Jest Cel Cytaty

Jest Cel Cytaty: Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo. -Sofokles


cel-za­mie­rzo­ny-i cel-osiągnięty- to nig­dy-nie jest to samo
Jest Cel Cytaty: Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym. -Sofokles


cel-zamierzony-a-cel-osiągnięty-nigdy-nie-jest-tym-samym
Jest Cel Cytaty: Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym. -Sofokles


cel-zamierzony-a-cel-osiągnięty-nigdy-nie-jest-tym-samym
Jest Cel Cytaty: Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem. -Kedar


jeśli-wy­tycza­my-so­bie-cel-gdy-za­ży-nam-­dynie-na dążeniu-do ­go-reali­zac­ji-to cel-sta­ ę-środkiem
Jest Cel Cytaty: Chciałam cel­nie tra­fić w Two­je ser­ce, ale nies­te­ty, cel nie zos­tał osiągnięty. -ktos-do-kochania


chciałam-cel­nie-tra­fić-w two­-ser­-ale-nies­te­ty-cel-nie zos­ł-osiągnięty
Jest Cel Cytaty: Tam gdzie cel uświęca środ­ki, środ­ki przek­reślają cel. -Jan Włodak


tam-gdzie-cel-uświęca-środ­ki-środ­ki-przek­reślają-cel
Jest Cel Cytaty: Cel po­no uświęca środ­ki, ale środ­ki uświęcają cel. -Tadeusz Kotarbiński


cel-po­no-uświęca-środ­ki-ale-środ­ki-uświęcają-cel
Jest Cel Cytaty: Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz. -joseph murphy


Jest Cel Cytaty: Cel bez planu jest tylko życzeniem -Larry Eider


cel-bez-planu-jest-tylko-życzeniem
Jest Cel Cytaty: To nie po­rażka, a nis­ko wyz­naczo­ny cel jest grzechem. -Benjamin Mays


to nie po­rażka-a nis­ko-wyz­naczo­ny-cel-jest grzechem
Jest Cel Cytaty: Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą. -Augustyn z Hippony


odnaleźć-stałość-w-odczuwanych-sprzecznościach-oto-jest-cel-walki-z-samym-sobą
Jest Cel Cytaty: Od­na­leźć stałość w od­czu­wanych sprzecznościach - oto jest cel wal­ki z sa­mym sobą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Jest Cel Cytaty: Człowiek może być bied­ny, ale jeżeli ma cel i dąży do je­go osiągnięcia jest piękny. -Sosai Masutatsu Oyama


człowiek-może-być-bied­ny-ale-żeli- cel-i dąży-do ­go-osiągnięcia-jest piękny
Jest Cel Cytaty: Człowiek może być biedny, ale dopóki ma cel i usiłuje go osiągnąć – jest piękny -Masutatsu Oyama


człowiek-może-być-biedny-ale-dopóki-cel-i-usiłuje-go-osiągnąć-jest-piękny
Jest Cel Cytaty: Cel jest niczym betonowy fundament, który koniecznie należy położyć, zanim zbudujemy dom. -Lisa Mc Innes-Smith


cel-jest-niczym-betonowy-fundament-który-koniecznie-należy-położyć-zanim-zbudujemy-dom
Jest Cel Cytaty: Wreszcie zro­zumiał cel je­go is­tnienia: ciało jest naczy­niem za­wierającym naj­cenniej­szy skarb, ja­ki po­siadam – umysł. -B » Dan Brown » Zaginiony symbol


wreszcie-zro­zumiał-cel-­go-is­tnienia-ciało-jest naczy­niem-za­wierającym-naj­cenniej­szy-skarb-ja­ki-po­siadam- umysł
Jest Cel Cytaty: Każdy krok jest ce­lem, każdy cel je­dynie krokiem. -Papillondenuit


każdy-krok-jest ­lem-każdy-cel-­dynie-krokiem
Jest Cel Cytaty: Cel tran­scen­den­tny ma zaw­sze w so­bie podkład miłości, gdyż miłość właśnie jest dążeniem po­za po­le włas­ne­go życia, dążeniem do złącze­nia się z tym, co jest na zewnątrz nas. -Antoni Kępiński