Jest Gdzieś Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest Gdzieś Cytaty: Miałaś rację mówiąc, że gdzieś mam Twoją miłość. Miałem ją gdzieś - głębo­ko w ser­cu - na­wet, kiedy ode mnie odeszła. -Szusz
miałaś-rację-mówiąc-że gdzieś-mam-twoją-miłość-miałem-ją gdzieś- głębo­ko-w ser­cu- na­wet-kiedy-ode-mnie-odeszła
Jest Gdzieś Cytaty: Je­sin­na sza­rość, gdzieś w mro­ku no­cy...Bar­wna nadzieja otu­la mnie z roz­koszą...Za­baw­ne są cza­sem nasze prag­nienia...Tyl­ko gdzieś szczęście mi się schowało... -blacksun
Jest Gdzieś Cytaty: każda dro­ga jest pros­ta jeśli chce się gdzieś dostać. -Who
każda-dro­ga-jest pros­-śli-chce ę-gdzieś-dostać
Jest Gdzieś Cytaty: pu­kałem nieraz tak jak zwyk­le nieobecna strach myśleć gdzieś jest  -Cykam
pu­kałem-nieraz-tak-jak zwyk­-nieobecna-strach-myść-gdzieś-jest 
Jest Gdzieś Cytaty: Wciąż jeszcze przechodzą brodem przez rzekę odważnie, gdy już most jest gdzieś zbudowany. -Karol Irzykowski
wciąż-jeszcze-przechodzą-brodem-przez-rzekę-odważnie-gdy-już-most-jest-gdzieś-zbudowany
Jest Gdzieś Cytaty: Możliwe, że praca nie jest rzeczą przyjemną, ale przecież gdzieś trzeba rano pójść. -Janina Ipohorska
możliwe-że-praca-nie-jest-rzeczą-przyjemną-ale-przecież-gdzieś-trzeba-rano-pójść
Jest Gdzieś Cytaty: Kot nie jest ani Bogiem, ani Diabłem, jest gdzieś pomiędzy. -Jean-Louis Hue
kot-nie-jest-ani-bogiem-ani-diabłem-jest-gdzieś-pomiędzy
Jest Gdzieś Cytaty: Nie ma chy­ba nic lepszego, gdy na dworze jest cieplutko, niż smak piw­ka zimniutkiego z przy­jaciółmi, gdzieś pod chmurką! ;)  -E.F. Sabio Hombre
nie- chy­ba-nic-lepszego-gdy-na dworze-jest cieplutko-ż-smak-piw­ka-zimniutkiego-z-przy­jaciółmi-gdzieś-pod-chmurką- 
Jest Gdzieś Cytaty: Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie
jeśli-ktoś-kocha-kwiat-który-jest-jedyny-na-milionach-i-milionach-planet-to-mu-wystarcza-do-szczęścia-patrzenie-na-gwiazdy-i-mówi-sobie-gdzieś
Jest Gdzieś Cytaty: Przeszłość - to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. Nie jakieś tam coś, gdzieś, gdzie nigdzie ludzie nie bywali. -Cyprian Kamil Norwid
przeszłość-to-jest-dziś-tylko-cokolwiek-dalej-nie-jakieś-tam-coś-gdzieś-gdzie-nigdzie-ludzie-nie-bywali
Jest Gdzieś Cytaty: Na świecie chodzi o to, że Bogu tak pięknie nie wyszło (...) ujrzeć raz stronę świata jasną – jest cień, więc musi się tu gdzieś palić światło. -Dorota Masłowska
na-świecie-chodzi-o-to-że-bogu-tak-pięknie-nie-wyszło-ujrzeć-raz-stronę-świata-jasną-jest-cień-więc-musi-ę-gdzieś-palić-światło
Jest Gdzieś Cytaty: Cza­sem ob­raz pod­po­wiada nam dźwiękiem na nasze słowa i na nasze ges­ty... a gdzieś pośrod­ku jest myśl, która wy­raża ko­lory duszy... -blacksun
cza­sem-ob­raz-pod­po­wiada-nam-dźwiękiem-na nasze-słowa-i na nasze-ges­ty-a gdzieś-pośrod­ku-jest myśl-która-wy­raża-ko­lory
Jest Gdzieś Cytaty: Kiedy osoba, którą się kocha, żyje gdzieś w świecie i ma się dobrze, to tęsknota za nią jest tylko nowym smakiem, przyprawą dla naszego doświadczenia. -Winifred Holtby
kiedy-osoba-którą-ę-kocha-żyje-gdzieś-w-świecie-i-ę-dobrze-to-tęsknota-za-ą-jest-tylko-nowym-smakiem-przyprawą-dla-naszego-doświadczenia
Jest Gdzieś Cytaty: Zaw­sze gdzieś cze­ka ktoś. -Anna Jantar
zaw­sze-gdzieś-cze­ka-ktoś
Jest Gdzieś Cytaty: Wszystko startuje gna do przodu wierząc Ze gdzieś jest meta na której można być pierwszym obiecując wszech światu zwycięstwo tak naprawdę ważny jest tylko udział w gonitwie jednak czasem wygrywają ci ktorzy nie drgną nawet powieką Z kalendarza
Jest Gdzieś Cytaty: Gdzieś się upił, tam idź spać. -Samuel Adalberg
Jest Gdzieś Cytaty: Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się kończą. -Anonim
nawet-najpiękniejsze-nogi-gdzieś-ę-kończą
Jest Gdzieś Cytaty: gdzieś tam zgu­biłem się czekając  -samothnick
gdzieś-tam-zgu­biłem ę-czekając 
Jest Gdzieś Cytaty: Kiedy słońce za chmurą gdzieś zni­ka, lub bez­wstyd­nie za­biera je noc, pa­miętaj, że masz przy­jaciela, co uśmie­chem rozświet­li i mrok. Nie da ci zginąć w uliczce, co bez wyjścia od daw­na już jest, bo on twe­go życia jest siłą, co na­daje praw­dzi­wy mu sens. -Devin
Jest Gdzieś Cytaty: Gdzieś między lękiem a sek­sem tkwi namiętność. -Jeanette Winterson
gdzieś-między-lękiem-a sek­sem-tkwi-namiętność
Jest Gdzieś Cytaty: Gdzieś w kosmosie człowiek spa­da z gwiazdy bez atmosfery  -Chemik -a
gdzieś-w kosmosie-człowiek-spa­da-z gwiazdy-bez-atmosfery 
Jest Gdzieś Cytaty: Na­wet naj­piękniej­sze no­gi gdzieś się kończą. -Julian Tuwim
na­wet-naj­piękniej­sze-no­gi-gdzieś ę-kończą
Jest Gdzieś Cytaty: Pod­sta­wowym wie­rze­niem In­diani­na jest to, że po śmier­ci człowieka je­go duch jest gdzieś na Ziemi lub w niebie, dokład­nie nie wiemy gdzie, i wciąż żyje... Po­dob­nie jest z Wa­kan Tan­ka. Wie­rzy­my, że żyje wszędzie. Co więcej, wie­rzy­my, że jest dla nas jak dusze zmarłych przy­jaciół, których głosów nie możemy usłyszeć. -Ścigany przez Niedźwiedzie
Jest Gdzieś Cytaty: Gdzieś słyszałem:
gdzieś-słyszałem-prawdziwa-ła-to brak-strachu-przed-poświę­niem ę-dla-in­nych-zaś miłość-jest poświę­niem-siebie-dla-dru­giej
Jest Gdzieś Cytaty: Każdy z nas ma gdzieś tam... swój ka­wałek nieba na ziemi. -KICIA1
każdy-z nas- gdzieś-tam-swój-ka­wałek-nieba-na ziemi
Jest Gdzieś Cytaty: Czuję, że gdzieś się zagubiłam, że po drodze zab­rakło mi nadziei. M. -Bella
czuję-że gdzieś ę-zagubiłam-że-po drodze-zab­rakło-mi nadziei-m
Jest Gdzieś Cytaty: gdzieś na przystani cze­kasz z nadzieją na prom... co nie przypłynie  -Maverick123
gdzieś-na przystani-cze­kasz-z nadzieją-na prom-co-nie przypłynie 
Jest Gdzieś Cytaty: skry­wane nocą gdzieś w gwiaz­dach rozsiane sny zapomniane  -Chemik -a
skry­wane-nocą-gdzieś-w gwiaz­dach-rozsiane-sny-zapomniane 
Jest Gdzieś Cytaty: Kil­ka słów błądzi w mo­jej głowie..tych niewy­powie­dzianych które mogły cię zat­rzy­mać. i cza­sem jak wiatr- umy­kają one nieuchwynie Na ser­cu leżą ciężarem wspom­nienia tych dłoni które nie zdążyły dot­knąć twoich ust ..tak obłędnych ! I wie­czo­rami gdy jes­teś gdzieś.. pra­wie przy mnie po­mimo mo­jej sa­mot­ności i chłodu tej no­cy czu­je twój za­pach jak zap­la­tał się w mo­je włosy. Jes­teś gdzieś... -ale nie tam... gdzie powinieneś. -vitaa
Jest Gdzieś Cytaty: Gdzieś tam na dnie duszy mej, wciąż czuję za­pach skóry twej.. -psycholożka
gdzieś-tam-na dnie-duszy-mej-wciąż-czuję-za­pach-skóry-twej
Jest Gdzieś Cytaty: Gdzieś muszą być granice. Czas i tak każdemu dłży, pamiętaj o tym. -Anonim
gdzieś-muszą-być-granice-czas-i-tak-każdemu-dłży-pamiętaj-o-tym
Jest Gdzieś Cytaty: Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. -Halina Poświatowska
spieszą ę-tyl­ko-głup­cy-którzy-wierzą-że gdzieś-i po coś-można-zdążyć
Jest Gdzieś Cytaty:
jes­tem-wariatką-taką-mnie-uważają-mam-gdzieś-ich-zdanie-181015 
Jest Gdzieś Cytaty: Gdyś kogoś gdzieś zaprotegował, możesz być pewien, że podziękuje za to komuś innemu. -Maryla Wolska
gdyś-kogoś-gdzieś-zaprotegował-możesz-być-pewien-że-podziękuje-za-to-komuś-innemu
Jest Gdzieś Cytaty: Człowiek mu­si gdzieś dążyć; gdy osiągnie cel, od­czu­wa zwyk­le niepokój, pustkę. -Antoni Kępiński
człowiek-mu­-gdzieś-dążyć-gdy-osiągnie-cel-od­czu­wa-zwyk­-niepokój-pustkę