Jesień Cytaty

Jesień Cytaty: kosodrzewina ty i ja na spacerze łapiemy jesień  -Cykam


kosodrzewina-ty-i ja na spacerze-łapiemy-jesień 
Jesień Cytaty: Spadł z drze­wa liść Słoneczko zaszło wcześniej Na­deszła jesień  -Taiyono Kudarashi


spadł-z drze­wa-liść-słoneczko-zaszło-wcześniej-na­deszła-jesień 
Jesień Cytaty: Świszczy jesień W tańcu liście kołysząc Zwiew­nym szelestem  -kinQ


Świszczy-jesień-w-ńcu-liście-kołysząc-zwiew­nym-szelestem 
Jesień Cytaty: Wdzięk róż zachwyca Ra­baty ukwiecone Słoneczna jesień Krys­ty­na Sz. 15.11.2014r. -krysta


wdzięk-róż-zachwyca-ra­baty-ukwiecone-słoneczna-jesień-krys­ty­na-sz-15112014r
Jesień Cytaty: W po­wiet­rzu jesień Miłość tulą w ramionach Ma­saż dla serca Krys­ty­na Sz. 20.09.2014r. -krysta


w-po­wiet­rzu-jesień-miłość-tulą-w ramionach-ma­ż-dla-serca-krys­ty­na-sz-20092014r
Jesień Cytaty: Kiedy wrze­sień przy­niesie jesień, wte­dy każdy za­kochać chce się!  -alfree


kiedy-wrze­sień-przy­niesie-jesień-wte­dy-każdy-za­kochać-chce-ę 
Jesień Cytaty: Nie ma rzeczy ulotniejszej niż kształt zewnętrzny, który więdnie i zmienia się niby kwiat polny, kiedy przychodzi jesień. -Boecjusz


nie-rzeczy-ulotniejszej-ż-kształt-zewnętrzny-który-więdnie-i-zmienia-ę-niby-kwiat-polny-kiedy-przychodzi-jesień
Jesień Cytaty: Miłość - wieczna wiosna kobiety i wieczna jesień mężczyzny. -Helena Rowland


miłość-wieczna-wiosna-kobiety-i-wieczna-jesień-mężczyzny
Jesień Cytaty: Przysnęła jesień Kołacze zi­ma do drzwi - Ot­worzy wiosna Za­pach choinki Ocze­kiwa­nie gwiaz­dki - Ma­giczne święta Przyobleczona Płaszczem je­sieni zi­ma - I tak wciąż trzyma   -wdech


Jesień Cytaty: ta­kiej czułości mi trze­ba co kwit­nie w dłoniach bez przer­wy na jesień czułości której og­nisko roz­pa­lają us­ta twoje na moich wzgórkach tkliwych do­tyku co wzbiera mi falą i ra­mion rozłożystych gdzie sko­na tęskno­ta moja  -onejka


Jesień Cytaty: Życie ma swój ustalony biologiczny rytm. Od czasu do czasu burze przerywają jego bieg, ale wiosna, lato, jesień, zima następują po sobie jak urodzenie, życie, śmierć. Tyle, że przyroda zmartwychwstaje - my nie. -Zofia Kucówna


Jesień Cytaty: Jesienią, kiedy następuje doroczna śmierć natury, a świat staje się nagi, czarny i kanciasty, przychodzi smutek. Jesień to czas podły dla nas - Polaków. Intelekt nasz zatraca swą odporność zrodzoną z optymizmu wiosny, bujności lata i bogactwa okresu zbiorów. Nie ma już czego oczekiwać, oczekuje się jedynie mroku i zimna - wtedy oni uderzają. -Bohdan Czeszko


Jesień Cytaty: zro­biłabym Ci dzień dobry lecz nie mam ty­le fałszu na pok­ruszo­nych od smutku dłoniach jesteś jak nieobudzo­ny świt i nie mam pra­wa nocą moją uda­wać że to wszys­tko jasne we mnie jest jesień jeszcze bo ser­ce mi wschód co dzień robi lecz nie ma go we mnie  -PearlSoul25