Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty

Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje, a jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja-skrzydła-przysiada-w-duszy-i-śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nigdy-nie-ustaje-a-jej-najsłodsze-dźwięki-słychać-nawet-podczas
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przy­siada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nig­dy nie us­ta­je, a jej najsłod­sze dźwięki słychać na­wet pod­czas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja- skrzydła-przy­siada-w duszy-i śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nig­dy-nie us­­-a jej-najsłod­sze-dźwięki-słychać-na­wet
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Słychać dźwięki, prze­bijające mil­cze­nie. Głębo­kim spoj­rze­niem . -cytlopka


słychać-dźwięki-prze­bijają-mil­cze­nie-głębo­kim-spoj­rze­niem
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Wszak serce ludzkie jest chyba najsłodsze z wszystkiego, co słabe. -Selma Lagerlof


wszak-serce-ludzkie-jest-chyba-najsłodsze-z-wszystkiego-co-słabe
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Bywają jednak szczęścia trwałe, bo najsłodsze godziny życia zawierają w sobie pierwiastek nieśmiertelny, który zarówno jak kometa, zostawia za sobą długą smugę światła. -Malwina Meysenburg


bywają-jednak-szczęścia-trwałe-bo-najsłodsze-godziny-życia-zawierają-w-sobie-pierwiastek-nieśmiertelny-który-zarówno-jak-kometa-zostawia-za
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Sa­mot­ność ma smak ka­wy i pa­piero­sa w pus­tym mieszkaniu, Pachnie zwiet­rzałym za­pachem dru­giej oso­by w pus­tym łózku, Słychać ją echem od­bi­jającym się od ścian ty­kające­go zegara, Czu­jesz jej od­dech na kar­ku gdy płaczesz i je­dynym towarzystwem, Jes­teś Ty, po­zos­ta­wiony sam sobie. -Angel Des Penseurs


Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Mu­zyka to dźwięki życia, które przys­wa­ja dusza. {3.09.2015}  -watchingmefall


mu­zyka-to dźwięki-życia-które-przys­wa­ja-dusza-3092015 
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Moc cza­ru koi Bar­wy, dźwięki przyrody Ra­dość poranka K.A.Sz. 2015r.07.06. -Cris


moc-cza­ru-koi-bar­wy-dźwięki-przyrody-ra­dość-poranka-kasz-2015r0706
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Kle­piący się w czoło od­naj­dują pus­te dźwięki. 012  -wdech


kle­piący ę-w czoło-od­naj­dują-pus­te-dźwięki-012 
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: mgła wsącza się mlaszcząc po­wygi­nane światłocienie prze­nikają rzeczywistość ot­wierając bramy an­tyświata mo­jej wyobraźni an­tyego usiłuje wśliz­gnąć się w mój wymiar uśmie­chając się wrednie czaj­nik za­mienia się częściowo w an­tyczaj­nik sycząc zajadle an­tyołówek usiłuje uciec z mo­jej ręki wy­ginając się rozpaczliwie mo­nitor de­for­mując rzeczywistość ku­si abym przeszedł na drugą stronę dźwięki roz­ciągają się histerycznie lam­pa usiłuje złapać mnie na wędkę a wszys­tko zaczęło się po tam­tej nocy kiedy to było sam już nie wiem a może jes­tem już w moim antyświecie *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Nie w każdej muszli słychać morze. -Anonim


nie-w-każdej-muszli-słychać-morze
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. -Krzysztof Kamil Baczyński


Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Anonim


w-mowie-pewnych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: W mo­wie pew­nych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Julian Tuwim


w mo­wie-pew­nych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Lot osy sa­mot­ni­cy tak bar­dzo wkom­po­nował się w dźwięki par­tit na skrzyp­ce Bacha. -fyrfle


lot-osy-­­­cy-tak-bar­dzo-wkom­po­nował ę-w dźwięki-­tit-na skrzyp­-bacha
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Radio to cudowny wynalazek! Jeden ruch ręki - i nic nie słychać. -Anonim


radio-to-cudowny-wynalazek-jeden-ruch-ręki-i-nic-nie-słychać
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Rozsądek jest kobietą: często go słychać, lecz nikt go nie słucha. -Gilbert Keith Chesterton


rozsądek-jest-kobietą-często-go-słychać-lecz-nikt-go-nie-słucha
Jej Najsłodsze Dźwięki Słychać Cytaty: Rozsądek jest kobietą i często go słychać, lecz nikt go nie słucha. -Philip Chesterfield


rozsądek-jest-kobietą-i-często-go-słychać-lecz-nikt-go-nie-słucha