. -William Moulton Marsden


uświadom-sobie-czego-naprawdę-pragniesz-dzięki-temu-przestaniesz-uganiać-ę-za-motylami-i-przystąpisz-do-kopania-w-poszukiwaniu-żyły-złota
Jej żyły Niczym Cytaty: Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa. -Adam Mickiewicz


aby-kraj-mógł-żyć-trzeba-aby-żyły-prawa