Jest źródło Cytaty

Jest źródło Cytaty: Cie­szmy się czer­pać ze stud­ni życia, kiedy jeszcze ma­my siłę by na­bierać źródło szczęścia, bo kiedy sił zab­raknie i źródło niep­rzy­dat­nym się stanie. -kamilka_509


cie­szmy ę-czer­pać-ze stud­-życia-kiedy-jeszcze-­my-łę-by na­bierać-źródło-szczęścia-bo kiedy-ł-zab­raknie-i źródło
Jest źródło Cytaty: Miłości nig­dy nie zab­raknie, bo jej źródło jest wieczne. -Starlight


miłoś-nig­dy-nie zab­raknie-bo jej-źródło-jest wieczne
Jest źródło Cytaty: Nikt nie jest większym przyjacielem niż Bóg, źródło samej przyjaźni. -David Maria Turoldo


nikt-nie-jest-większym-przyjacielem-ż-bóg-źródło-samej-przyjaź
Jest źródło Cytaty: Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać. -Marek Aureliusz


zajrzyj-w-siebie-w-twoim-wnętrzu-jest-źródło-które-nigdy-nie-wyschnie-śli-potrafisz-odszukać
Jest źródło Cytaty: Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać -Marek Aureliusz


zajrzyj-w-siebie-w-twoim-wnętrzu-jest-źródło-które-nigdy-nie-wyschnie-śli-potrafisz-odszukać
Jest źródło Cytaty: Miłość jest jak światło, które oświeca świat. Nie można jednak spojrzeć w źródło światła. -Soren Aabye Kierkegaard


miłość-jest-jak-światło-które-oświeca-świat-nie-można-jednak-spojrzeć-w-źródło-światła
Jest źródło Cytaty: Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli tylko potrafisz je odszukać -Marek Aureliusz


zajrzyj-w-siebie-w-twoim-wnętrzu-jest-źródło-które-nigdy-nie-wyschnie-śli-tylko-potrafisz-odszukać
Jest źródło Cytaty: Wiara jest źródłem mod­litwy. Jeżeli źródło wiary wys­chnie, nie może płynąć po­tok modlitwy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


wiara-jest źródłem-mod­litwy-jeżeli źródło-wiary-wys­chnie-nie może-płynąć-po­tok-modlitwy
Jest źródło Cytaty: Cier­pienie jest is­totą życia i wo­bec te­go nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz je­go niewy­sychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer


cier­pienie-jest is­totą-życia-i wo­bec-te­go-nie przychodzi-do nas-z zewnątrz-lecz-­go-niewy­sychają-źródło-tkwi-w każdym
Jest źródło Cytaty: Cierpienie jest istotą życia i wobec tego nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz jego niewysychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer


cierpienie-jest-istotą-życia-i-wobec-tego-nie-przychodzi-do-nas-z-zewnątrz-lecz-jego-niewysychają-źródło-tkwi-w-każdym
Jest źródło Cytaty: Koncepcja małżeństwa rozumianego jako źródło utrzymania i licencja na kopulację - poprzedzona krótkim okresem euforycznego romansu - jest w stadium zaniku. -James Hemingway


koncepcja-łżeństwa-rozumianego-jako-źródło-utrzymania-i-licencja-na-kopulację-poprzedzona-krótkim-okresem-euforycznego-romansu-jest-w
Jest źródło Cytaty: Życie jest zmaganiem się i walką. Na dnie każdej walki bije źródło pokoju. Walcząc dajemy świadectwo, że przychodzi Królestwo Niebieskie. -Andrzej Madej


Życie-jest-zmaganiem-ę-i-walką-na-dnie-każdej-walki-bije-źródło-pokoju-walcząc-dajemy-świadectwo-że-przychodzi-królestwo-niebieskie
Jest źródło Cytaty: To właśnie zro­zumiałem, że jes­tem sam. I to jest wiel­ki strach, ale to jest też źródło mo­cy. Wcześniej miałem zewnętrzne pun­kty od­niesienia. Auto­ryte­ty.Te­raz już się na ni­kim nie podpieram. -Leszek Możdżer


Jest źródło Cytaty: Źródło: Etyka nikomachejska -Arystoteles


Źródło-etyka-nikomachejska
Jest źródło Cytaty: Kobieta jest jak świeże źródło. Pochylasz się nad nim, widzisz swoją twarz, pijesz, pijesz, aż ci dech zapiera. -Nikos Kazantzakis


kobieta-jest-jak-świeże-źródło-pochylasz-ę-nad-nim-widzisz-swoją-twarz-pijesz-pijesz-aż-dech-zapiera
Jest źródło Cytaty: Najlepszy przyjaciel – moje źródło na pustyni. -George Eliot


najlepszy-przyjaciel-moje-źródło-na-pustyni
Jest źródło Cytaty: Najlepszy przyjaciel - moje źródło na pustyni. -George Eliot


najlepszy-przyjaciel-moje-źródło-na-pustyni
Jest źródło Cytaty: Może żaden mężczyzna nie potrafi znieść kobiecej zgryzoty, jeśli w jej orbicie nie jest on sam, źródło światła, wokół którego krążymy? -Zofia Bystrzycka


może-żaden-mężczyzna-nie-potrafi-znieść-kobiecej-zgryzoty-śli-w-jej-orbicie-nie-jest-on-sam-źródło-światła-wokół-którego-krążymy