Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Kot nie jest ani Bogiem, ani Diabłem, jest gdzieś pomiędzy. -Jean-Louis Hue
kot-nie-jest-ani-bogiem-ani-diabłem-jest-gdzieś-pomiędzy
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Jes­tem tak gdzieś pomiędzy. Po­między tym co było, a tym co będzie. -Aleksandra_Czarna
jes­tem-tak-gdzieś-pomiędzy-po­między-tym-co było-a tym-co będzie
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: nie boję się fal pustyni roz­dwo­jonych języków węży ani tych brzegów co duszę spieniają żeby gdzieś po­za lep­kością po­wiek słono zapłacić czas mnie ograbi z te­go, cze­go nie mam i nic już nie będzie pomiędzy poz­nasz mnie będę w spróchniałym drze­wie za­pachem żywicy  -Papillondenuit
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Miałaś rację mówiąc, że gdzieś mam Twoją miłość. Miałem ją gdzieś - głębo­ko w ser­cu - na­wet, kiedy ode mnie odeszła. -Szusz
miałaś-rację-mówiąc-że gdzieś-mam-twoją-miłość-miałem-ją gdzieś- głębo­ko-w ser­cu- na­wet-kiedy-ode-mnie-odeszła
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Je­sin­na sza­rość, gdzieś w mro­ku no­cy...Bar­wna nadzieja otu­la mnie z roz­koszą...Za­baw­ne są cza­sem nasze prag­nienia...Tyl­ko gdzieś szczęście mi się schowało... -blacksun
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Krytyk jest czymś pośrednim pomiędzy plotką, denuncjacją a reklamą. -Anonim
krytyk-jest-czymś-pośrednim-pomiędzy-plotką-denuncjacją-a-reklamą
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Książka wielkiego człowieka jest kompromisem pomiędzy nim a czytelnikiem. -Eugène Delacroix
książka-wielkiego-człowieka-jest-kompromisem-pomiędzy-nim-a-czytelnikiem
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Przyjaźń pomiędzy kobietami jest niczym więcej jak paktem o nieagresji. -Henri Millon Montherlant
przyjaźń-pomiędzy-kobietami-jest-niczym-więcej-jak-paktem-o-nieagresji
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Wszystko, co ze szczęścia jest pomiędzy niebem a ziemią, szuka sobie schronienia w świetlanej duszy. -Zaratustra
wszystko-co-ze-szczęścia-jest-pomiędzy-niebem-a-ziemią-szuka-sobie-schronienia-w-świetlanej-duszy
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Wszyscy mówią, że mają serce. Jest to pretensja najogólniejsza pomiędzy ludźmi i najmniej ze wszystkich uzasadniona. -Eliza Orzeszkowa
wszyscy-mówią-że-mają-serce-jest-to-pretensja-najogólniejsza-pomiędzy-ludźmi-i-najmniej-ze-wszystkich-uzasadniona
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Najszczęśliwszy związek, jaki można sobie wyobrazić, jest pomiędzy głuchą żoną a ślepym mężem... -Samuel Coleridge
najszczęśliwszy-związek-jaki-można-sobie-wyobrazić-jest-pomiędzy-głuchą-żoną-a-ślepym-mężem
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Miłość nie jest ani w kochającym, ani w kochanym, lecz pomiędzy nimi. -Martin Buber
miłość-nie-jest-ani-w-kochającym-ani-w-kochanym-lecz-pomiędzy-nimi
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Miłość dziwaczną jest i fantastyczną, łączy pomiędzy sobą ludzi w pary. Nie żąda nawet podobieństwa, owszem, z przeciwieństw często dziwną tworzy. -Juliusz Słowacki
miłość-dziwaczną-jest-i-fantastyczną-łączy-pomiędzy-sobą-ludzi-w-pary-nie-żąda-nawet-podobieństwa-owszem-z-przeciwieństw-często-dziwną
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Różnica pomiędzy siłą narodu a jednostki jest tak ogromna, że wystarczy, by naród z bliska ogarnął ulubieńca swym ciepłem, co będzie dla niego dostateczną ochroną. -Franz Kafka
różnica-pomiędzy-łą-narodu-a-jednostki-jest-tak-ogromna-że-wystarczy-by-naród-z-bliska-ogarnął-ulubieńca-swym-ciepłem-co-będzie-dla-niego
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Biznes Jest Jak Miłość - to nie chwilowe zauroczenie ale dlugotrwale budowanie relacji pomiedzy partnerami, nie zawsze sie udaje... -LiveFmGroup
biznes-jest-jak-miłość-to-nie-chwilowe-zauroczenie-ale-dlugotrwale-budowanie-relacji-pomiedzy-partnerami-nie-zawsze-sie-udaje
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Istotą literatury pornograficznej jest wbijanie klina pomiędzy egzystencje ludzką a egzystencję seksualną - podczas gdy żadna normalna jednostka do takiego podziału nie dopuszcza. -Susan Sontag
istotą-literatury-pornograficznej-jest-wbijanie-klina-pomiędzy-egzystencje-ludzką-a-egzystencję-seksualną-podczas-gdy-żadna-normalna-jednostka
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: To, co istnieje pomiędzy przyjaciółmi, nigdy się nie kończy. -Bryan William
to-co-istnieje-pomiędzy-przyjaciółmi-nigdy-ę-nie-kończy
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Nic nie może stanąć pomiędzy prawdziwymi przyjaciółmi. -Eurypides
nic-nie-może-stanąć-pomiędzy-prawdziwymi-przyjaciółmi
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Różnica pomiędzy geniuszem a głupotą polega na tym, że geniusz ma granice. -Bill Watterson
różnica-pomiędzy-geniuszem-a-głupotą-polega-na-tym-że-geniusz-granice
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Biada podrzędnym istotom, gdy wchodzą pomiędzy ostrza potężnych szermierzy. -William Shakespeare
biada-podrzędnym-istotom-gdy-wchodzą-pomiędzy-ostrza-potężnych-szermierzy
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: każda dro­ga jest pros­ta jeśli chce się gdzieś dostać. -Who
każda-dro­ga-jest pros­-śli-chce ę-gdzieś-dostać
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Miłość często nie jest niczym innym jak korzystną wymianą pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy otrzymują maksimum tego, czego mogli się spodziewać, wziąwszy pod uwagę ich wartość na rynku osobowości. -Erich Fromm
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Historia ludzkości coraz bardziej przybiera wygląd wyścigu pomiędzy oświatą a katastrofą. -Herbert George Wells
historia-ludzkoś-coraz-bardziej-przybiera-wygląd-wyścigu-pomiędzy-oświatą-a-katastrofą
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Osoby niezdolne do miłości nie znają ogromnej różnicy, jaka istnieje pomiędzy życzliwością i przyjaźnią: skłonność jest dla nich przywiązaniem i zdaje im się, iż kochają, kiedy tylko same pragną się podobać. -Stephanie - Felicite De Genlis
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: pu­kałem nieraz tak jak zwyk­le nieobecna strach myśleć gdzieś jest  -Cykam
pu­kałem-nieraz-tak-jak zwyk­-nieobecna-strach-myść-gdzieś-jest 
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty:
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Możliwe, że praca nie jest rzeczą przyjemną, ale przecież gdzieś trzeba rano pójść. -Janina Ipohorska
możliwe-że-praca-nie-jest-rzeczą-przyjemną-ale-przecież-gdzieś-trzeba-rano-pójść
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Wciąż jeszcze przechodzą brodem przez rzekę odważnie, gdy już most jest gdzieś zbudowany. -Karol Irzykowski
wciąż-jeszcze-przechodzą-brodem-przez-rzekę-odważnie-gdy-już-most-jest-gdzieś-zbudowany
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść. -Martin Heidegger
stosunek-pomiędzy-nauką-a-myśleniem-staje-ę-autentyczny-dopiero-wówczas-gdy-dostrzegamy-przedzielającą-przepaść
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Pomiędzy biedą a szczęściem istnieje głęboka przepaść. Nadzieja przerzuca przez nią most, ale wisi on w powietrzu. -Heinrich Leuthold
pomiędzy-biedą-a-szczęściem-istnieje-głęboka-przepaść-nadzieja-przerzuca-przez-ą-most-ale-wisi-on-w-powietrzu
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Kiedy sprawy zbytnio się komplikują, ubarwiam życie fikcją, łagodzę linię pomiędzy rzeczywistością i fantazją. -Kirk Douglas
kiedy-sprawy-zbytnio-ę-komplikują-ubarwiam-życie-fikcją-łagodzę-linię-pomiędzy-rzeczywistośą-i-fantazją
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Nic tak nie drażni żonatych, jak to, że co chwila pomiędzy sobą a bodaj przelotnymi pragnieniami spotykają swoją żonę. -Honore de Balzac
nic-tak-nie-draż-żonatych-jak-to-że-co-chwila-pomiędzy-sobą-a-bodaj-przelotnymi-pragnieniami-spotykają-swoją-żonę
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Kobiety nie mają nic przeciwko temu, aby w słownym ping-pongu pomiędzy płciami prześwitywało męskie pożądanie. -Bernard Guggenberger
kobiety-nie-mają-nic-przeciwko-temu-aby-w-słownym-ping-pongu-pomiędzy-płciami-prześwitywało-męskie-pożądanie
Jest Gdzieś Pomiędzy Cytaty: Są rzeczy znane i są rzeczy nieznane, a pomiędzy tymi rzeczami znajdują się drzwi. -William Blake
są-rzeczy-znane-i-są-rzeczy-nieznane-a-pomiędzy-tymi-rzeczami-znajdują-ę-drzwi