Jest Gdzieś Cytaty

Jest Gdzieś Cytaty: Miałaś rację mówiąc, że gdzieś mam Twoją miłość. Miałem ją gdzieś - głębo­ko w ser­cu - na­wet, kiedy ode mnie odeszła. -Szusz


miałaś-rację-mówiąc-że gdzieś-mam-twoją-miłość-miałem-ją gdzieś- głębo­ko-w ser­cu- na­wet-kiedy-ode-mnie-odeszła
Jest Gdzieś Cytaty: Je­sin­na sza­rość, gdzieś w mro­ku no­cy...Bar­wna nadzieja otu­la mnie z roz­koszą...Za­baw­ne są cza­sem nasze prag­nienia...Tyl­ko gdzieś szczęście mi się schowało... -blacksun


Jest Gdzieś Cytaty: każda dro­ga jest pros­ta jeśli chce się gdzieś dostać. -Who


każda-dro­ga-jest pros­-śli-chce ę-gdzieś-dostać
Jest Gdzieś Cytaty: pu­kałem nieraz tak jak zwyk­le nieobecna strach myśleć gdzieś jest  -Cykam


pu­kałem-nieraz-tak-jak zwyk­-nieobecna-strach-myść-gdzieś-jest 
Jest Gdzieś Cytaty: Wciąż jeszcze przechodzą brodem przez rzekę odważnie, gdy już most jest gdzieś zbudowany. -Karol Irzykowski


wciąż-jeszcze-przechodzą-brodem-przez-rzekę-odważnie-gdy-już-most-jest-gdzieś-zbudowany
Jest Gdzieś Cytaty: Możliwe, że praca nie jest rzeczą przyjemną, ale przecież gdzieś trzeba rano pójść. -Janina Ipohorska


możliwe-że-praca-nie-jest-rzeczą-przyjemną-ale-przecież-gdzieś-trzeba-rano-pójść
Jest Gdzieś Cytaty: Kot nie jest ani Bogiem, ani Diabłem, jest gdzieś pomiędzy. -Jean-Louis Hue


kot-nie-jest-ani-bogiem-ani-diabłem-jest-gdzieś-pomiędzy
Jest Gdzieś Cytaty: Nie ma chy­ba nic lepszego, gdy na dworze jest cieplutko, niż smak piw­ka zimniutkiego z przy­jaciółmi, gdzieś pod chmurką! ;)  -E.F. Sabio Hombre


nie- chy­ba-nic-lepszego-gdy-na dworze-jest cieplutko-ż-smak-piw­ka-zimniutkiego-z-przy­jaciółmi-gdzieś-pod-chmurką- 
Jest Gdzieś Cytaty: Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie


jeśli-ktoś-kocha-kwiat-który-jest-jedyny-na-milionach-i-milionach-planet-to-mu-wystarcza-do-szczęścia-patrzenie-na-gwiazdy-i-mówi-sobie-gdzieś
Jest Gdzieś Cytaty: Przeszłość - to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. Nie jakieś tam coś, gdzieś, gdzie nigdzie ludzie nie bywali. -Cyprian Kamil Norwid


przeszłość-to-jest-dziś-tylko-cokolwiek-dalej-nie-jakieś-tam-coś-gdzieś-gdzie-nigdzie-ludzie-nie-bywali
Jest Gdzieś Cytaty: Na świecie chodzi o to, że Bogu tak pięknie nie wyszło (...) ujrzeć raz stronę świata jasną – jest cień, więc musi się tu gdzieś palić światło. -Dorota Masłowska


na-świecie-chodzi-o-to-że-bogu-tak-pięknie-nie-wyszło-ujrzeć-raz-stronę-świata-jasną-jest-cień-więc-musi-ę-gdzieś-palić-światło
Jest Gdzieś Cytaty: Cza­sem ob­raz pod­po­wiada nam dźwiękiem na nasze słowa i na nasze ges­ty... a gdzieś pośrod­ku jest myśl, która wy­raża ko­lory duszy... -blacksun


cza­sem-ob­raz-pod­po­wiada-nam-dźwiękiem-na nasze-słowa-i na nasze-ges­ty-a gdzieś-pośrod­ku-jest myśl-która-wy­raża-ko­lory
Jest Gdzieś Cytaty: Kiedy osoba, którą się kocha, żyje gdzieś w świecie i ma się dobrze, to tęsknota za nią jest tylko nowym smakiem, przyprawą dla naszego doświadczenia. -Winifred Holtby


kiedy-osoba-którą-ę-kocha-żyje-gdzieś-w-świecie-i-ę-dobrze-to-tęsknota-za-ą-jest-tylko-nowym-smakiem-przyprawą-dla-naszego-doświadczenia
Jest Gdzieś Cytaty: Zaw­sze gdzieś cze­ka ktoś. -Anna Jantar


zaw­sze-gdzieś-cze­ka-ktoś
Jest Gdzieś Cytaty: Wszystko startuje gna do przodu wierząc Ze gdzieś jest meta na której można być pierwszym obiecując wszech światu zwycięstwo tak naprawdę ważny jest tylko udział w gonitwie jednak czasem wygrywają ci ktorzy nie drgną nawet powieką Z kalendarza


Jest Gdzieś Cytaty: Gdzieś się upił, tam idź spać. -Samuel Adalberg


Jest Gdzieś Cytaty: Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się kończą. -Anonim


nawet-najpiękniejsze-nogi-gdzieś-ę-kończą
Jest Gdzieś Cytaty: gdzieś tam zgu­biłem się czekając  -samothnick


gdzieś-tam-zgu­biłem ę-czekając