Jest Cierpienie Cytaty

Jest Cierpienie Cytaty: . . . A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście. . . -Zofia Nałkowska


Jest Cierpienie Cytaty: ..A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście... -Zofia Nałkowska


Jest Cierpienie Cytaty: Cierpienie jest dla duszy rzeczą najmilszą i najbardziej pożyteczną; im bowiem czystsze cierpienie tym czystsze zrozumienie. -Jan Św


cierpienie-jest-dla-duszy-rzeczą-najmilszą-i-najbardziej-pożyteczną-im-bowiem-czystsze-cierpienie-tym-czystsze-zrozumienie
Jest Cierpienie Cytaty: Cierpienie jest próbą ogniową chrześcijaństwa. -Adolf Kolping


cierpienie-jest-próbą-ogniową-chrześcijaństwa
Jest Cierpienie Cytaty: Cierpienie jest czymś duchowym, jest najbardziej bezpośrednim objawem świadomości. -Miguel de Unamuno


cierpienie-jest-czymś-duchowym-jest-najbardziej-bezpośrednim-objawem-świadomoś
Jest Cierpienie Cytaty: Człowiek jest uczuciem, cierpienie jest jego nauczycielem. -Alfred Musset


człowiek-jest-uczuciem-cierpienie-jest-jego-nauczycielem
Jest Cierpienie Cytaty: Jeśli ktoś cierpi tylko, dlatego, żeby cierpieć, jest cierpiętnikiem. Jego cierpienie jest puste. -Jan Twardowski


jeśli-ktoś-cierpi-tylko-dlatego-żeby-cierpieć-jest-cierpiętnikiem-jego-cierpienie-jest-puste
Jest Cierpienie Cytaty: Cierpienie jest jednym z bardziej dominujących doznań życiowych. -Anonim


cierpienie-jest-jednym-z-bardziej-dominujących-doznań-życiowych
Jest Cierpienie Cytaty: Cierpienie jest kamieniem probierczym naszej własnej wartości. -Stanisław Czosnowski


cierpienie-jest-kamieniem-probierczym-naszej-własnej-wartoś
Jest Cierpienie Cytaty: Cierpienie jest złem największym tylko dla zwierząt. -Henryk Elzenberg


cierpienie-jest-złem-największym-tylko-dla-zwierząt
Jest Cierpienie Cytaty: Najszybszym rumakiem niosącym nas do doskonałości jest cierpienie. -Eckhart Mistrz


najszybszym-rumakiem-niosącym-nas-do-doskonałoś-jest-cierpienie
Jest Cierpienie Cytaty: Ból może być przyczyną cierpienia, ale nie jest cierpieniem. Cierpienie jest bowiem uczuciem i wrażeniem. -Paul Ricoeur


ból-może-być-przyczyną-cierpienia-ale-nie-jest-cierpieniem-cierpienie-jest-bowiem-uczuciem-i-wrażeniem
Jest Cierpienie Cytaty: Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem. -Jeremy Bentham


przyjemność-jest-sama-przez-ę-dobrem-a-cierpienie-złem
Jest Cierpienie Cytaty: Mową Boga, którą człowiek najłatwiej pojmuje, jest cierpienie. -Jerzy Zawieyski


mową-boga-którą-człowiek-najłatwiej-pojmuje-jest-cierpienie
Jest Cierpienie Cytaty: Cierpienie jest rzeczywistością straszną i czymś nieznośnym jest taki optymizm, który zło definiuje a priori jako mniejsze dobro. -Henri Bergson


cierpienie-jest-rzeczywistośą-straszną-i-czymś-nieznośnym-jest-taki-optymizm-który-zło-definiuje-a-priori-jako-mniejsze-dobro
Jest Cierpienie Cytaty: Sprawiedliwość nie jest najwyższej próby, jeśli wymierza ją własne cierpienie. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


sprawiedliwość-nie-jest-najwyższej-próby-śli-wymierza-ją-własne-cierpienie
Jest Cierpienie Cytaty: Wielką zagadką ludzkiego losu nie jest cierpienie, lecz nieszczęście. -Simone Weil


wielką-zagadką-ludzkiego-losu-nie-jest-cierpienie-lecz-nieszczęście
Jest Cierpienie Cytaty: Wszelkie cierpienie jest tylko doznaniem. Istnieje o tyle, o ile je odczuwamy. -Zygmunt Freud


wszelkie-cierpienie-jest-tylko-doznaniem-istnieje-o-tyle-o-ile-odczuwamy