Jej Pragną Cytaty

Jej Pragną Cytaty: Dobrze, że bogini sprawiedliwości ma oczy zawiązane, bo wielu jest, co pragną zamydlić jej oczy, a to by ją bolało. -Alojzy Żółkowski


dobrze-że-bogini-sprawiedliwoś-oczy-zawiązane-bo-wielu-jest-co-pragną-zamydlić-jej-oczy-a-to-by-ją-bolało
Jej Pragną Cytaty: Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz


samotność-jest-przyjemnośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i-męką-dla-tych-co-są-do-niej-zmuszeni
Jej Pragną Cytaty: Sa­mot­ność jest przy­jem­nością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz


sa­­ność-jest przy­jem­nośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i męką-dla-tych-co są do niej-zmuszeni
Jej Pragną Cytaty: Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą. -Stefan Wyszyński kard


Jej Pragną Cytaty: Istnieje jakieś bractwo ludzi, którzy namiętnie pragną wiedzy. Ja do nich należałem. Jednakże pobudki moje nie były tak czyste: chciałem wiedzy nie przez jej umiłowanie, ale jako obrony przed wzgardą świata wobec nieuków. Toteż, gdy tylko miałem czas, buszowałem po książkowych antykwariatach. -Charles Chaplin


Jej Pragną Cytaty: Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służebnikiem. -Stefan Wyszyński


Jej Pragną Cytaty: Idealiści pragną materializacji duchów. -Stanisław Jerzy Lec


Jej Pragną Cytaty: Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. -Arystoteles


wszyscy-ludzie-z-natury-pragną-wiedzy
Jej Pragną Cytaty: Wszyscy ludzie pragną, aby ich chwalono. -Quintus Eniusz


wszyscy-ludzie-pragną-aby-ich-chwalono
Jej Pragną Cytaty: Wszys­tkie czy­ny dob­re pragną światła. -Cyceron


wszys­tkie-czy­ny-dob­re-pragną-światła
Jej Pragną Cytaty: Kawałek białego ciała! Oto wszystko, czego pragną mężczyźni. -Gabriela Zapolska


kawałek-białego-ciała-oto-wszystko-czego-pragną-mężczyź
Jej Pragną Cytaty: Ludzie posiadający pieniądze pragną kobiet, które wiedzą, jak je zarobić. -George Sand


ludzie-posiadający-pieniądze-pragną-kobiet-które-wiedzą-jak-zarobić
Jej Pragną Cytaty: Kobiety niczego by nie żądały, gdyby kochano je tak, jak pragną. -Andre Maurois


kobiety-niczego-by-nie-żądały-gdyby-kochano-tak-jak-pragną
Jej Pragną Cytaty:


na-bar­dziej-niedos­trze­gani-są ci-którzy-pragną-dob­ro­-~pa­weł-rychlica 
Jej Pragną Cytaty: Każdy chce być wol­ny, ale tyl­ko nieliczni pragną się uwolnić... -Papillondenuit


każdy-chce-być-wol­ny-ale-tyl­ko-nieliczni-pragną ę-uwolnić
Jej Pragną Cytaty: Natura zawsze jest zdolna dać dużo tym, którzy pragną ją zrozumieć. -Zofia Gerlach


natura-zawsze-jest-zdolna-dać-żo-tym-którzy-pragną-ją-zrozumieć
Jej Pragną Cytaty: Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie pragną, by wszystko pozostało takie jak dawniej. -Paulo Coelho


ludzie-tęsknią-za-całkowitą-odmianą-a-jednocześnie-pragną-by-wszystko-pozostało-takie-jak-dawniej
Jej Pragną Cytaty: Młodzi najwięcej popełniają szaleństw udając dorosłych, a starzy kiedy pragną uchodzić za młodych. -Feliks Chwalibóg


młodzi-najwięcej-popełniają-szaleństw-udając-dorosłych-a-starzy-kiedy-pragną-uchodzić-za-młodych