Jest Dzieckiem Cytaty

Jest Dzieckiem Cytaty: Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. -George Sand


mężczyzna-jest-zawsze-dzieckiem-nawet-gdy-jest-to-że-dziecko-dzieckiem-dzierżącym-władzę
Jest Dzieckiem Cytaty: Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu. -George Sand


mężczyzna-jest-zawsze-dzieckiem-nawet-gdy-jest-to-że-dziecko-dzieckiem-dzierżącym-władzę-ten-który-nie-jest-kochanym-jest-zawsze-samotny
Jest Dzieckiem Cytaty: Język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli. -Oscar Wilde


język-jest-ojcem-a-nie-dzieckiem-myśli
Jest Dzieckiem Cytaty: Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania. -Miguel de Unamuno


miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania
Jest Dzieckiem Cytaty: Technika jest dzieckiem nieślubnym nauki i pędu do władzy. -Peter Bamm


technika-jest-dzieckiem-nieślubnym-nauki-i-pę-do-władzy
Jest Dzieckiem Cytaty: Jeśli miłość jest dzieckiem, przywiązanie jest dojrzałym człowiekiem. -Honore de Balzac


jeśli-miłość-jest-dzieckiem-przywiązanie-jest-dojrzałym-człowiekiem
Jest Dzieckiem Cytaty: Rosyjski komunizm jest nieślubnym dzieckiem Karola Marksa i Katarzyny Wielkiej. -Clement Attlee


rosyjski-komunizm-jest-nieślubnym-dzieckiem-karola-marksa-i-katarzyny-wielkiej
Jest Dzieckiem Cytaty: Człowiek jest wielkim dzieckiem, zawiedzionym zawsze wtedy, gdy okrywa jakąś tajemnicę. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-jest-wielkim-dzieckiem-zawiedzionym-zawsze-wtedy-gdy-okrywa-jakąś-tajemnicę
Jest Dzieckiem Cytaty: Bez politycznej kultury suwerenny naród jest dzieckiem, które bawi się ogniem i może w każdej chwili podpalić dom. -Anonim


bez-politycznej-kultury-suwerenny-naród-jest-dzieckiem-które-bawi-ę-ogniem-i-może-w-każdej-chwili-podpalić-dom
Jest Dzieckiem Cytaty: Miłość jest dzieckiem wieczności. Odbiera wspomnienia o początku i odbiera strach przed końcem. -Anne Louise Stael - Holstein


miłość-jest-dzieckiem-wiecznoś-odbiera-wspomnienia-o-początku-i-odbiera-strach-przed-końcem
Jest Dzieckiem Cytaty: Nie znać his­to­rii to być zaw­sze dzieckiem. -Cyceron


nie-znać-his­to­rii-to być-zaw­sze-dzieckiem
Jest Dzieckiem Cytaty: Nig­dy nie za­pomi­naj, że byłeś kiedyś dzieckiem...   -Duch_Sumienia


nig­dy-nie za­pomi­naj-że byłeś-kiedyś-dzieckiem- 
Jest Dzieckiem Cytaty: Bóg jest skłon­ny wy­baczyć ci grzech, który no­sisz będąc dziec­kiem człowie­czym. Ale mu­sisz sam so­bie wy­baczyć to, że kiedyś byłeś dzieckiem. -Christopher Moore


bóg-jest skłon­ny-wy­baczyć- grzech-który-no­sisz-będąc-dziec­kiem-człowie­czym-ale mu­sisz-sam-so­bie-wy­baczyć-to-że kiedyś
Jest Dzieckiem Cytaty: Trzeba być dorosłym i męskim, aby bez zagrożenia stać się całkowicie dzieckiem. -Magdalena Św


trzeba-być-dorosłym-i-męskim-aby-bez-zagrożenia-stać-ę-całkowicie-dzieckiem
Jest Dzieckiem Cytaty: Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem i człowiekiem. -Franz Werfel


jak-narodziny-są-bolesną-tajemnicą-między-matką-a-dzieckiem-tak-śmierć-jest-bolesną-tajemnicą-między-bogiem-i-człowiekiem
Jest Dzieckiem Cytaty: Jeśli się nie zna historii. Pozostaje zawsze się dzieckiem. -Cyceron


jeśli-ę-nie-zna-historii-pozostaje-zawsze-ę-dzieckiem
Jest Dzieckiem Cytaty: Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym. -Charles Chaplin


kto-nigdy-nie-był-dzieckiem-nie-może-stać-ę-dorosłym
Jest Dzieckiem Cytaty: Chciałabym wrócić do czasów kiedy byłam dzieckiem, wte­dy naj­większym prob­le­mem było to czy zdążę na wie­czo­rynkę . -PróbujPatrzećKolorowo


chciałabym-wróć-do czasów-kiedy-byłam-dzieckiem-wte­dy-naj­większym-prob­­mem-było-to czy-zdążę-na wie­czo­rynkę