Jesień To Czas Cytaty

Jesień To Czas Cytaty: Jesienią, kiedy następuje doroczna śmierć natury, a świat staje się nagi, czarny i kanciasty, przychodzi smutek. Jesień to czas podły dla nas - Polaków. Intelekt nasz zatraca swą odporność zrodzoną z optymizmu wiosny, bujności lata i bogactwa okresu zbiorów. Nie ma już czego oczekiwać, oczekuje się jedynie mroku i zimna - wtedy oni uderzają. -Bohdan Czeszko


Jesień To Czas Cytaty: kosodrzewina ty i ja na spacerze łapiemy jesień  -Cykam


kosodrzewina-ty-i ja na spacerze-łapiemy-jesień 
Jesień To Czas Cytaty: Świszczy jesień W tańcu liście kołysząc Zwiew­nym szelestem  -kinQ


Świszczy-jesień-w-ńcu-liście-kołysząc-zwiew­nym-szelestem 
Jesień To Czas Cytaty: Spadł z drze­wa liść Słoneczko zaszło wcześniej Na­deszła jesień  -Taiyono Kudarashi


spadł-z drze­wa-liść-słoneczko-zaszło-wcześniej-na­deszła-jesień 
Jesień To Czas Cytaty: Wdzięk róż zachwyca Ra­baty ukwiecone Słoneczna jesień Krys­ty­na Sz. 15.11.2014r. -krysta


wdzięk-róż-zachwyca-ra­baty-ukwiecone-słoneczna-jesień-krys­ty­na-sz-15112014r
Jesień To Czas Cytaty: Kiedy wrze­sień przy­niesie jesień, wte­dy każdy za­kochać chce się!  -alfree


kiedy-wrze­sień-przy­niesie-jesień-wte­dy-każdy-za­kochać-chce-ę 
Jesień To Czas Cytaty: W po­wiet­rzu jesień Miłość tulą w ramionach Ma­saż dla serca Krys­ty­na Sz. 20.09.2014r. -krysta


w-po­wiet­rzu-jesień-miłość-tulą-w ramionach-ma­ż-dla-serca-krys­ty­na-sz-20092014r
Jesień To Czas Cytaty: Nie ma rzeczy ulotniejszej niż kształt zewnętrzny, który więdnie i zmienia się niby kwiat polny, kiedy przychodzi jesień. -Boecjusz


nie-rzeczy-ulotniejszej-ż-kształt-zewnętrzny-który-więdnie-i-zmienia-ę-niby-kwiat-polny-kiedy-przychodzi-jesień
Jesień To Czas Cytaty: Miłość - wieczna wiosna kobiety i wieczna jesień mężczyzny. -Helena Rowland


miłość-wieczna-wiosna-kobiety-i-wieczna-jesień-mężczyzny
Jesień To Czas Cytaty: Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas. -Menander


czas-goi-wszelkie-rany-czas-zawsze-prawdę-ujawni-najlepszym-nauczycielem-jest-czas
Jesień To Czas Cytaty: Przysnęła jesień Kołacze zi­ma do drzwi - Ot­worzy wiosna Za­pach choinki Ocze­kiwa­nie gwiaz­dki - Ma­giczne święta Przyobleczona Płaszczem je­sieni zi­ma - I tak wciąż trzyma   -wdech


Jesień To Czas Cytaty: Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. -Matka Teresa z Kalkuty


miej-czas-na to-aby po­myść- to źródło-mo­cy-miej czas-na mod­litwę- to naj­większa-ła-na ziemi-miej czas-na uśmiech
Jesień To Czas Cytaty: Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. -Franciszek Salezy Św


Życie-to-czas-w-którym-szukamy-boga-Śmierć-to-czas-w-którym-go-znajdujemy-wieczność-to-czas-w-którym-go-posiadamy
Jesień To Czas Cytaty: ta­kiej czułości mi trze­ba co kwit­nie w dłoniach bez przer­wy na jesień czułości której og­nisko roz­pa­lają us­ta twoje na moich wzgórkach tkliwych do­tyku co wzbiera mi falą i ra­mion rozłożystych gdzie sko­na tęskno­ta moja  -onejka


Jesień To Czas Cytaty: Czas jest cierpieniem, czas jest nadzieją, czas jest wejściem w samego siebie. Ale nie jest już... pieniądzem. -Anita


czas-jest-cierpieniem-czas-jest-nadzieją-czas-jest-wejściem-w-samego-siebie-ale-nie-jest-już-pieniądzem
Jesień To Czas Cytaty: Życie ma swój ustalony biologiczny rytm. Od czasu do czasu burze przerywają jego bieg, ale wiosna, lato, jesień, zima następują po sobie jak urodzenie, życie, śmierć. Tyle, że przyroda zmartwychwstaje - my nie. -Zofia Kucówna


Jesień To Czas Cytaty: Nie ma już myśli nie ma i nas Inną drogę ob­rałaś in­ny czas Początek rozstania mo­wie byś poszła Wiec pójdę inną drogą Odejdę już w in­ny czas i miej­sce A za mną tyl­ko wspom­nienia i czas  -samothnick


Jesień To Czas Cytaty: Ludzie czasem myślą jak zabić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais


ludzie-czasem-myślą-jak-zabić-czas-a-to-czas-ich-zabija